MICRA CONTROL

Aplikácia na mobilný telefón s operačným systémom Android na obsluhu zabezpečovacieho modulu MICRA

Ako odpoveď na potreby zákazníkov firma SATEL vytvorila aplikáciu uľahčujúcu ovládanie systému MICRA. Aplikácia ponúka jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie. Aplikácia je dosputpná pre mobilné zariadenia urządzeń mobilnych z systemem Google Android.

  • ovládanie systému pomocou SMS správ: 
    • zapínanie a vypínanie stráženia
    • blokovanie vstupov
    • overovanie stanu systému
    • ovládanie výstupov
  • funkcia automatickej konfigurácie

Na nainštalovanie aplikácie treba stiahnuť súbor apk, a spustiť inštaláciu v mobilnom zariadení (priamo v prehliadači, alebo pomocou manažéra súborov). Na čas inštalácie treba zmeniť nastavenia telefónu tak, aby umožňoval inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov.

 

MICRA CONTROL
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2020-03-17
3.64 MB

Produkty

Zabezpečovací modul s komunikátorom GSM/GPRS

Informačné materiály