SMET-256

Konvertor monitoringu TCP/IP na telefónny monitoring

Zoznámte sa s nástupcom SMET-256!

 

SMET Pro

Konvertor pre PCO

OVER

Konvertor SMET-256 je zariadenie, ktoré je určené hlavne pre firmy zaoberajúce sa monitoringom zabezpečovacích systémov, ochranou osôb a majetku a podobne. Prijíma udalosti zasielané pomocou siete TCP/IP zariadeniami produkcie SATEL (napr. ethernetovým modulum ETHM-2, modulom GPRS-T2). V závislosti od nastavenia konvertora sú udalosti zasielané na PCO (napr. STAM-2) pomocou telefónneho kábla alebo komunikačnej zbernice RS-232.

Konvertor môže pracovať v rozšírenom režime (do 256 účastníkov s kontrolou spojenia) alebo v jednoduchom režime (bez kontroly spojenia s účastníkom). SMET-256 môže simulovať zároveň analógovú telefónnu linku, ako aj jedno s nasledujúcich prijímacích zariadení: RC-4000 VISONIC, SurGard (MLR2/MLR2E), RSM-02.

SMET-256 má funkciu potvrdenia prijatia udalosti, ktorá umožňuje verifikáciu správnosti spojenia. Prijaté udalosti sú uchovávané v pamäti konvertora až do času ich zaslania na PCO. SMET-256 má taktiež ochranné funkcie, ako sú kontrola prítomnosti kábla siete Ethernet a funkcia prijímania prenosov iba zo zariadení s nadefinovanými adresami MAC, ktorá zabezpečuje konvertor pred pokusmi vlámania.

Konfigurácia konvertora SMET-256 a definovanie účastníkov sa môže vykonávať prostredníctvom portu RS-232 (program SMET-256 SOFT / SMET Soft) alebo siete TCP/IP (internetový prehliadač a program SMET-256 SOFT / SMET Soft).

  • konvertovanie monitoringu TCP/IP SATEL (zariadenia ETHERNET a GPRS) na telefónny monitoring pre telefónne PCO
  • simulácia prijímačov RC4000 VISONIC a MLR2 SurGuard
  • obsluha do 256 účastníkov s kontrolou spojenia
  • obsluha ľubovoľného počtu účastníkov bez autonómnej kontroly spojenia
  • uchovávanie prijatých udalostí do momentu úspešného zaslania na PCO
  • kontrola spojenia ETHERNET
  • možnosť filtrovania prijatých udalostí pomocou MAC adries
  • konfigurácia zariadenia pomocou internetového prehliadača (cez TCP/IP) alebo pomocou programu (cez RS-232)
  • obsluha automatickej konfigurácie IP adresy pomocou DHCP
archívny produkt
SMET-256
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-06-26
686 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2021-03-24
viacjazyčný
dátum verzie: 2021-03-24

Technické informácie

Trieda prostredia
I
Rozmer krytu
125 x 114,5 x 31 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odporúčaný zdroj
12 V DC/750 mA

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu