USB/RS232

Prevodník USB/RS-232

  • prevodník umožňujúci pripojenie zariadení s portom RS-232 na počítač bez takéhoto portu
  • CD s ovládačmi v komplete
archívny produkt
USB/RS232
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2013-08-27

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet