Σειρά μαθημάτων για τους πελάτες στη Ρίγα

Στις 28 Οκτωβρίου 2014, στην πρωτεύουσα της Λεττονίας, τη Ρίγα, πραγματοποιήθηκε η επόμενη σειρά μαθημάτων για τους επαγγελματίες του τομέα συναγερμών που διοργανώθηκε από την ομάδα ELKO Group, τον τοπικό διανομέα των συσκευών SATEL. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος πολλοί ειδικοί από τις τρείς βαλτικές χώρες: την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λεττονία.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρουσιάστηκαν οι αναγνωρισμένες σε όλο τον κόσμο λύσεις της εταιρείας SATEL των σειρών: INTEGRA, VERSA και MICRA. Εκεί επίσης ανακοινώθηκε ο τελευταίος υβριδικός πίνακας συναγερμού VERSA Plus μαζί με το πλήρως ασύρματο πληκτρολόγιο VERSA-LCDM-WRL και την ειδική κινητή εφαρμογή VERSA CONTROL.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στο πλαίσιο του αμφίδρομου συστήματος ABAX και τα πληκτρολόγια αφής INT-TSI και INT-TSG. Την περιέργεια κίνησε επίσης η θεματική ενότητα που ήταν αφιερωμένη στις κινητές εφαρμογές MICRA CONTROL και στην προαναφερθείσα VERSA CONTROL που επιτρέπει τον έλεγχο του συστήματος συναγερμού με έναν απλό και άνετο τρόπο από οπουδήποτε στον κόσμο.

Υπήρξε η δυνατότητα δοκιμής των ικανοτήτων των προϊόντων που παρουσιάστηκαν άμεσα στην αίθουσα μαθημάτων σε ειδικά προετοιμασμένα για τον σκοπό αυτό σετ – παραδείγματα.

Τα θέματα που καλύφθηκαν στα μαθήματα, δημιούργησαν μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση για την πλούσια λειτουργικότητα των συστημάτων SATEL, που αφορούν ειδικά στις δυνατότητες ελέγχου των αυτόματων οικιακών συσκευών. Οι Εσθονοί, Λιθουανοί και Λεττονοί ειδικοί εκτίμησαν τη δυνατότητα εφαρμογής της λειτουργίας makro στα πληκτρολόγια αφής INT-TSI και INT-TSG και την επιλογή ενσωμάτωσης του συστήματος συναγερμού με το σύστημα KNX.

Στο τέλος της σειράς των μαθημάτων οι πιο ενεργοί συμμετέχοντες έλαβαν βραβεία με τη μορφή των συσκευών SATEL, οι οποίες περιελάμβαναν το TOPAZ Pet και τη μονάδα ETHM-1 Plus, που επιτρέπουν την επέκταση των πινάκων ελέγχου της οικογένειας προϊόντων INTEGRA με επικοινωνία μέσω e-mail.

Η εταιρεία SATEL θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιιρεία ELKO Group για το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας της σειράς μαθημάτων και τη δυνατότητα να παρουσιαστούν οι προηγμένες και λειτουργικές λύσεις της SATEL.

 

Άλλες πληροφορίες

09-04-2020

  Easter wishes

02-12-2014

  Σειρά μαθημάτων για τους πελάτες στη Ρίγα