Sirény / Externé

SP-6500 R

SP-6500 R

  Externá akusticko‑optická siréna
SP-4006 R

SP-4006 R

  Externá zálohovaná siréna s akumulátorom
SP-4004 R

SP-4004 R

  Externá akusticko‑optická siréna
SP-4003 R

SP-4003 R

  Externá nezálohovaná siréna
SP-4002 R

SP-4002 R

  Externá zálohovaná siréna s akumulátorom
SP-4001 R

SP-4001 R

  Externá nezálohovaná siréna
SD-6000 R

SD-6000 R

  Akusticko‑optická dynamická siréna
SD-3001 R

SD-3001 R

  Externá zálohovaná siréna
SP-500 R

SP-500 R

  Externá nezálohovaná siréna
SPLZ-1011 R

SPLZ-1011 R

  Externá zálohovaná siréna s akumulátorom
SPL-2010 R

SPL-2010 R

  Externá siréna
SPL-2030 R

SPL-2030 R

  Externá siréna
SPL-5020 R

SPL-5020 R

  Externá siréna
SPL-5010 R

SPL-5010 R

  Externá siréna

Sirény / Interné

SPW-250 R

SPW-250 R

  Interná zálohovaná siréna
SPW-220 R

SPW-220 R

  Interná nezálohovaná siréna
SPW-210 R

SPW-210 R

  Interná nezálohovaná siréna
SOW-300 R

SOW-300 R

  Interný optický signalizátor
SPW-150

SPW-150

  Interná zálohovaná siréna
SPW-100

SPW-100

  Interná siréna

Sirény / Príslušenstvo

SX6-TO

SX6-TO

  Optická IR bariéra proti zapeneniu sirény
SPL-TO

SPL-TO

  Optická IR bariéra proti zapeneniu sirény