PSP-204

Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel

Vzdialený panel série CSP-200 umožňuje obsluhu systému signalizácie požiaru z miesta fyzicky vzdialeného od ústredne. Vďaka nemu môže byť ústredňa požiarnej signalizácie nainštalovaná tam, kde je to najviac výhodné vzhľadom na topológiu systému. Vzdialený panel môže byť umiestený v blízkosti obslužného personálu. Vďaka identickému užívateľskému rozhraniu je obsluha systému rovnaká ako v prípade lokálnej obsluhy pomocou ústredne.

  • zabudovaný LCD displej uľahčujúci obsluhu a programovanie systému
  • zabudovaný napájací zdroj s jedným akumulátorom 12 V 17 Ah, a výstupmi napájania AUX 24V a 18V
dostupné do vyčerpania zásob
PSP-204
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

slovenský
dátum verzie: 2014-05-30

Certifikáty

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-06-21
115 KB

Technické informácie

Pracovná teplota
-5…+40 °C
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
324 x 382 x 108 mm
Pracovná teplota pri preprave
-25….+55 °C
Základné napájanie zo siete z napätím
230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Maximálny odber prúdu zo siete
500 mA
Čas činnosti záložného napájania
72 h
Prúd nabíjania akumulátora max.
1 A
Max. interná rezistancia akumulátora (s vodičmi a svorkami v obvode)
1 Ω
Odber prúdu z akumulátora v pohotovostnom režime
60 mA
Odber prúdu z akumulátora v stave alarmu
60 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v pohotovostnom režime
55 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v stave alarmu
55 mA
Tesnosť skrinky
IP30
Hmotnosť bez akumulátora
< 3 kg
Záložné napájanie: interný akumulátor
Áno

Informačné materiály

3leták - inštalačná firma

5karta produktu