Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Zcela nové dotykové panely
INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonný procesor, zcela nové rozhraní, podpora
gest přejetím.
Seznamte se s novou úrovní
zabezpečení a řízení automatizace budov.

Hardwarový konfigurátor CONFX

Nová verze je nyní k dispozici!

  • Ještě užitečnější funkce
  • Pohodlnější a rychlejší projektování
  • Nový vzhled

ABAX 2 + Modbus RTU

Podpora otevřeného komunikačního protokolu

Nyní můžete snadno integrovat kontroléry ACU-220 a ACU-280,
např. se systémy automatizace nebo sběru dat.

SATEL na YouTube a Vimeo

přes 30 filmů a animací o nás a našich produktech

- přihlaste se k odběru kanálu a získejte aktuální informace!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Poplachové zabezpečovací systémy

Detectors

Detektory

Detektory jsou jedním z nejdůležitějších prvků, které mají výrazný vliv na kvalitu a spolehlivost systému. Proto pro jejich správný výběr je nutné mít teoretické poznatky a praktické zkušenosti. Pro ulehčení seznámení se s touto skupinou produktů, bude vhodné je rozdělit do několika kategorií podle funkcí a použití.

 

 

 

DETEKTORY PERIMETRICKÉ OCHRANY

Detektory perimetrické ochrany

Úkolem perimetrické ochrany je střežení objektů a prvků krajinné architektury, které se na ní nacházejí. Je tvořen zařízeními navrženými pro práci ve zhoršených podmínkách prostředí, která udržují spolehlivé detekční schopnosti a funkčnost neměnné po mnoho let.

Detektory pohybu

Tyto detektory umožňují detekovat přítomnost zloděje předtím, než způsobí poškození budovy. Tyto detektory jsou určeny pro střežení velkých ploch: jedeno zařízení může dohlížet až na prostor o 100 m2. Detektory lze montovat buď přímo na rovný povrch fasády, nebo pomocí speciálních držáků, které umožňují lépe přizpůsobit detekční pole tvaru terénu. Modely vybavené přídavným soumrakovým senzorem lze použít pro řízení prvků automatizace budov, včetně venkovního osvětlení nebo rolet / žaluzií.

Czujki ruchu zewnętrzne

 

DETEKTORY PRO OBVODOVOU OCHRANU

DETECTORS FOR PERIMETER PROTECTION

Úkolem detektorů obvodové ochrany je detekovat pokus o vniknutí do chráněného prostoru a proto jsou také nazývány detektory první ochranné linie. Do této kategorie se nejčastěji používají magnetické kontakty otevření oken a dveří.

Czujki kurtynowe

Záclonové detektory

Tato zařízení umožňují vytvořit virtuální neviditelný plot nebo „záclonu”, jehož proniknutí vyvolá poplach. Mohou být použity ke střežení jak oplocení prostor, tak i obvodu vnějších zdí budovy. Mají dvě detekční cesty: infračervenou a mikrovlnnou, každá s nezávisle nastavitelnou citlivostí. Proto lze funkci detektorů přizpůsobit požadované funkci, charakteristikám chráněné budovy i potřebám jejích uživatelů.

 

Magnetické detektory

Na základě požadavků montáže, použitého prostředí a vzhledu nabízí firma SATEL širokou škálu detektorů, od miniaturních kontaktů montovaných přímo do rámu dveří a oken až po velké magnety v kovovém krytu odolné na mechanický tlak, například přejezd autem. V této skupině detektorů naleznete magnetické kontakty se svorkovnicí nebo s kabelem. Dostupné jsou také detektory v barvách podobných dřevu a tak se jejich montáž stává neviditelnou.

Magnetic detectors

 

Acoustic breakglass detectors

Akustické detektory tříštění skla

Tyto detektory byly navrženy, aby odhalili charakteristický zvuk tříštění skla a proto jsou vhodným detektorem pro ochranu prosklených ploch. Jediný detektor tak může hlídat celou místnost s několika okny. Detektory tříštění skla firmy SATEL používají technologii mikroprocesorové analýzy dvou frekvencí, díky tomu jsou odolné vůči běžným hlukům, které mohou rušit funkci běžných detektorů.

 

Vibrační detektory

Tyto detektory se používají pro detekci pokusů o překonání mechanických zábran pomocí násilí. Jejich konstrukce umožňuje detekovat pokus zloděje o vniknutí ještě před tím, než se zloději podaří překonat toto zabezpečení. Vibrační detektory firmy SATEL používají piezoelektrické senzory s digitálním zpracováním signálu, které zaručují vysokou odolnost vůči zdrojům falešných poplachů.

Vibration detectors

 

Active infrared barriers

Aktivní infračervené závory

Tato zařízení jsou nepokročilejšími detektory pro obvodovou ochranu. K odhalení narušitele používají vysílání konstantního infračerveného paprsku mezi vysílačem a přijímačem. Vzhledem k dlouhému dosahu paprsků mezi vysílačem a přijímačem, lze aktivní infračervené závory použít pro spolehlivé zabezpečení velkých místností. V případě těchto detektorů firma SATEL garantuje ochranu před povětrnostními vlivy a tak je lze použít pro venkovní detekci pokusu o vniknutí na pozemek.

