S-4 BR

Magnetický kontakt (hnedý)

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt S-4 BR je určený na povrchovú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. S-4 BR sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie. Magnetický kontakt má dodatočne sabotážny obvod dodatočnú svorku M uľahčujúcu montáž rezistora pre vstup typu EOL.

S-4 BR je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok. Spĺňa požiadavky Grade 2 normy EN 50131-1EN 50131-2-6.

Magnetický kontakt S-4 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (S-4) a hnedej (S-4 BR).

  • povrchová montáž
  • sabotážny kontakt
  • farba krytu: hnedá
S-4 BR
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB

Technické informácie

Maximálne napätie prepínané kontaktom
20 V
Maximálny prepínaný prúd
20 mA
Rozmer krytu
58,5 x 16,5 x 15,2 mm
Pracovná teplota
-30…+55 °C
Hmotnosť
24 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93 ±3%
Prechodová odolnosť
150 Ω
Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA
360 000
Kontaktný materiál
Ru (Ruten)
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov
18 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov
28 mm
Rozmery dištančnej podložky pod kontakt
58,5 x 16,5 x 3,3 mm
Rozmery krytu magnetu
58,5 x 14,7 x 8,3 mm
Rozmery dištančnej podložky pod magnet
58,5 x 14,7 x 3 mm

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet