Multipurpose detector XD-2
and more!

Check all the new products introduced this June

SLIM LINE detectors
nominated for the Premier Awards 2021

Vote today for our detectors in the category:
“Intruder Alarm”.
The competition lasts until June 21st.

Register for a free online course now

Choose a topic and learn with SATEL technical specialists.
For professional installers only.

CONFX hardware configurator

New version now available!

 • Even more useful functions
 • Easier and faster designing
 • New appearance

SMART BUILDING solutions

KNX modules

now available in SATEL's offer!

Find out more

SATEL on YouTube and Vimeo

Over 30 films and animations about us and our products

- subscribe to our channels and stay up to date!

System kontroli dostępu ACCO NET

Firma SATEL sp. z o.o. pragnie zaprosić chętnych instalatorów na tygodniowe płatne warsztaty szkoleniowe „ACCO NET”.

Ich celem warsztatów będzie praktyczne przygotowanie uczestników do instalowania systemów kontroli dostępu bazujących na produktach SATEL.

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów firmy SATEL w maksymalnie 8-osobowych grupach. Warsztaty kończą się egzaminem i wydaniem świadectwa potwierdzającego fakt odbycia szkolenia i złożenia egzaminu.

Dodatkowo każdy kto ukończy kurs stopnia I po spełnieniu warunków będzie mógł ubiegać się o udział w szkoleniu II stopnia zakończonym certyfikacją (szczegóły dostępne po kontakcie telefonicznym).

 

Program ramowy szkolenia I stopnia z systemu kontroli dostępu ACCO NET


Część podstawowa (2 dni)

 • Omówienie cech, struktury i zasady działania systemu kontroli dostępu ACCO NET.
 • Zapoznanie teoretyczne z urządzeniami systemu kontroli dostępu ACCO NET:
  • centrala kontroli dostępu ACCO-NT,
  • moduły rozbudowy wejść i wyjść,
  • kontrolery przejścia serii ACCO-KPxx,
  • urządzenia systemowe,
  • klawiatury LCD, LED, czytniki kart i breloków,
  • akcesoria,
  • Okablowanie:
   • § zagadnienia dot. prawidłowego doboru okablowania
   • § zagadnienia dot. prawidłowego łączenia urządzeń
 • Zapoznanie teoretyczne z pakietem oprogramowania składającego się na system ACCO NET.
 • Przewaga systemu ACCO NET nad konkurencyjnymi rozwiązaniami rynku,
 • Zajęcia praktyczne:
  • instalacja pakietu oprogramowania ACCO NET,
  • podłączanie, konfiguracja urządzeń systemu ACCO NET,
  • konfiguracja parametrów elementów systemu za pomocą programu ACCO Soft,
  • zarządzanie grupami, użytkownikami za pomocą aplikacji ACCO-WEB,
  • aktualizacja firmware centrali, modułów, kontrolerów.

Część zaawansowana (1dzień)

 • Migracja, import ustawień z ACCO Soft LT:
  • Importowanie nazw użytkowników, kart oraz powiązania grupowe do Systemu ACCO NET
  • Upgrade systemu z ACCO do ACCO NET
 • Tworzenie harmonogramów obecności oraz raportów obecności:
  • Omówienie różnic miedzy schematem dostępu oraz schematem obecności
  • Tworzenie kalendarza obecności na podstawie schematów tygodniowych i dziennych
  • Tworzenie i omówienie reguł obecności
  • Omówienie oraz tworzenie raportów obecności
  • Omówienie funkcji podglądu obecności
 • Tworzenie stref, ścieżek dostępu oraz zaawansowane zagadnienia związane z antypassback:
  • Zasady tworzenia zaawansowanych powiązań między strefami.
  • Zasady tworzenia ścieżek przejścia oraz przykłady zastosowania
  • Zasady tworzenia zaawansowanego antypassback w systemie ACCO NET
 • Edycja map:
  • Tworzenie Map obiektów
  • Nanoszenie na plan elementów kontroli dostępu
  • Tworzenie połączeń między mapami.
 • Integracja z centralami serii INTEGRA:
  • Omówienie zasady działania integracji
  • Dodawanie central serii INTEGRA do systemu
  • Tworzenie połączeń między strefami Central INTEGRA oraz strefami w systemie ACCO NET
  • Nanoszenie na mapy obiektu wejść i wyjść z centrali

ACCO Server (1dzień)

 • Instalacja systemu operacyjnego Debian
 • Zdalne połączenie się z systemem operacyjnym Debian
 • Instalacja ACCO NET
 • Tworzenie kopii systemu ACCO NET
 • Weryfikacja logów serwera
 • Odtworzenie systemu ACCO NET
 • Konfiguracja serwera

Projektowanie systemu kontroli dostępu:

 • Analiza potrzeb klienta
 • Dobór optymalnego sprzętu do rozwiązania
 • Optymalizacji magistral RS-485

Błędy w instalacjach

 • Przegląd i omówienie najczęściej popełnianych błędów przez instalatorów oraz możliwe techniki ich naprawy

 

 

Wkrótce kolejne terminy.

Warsztaty odbywają się w dni robocze, po 8 godzin każdego dnia, od 8:00 do 16:00, w siedzibie przy ul. Budowlanych 66.
zobacz mapkę dojazdu

Warsztaty są płatne – koszt szkolenia to 750 zł + VAT (brutto 922,50 zł).

Opłata obejmuje pięciodniowe szkolenie, materiały edukacyjne, egzamin i wyżywienie (obiady).

Proszę zapoznać się z regulaminem "Akademii SATEL".

Opłatę należy uiścić w terminie 3 dni od daty ZGŁOSZENIA.
Niedokonanie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Dariuszem Matczak, tel: (58) 522-66-51.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa pomoże instalatorom w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz przygotuje ich do skutecznego konkurowania jakością świadczonych usług na szeroko pojętym rynku usług instalatorskich w Unii Europejskiej.

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
legal | privacy policy | Feedback | about site

The Satel.pl website uses cookies to enable Users' to take advantage of Satel.pl features as well as for statistical purposes. Unless you block cookies, you grant your consent for their use and storage in device memory. You must remember that you are able to manage cookies by means of your browser settings. Lack of adjustment of these settings means your consent for the Satel.pl website to use the cookies. See our Privacy Policy for more information.

Zamknij