 

 

DETEKTORY PROSTOROVÉ OCHRANY INTERIÉRŮ

DETECTORS FOR SPATIAL INTERNAL PROTECTION

Zařízení spadající do této kategorie slouží ke zjištění pohybu narušitele uvnitř chráněného prostoru. Nejpoužívanější zařízení v této skupině jsou detektory pohybu v několika modelech a variantách. Pro detekci pohybu využívají detektory zabezpečovacího systému různé fyzikální jevy. Z dlouhodobé montážní zkušenosti jsou nejvíce používané pasivní infračervené detektory (PIR) v kombinaci s mikrovlnnými detektory využívajícími Dopplerův jev (tzv. duální detektory).

 

Pasivní infračervené detektory pohybu (PIR)

PIR detektory využívají toho, že každý pohybující se objekt vyzařuje infračervené záření o teplotě různé od absolutní nuly. Konstrukčně detektor obsahuje speciální polovodičový prvek spojený s optickou soustavou a je schopen zaznamenat změnu intenzity infračerveného záření vzhledem k teplotě pozadí.

Czujki podczerwieni

Výsledkem správné analýzy tohoto signálu je schopnost PIR detektoru detekovat pohyb člověka v dosahu detekčního prostoru. Detektory pohybu PIR jsou nejpopulárnější díky jejich jednoduchosti použití. Jsou tak nejpoužívanějšími detektory v poplachových zabezpečovacích systémech.

 

Duální detektory

Duální detektory kombinují několik detekčních metod v jednom zařízení. Nejpoužívanější PIR detektory kombinované s mikrovlnnými, umožňují detekci narušitele dvěma nezávislými fyzikálními jevy, zaručující stabilitu i v náročných podmínkách. Právě proto se používají pro zabezpečení prostor s průvanem nebo rychlou změnou teplot, např. garáže, nevytápěné prostory nebo sklady.

Czujki dualne

 

 

OSTATNÍ DETEKTORY V ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH

OTHER DETECTORS IN ALARM SYSTEMS

Moderní zabezpečovací systémy nezajišťují v dnešní době pouze detekci narušení. Systémy firmy SATEL perfektně rozpoznají i potenciální nebezpečí mající vliv na zdraví osob nebo minimalizují poškození vybavení. Pro rozšíření funkcionalit systému je nutné vybavit systém přídavnými detektory rozšiřující oblast zabezpečení.

 

Detektory plynu

Úkolem detektorů plynů je zaznamenat výskyt plynu mající vliv na zdraví lidí nebo mohou způsobit smrt a upozornit na něj. V této skupině se nalézají detektory CO, které detekují tento plyn vznikající místnostech, kde probíhá proces spalování při nedostatečném přísunu kyslíku. Vzhledem k velmi jedovatým účinkům CO a absenci zápachu, je tento plyn značně nebezpečný pro osoby uvnitř těchto prostor. Podobně nebezpečné riziko představuje únik výbušných plynů, např. zemní plyn běžně používaný v domácnostech nebo propan-butan používaný jak v domácnostech, tak i jako alternativní palivo do aut. Detektory plynů série DG z nabídky firmy SATEL nabízí perfektní řešení pro upozornění na výskyt příslušného plynu. Doplňkovým detektorem je detektor omamných látek, který varuje členy domácnosti před použitím uspávacího plynu na bázi chloroformu v případě pokusu o vloupání.

DG-1 TCM DG-1 TCM DG-1 TCM DG-1 TCM

 

Detektory zaplavení

Zaplavení bytu zapříčiněné poškozením vodovodního vedení nezpůsobí materiální škody pouze v jednom bytě, ale i u sousedů. Proto je vhodné zvážit montáž těchto detektorů, které nejenom varují o zaplavení, ale také s pokročilým zabezpečovacím systémem, odpojit přívod vody pomocí elektronicky ovládaného ventilu.

Flood detectors

 

Smoke and heat detectors

Detektory kouře a teploty

Vznik ohně je velmi nebezpečný a životu ohrožující, proto velmi dobře zvažte, zda nedoplnit zabezpečovací systém o detektory zjišťující i malé množství kouře při vznikajícím požáru. Detektor TSD-1, který kombinuje optický kouřový senzor s precizním teplotním senzorem, zajišťuje spolehlivou detekci vznikajícího požáru. V kombinaci s komunikačními možnostmi moderních ústředen, umožňují přivolání včasné pomoci a předcházejí velkým škodám na majetku.

 

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právo | ochrana osobních údajů | Napište nám | o stránce

Webové stránky Satel.pl používají cookies, aby umožnili uživatelům stránek využít výhody Satel.pl, ale také pro statistické údaje. Dokud nezablokujete pužívání cookies, dáváte tak souhlas s jejich využitím a ukládáním do paměti přístroje, Berte na vědomí, že správu cookies můžete provádět pomocí Vašeho webového prohlížeče. Neupravením oprávnění dáváte tak souhlas pro Satel.pl s jejich používáním. Pro bližší informace se podívejte na Privacy Policy.

Zamknij