SILVER

Duálny PIR detektor

SILVER je techologicky veľmi pokročilý detektor pohybu s dvojitým mechanizmom zisťovania pohybu: detektor pohybu - PIR s dvojitým pirelementom a detektor mikrovĺn. Duálna konštrukcia, digitálny algoritmus detekcie pohybu a funkcia kompenzácie teploty zaisťujú vysokú odolnosť na falošné poplachy a rušenia aj v miestnostiach, kde sú nepriaznivé podmienky, napr. miestnosti s krbom, kotolne, garáže alebo miestnosti, kde vzniká prievan. Nezávislá plynulá regulácia oboch detektorov umožňuje ideálne prispôsobenie činnosti detektora podmienkam a požiadavkám užívateľa a chráneného objektu. Detektor okrem toho môže pracovať v dvoch režimoch: v základnom, čiže alarm nastane po jednorázovom zistení pohybu oboma detektormi, alebo v počítadlovom režime - vtedy je alarm spustený aj po určenom počte narušení detektora mikrovĺn, vďaka čomu je možné zistenie pokusu vniknutia do chránenej oblasti zakrytím materiálom pohlcujúcim teplo tela narušiteľa. Dôležitá je taktiež funkcia antimaskingu - detektor mikrovĺn zisťuje prípadné pokusy zakrytia detektora s cieľom obmedziť jeho funkčnosť.  Zariadenie má taktiež funkciu kontroly úrovne napätia napájania a stavu signálneho kanálu, sabotážnu ochranu pred otvorením krytu a dvojfarebnú LED-ku na signalizáciu pohybu/alarm. Má taktiež vstavené rezistory, čo uľahčuje inštaláciu a pripojenie na zabezpečovací systém. SILVER spĺňa požiadavky Grade 2 normy EN 50131.

Základnou úlohou detektora je zisťovanie narušenia v chránenom priestore. Je možné taktiež jeho použitie aj na realizáciu funkcií domácej automatizácie. Keď zabezpečovací systém nestráži, môže detektor ovládať napr. osvetlenie alebo zámok dverí.

  • zhoda s EN50131 Grade 2
  • detektor PIR a mikrovĺn (MW)
  • digitálny algoritmus detekcie novej generácie
  • precízna šošovka Fresnel
  • funkcia antimaskingu realizovaná detektorom MW
  • zisťovanie zamaskovaného narušiteľa
  • diaľkovo spúšťaný testovací režim
  • pamäť alarmu
  • zabudované rezistory
archívny produkt
SILVER
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-10-20
1,024 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3…3 m/s
Rozmer krytu
62 x 136 x 49 mm
Pracovná teplota
-30…+55 °C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
18 mA
Maximálny odber prúdu
25 mA
Hmotnosť
126 g
Prípustné zaťaženie kontaktov relé
40 mA / 16 V DC
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93 ±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Frekvencia MW
10,525 GHz
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-2-4
Grade 2

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu