CSP-ETH

Modul komunikácie s virtuálnym panelom

Modul servera virtuálneho panelu umožňuje diaľkové zobrazenie stavu systému signalizácie požiaru využívajúceho ústredne série CSP-100CSP-200. Vďaka tomuto modulu je možná kontrola stavu systému požiarnej signalizácie CSP pomocou počítača s internetovým prehliadačom z ľubovoľného miesta na svete. Toto riešenie okrem iného uľahčuje diaľkovú diagnostiku systému pre obslužný personál systému.

  • spolupráca s ústredňami série CSP-200CSP-100 a vzdialenými panelmi série PSP-100PSP-200
  • automatická konfigurácia IP s použitím DHCP
  • napájanie priamo z ústredne
  • certifikát CPD (CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208)
CSP-ETH
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Technické informácie

Rozmery dosky elektroniky
60 x 50 mm
Pracovná teplota
-5…+40 °C
Maximálny odber prúdu
45 mA
Hmotnosť
24 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná teplota pri preprave
-25….+55 °C

Informačné materiály

3leták - inštalačná firma

5karta produktu