INT-GSM LTE

Komunikační LTE modul pro ústředny INTEGRA a INTEGRA Plus

INT-GSM LTE je komunikační LTE modul umožňující ústřednám série INTEGRAINTEGRA Plus komunikovat přes mobilní síť 2G, 3G a 4G. Zařízení je připojeno k ústředně na sběrnici klávesnic. Podporuje dvě SIM karty. Všechny přenosy přes mobilní síť jsou kódovány standardem AES-192.

INT-GSM LTE přenáší události až na dvě monitorovací stanice (např. bezpečnostní agentury) přes mobilní síť. K tomuto účelu používá datové přenosy mobilní sítě a SMS zprávy, s možností nastavení priority pro každý zmíněný přenosový kanál.

Zprávy jsou automaticky generované na základě údajů historie událostí ústředny. Modul zasílá informace pomocí SMS (až na 16 telefonních čísel) a v případě připojení k ústředně INTEGRA Plus lze zaslat i e-maily (až na 16 adres). V případě instalace aplikace INTEGRA CONTROL na chytrém telefonu, lze získávat i PUSH notifikace.

INT-GSM LTE umožňuje u ústředen INTEGRA/INTEGRA Plus přístup k vzdálenému ovládání systému přes:

 • aplikaci INTEGRA CONTROL (GPRS)
 • SMS zprávy
 • bezplatnou službou CLIP (prozvonění)
 • program GUARDX (GPRS).

Velkou výhodou zařízení INT-GSM LTE je schopnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus  (RS-485 sběrnice). Tato dvojice tak umožňuje realizaci Dual Path Reporting v souladu s EN 50136, a také umožňuje určení priority přenosové cesty pro monitorování na PCO (Ethernet, GPRS a SMS). Standardně je tak mobilní síť záložním komunikačním kanálem k ethernetovému.

Komunikace pomocí GSM sítě nabízí bezdrátové spojení mezi ústřednou a počítačem s nainstalovanými programy DLOADXGUARDX, a tak lze systém konfigurovat i spartovat ať už lokálně nebo vzdáleně. Spojení mezi modulem a PC lze navázat pomocí služby spojení SATEL.

Aktualizaci softwaru modulu lze provést buď přes port RS-232 nebo vzdáleně pomocí softwaru UpServ (za použití mobilní sítě).

Vlastnosti:

 • spolupráce s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus (verze 1.19 nebo vyšší)
 • podpora dvou SIM karet
 • možnost kontroly kreditu předplacené karty
 • synchronizace času pomocí NTP serveru nebo z mobilní sítě
 • zasílání: SMS, CLIP, PUSH, e-mailů (INTEGRA Plus)
 • vzdálené ovládání: SMS, CLIP, mobilní aplikace
 • přenos na PCO: mobilní data (TCP/UDP), SMS zprávy
 • možnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus (verze 2.07 nebo vyšší):
  • Dual Path Reporting, shoda s EN 50136
  • záložní komunikační kanál
 • možnost použití služby spojení SATEL
 • vzdálené ovládání systému aplikací INTEGRA CONTROL
  • Android (verze 4.2.7 nebo vyšší)
  • iOS (verze 5.0 nebo vyšší)
 • programování ústředny pomocí programu DLOADX (verze 1.19.004 nebo vyšší)
 • dohled zabezpečovacího systému pomocí GUARDX (verze 1.19.000 nebo vyšší) - vzdálené spojení
 • možnost spolupráce se systémem INTEGRUM (integrace několika zabezpečovacích systémů založených na ústřednách INTEGRA a INTEGRA Plus)
 • možnost vzdálené aktualizace modulu pomocí UpServ
INT-GSM LTE
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Dokumentace

manuál
datum aktualizace: 2020-12-10
2.23 MB
Rychlý instalační manuál
datum aktualizace: 2020-10-15
519 KB

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2020-01-03
82 KB

Technická data

Napájecí napětí (±15%)
12 V DC
Rozměr základní desky
80 x 57 mm
Rozsah pracovních teplot
-10...+55°C
Proudová spotřeba v klidu
110 mA
Max. proudová spotřeba
450 mA
Hmotnost
44 g
Maximální relativní vlhkost
93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5
II

Informační materiály

1katalog

5karta produktu