Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Bezdrôtový systém ABAX

Systém ABAX je riešenie firmy SATEL určené pre tie inštalácie, v ktorých nie je možné použiť káblové prepojenie medzi prvkami systému a ústredňou.

 

Použitie

Múzeá

Múzeá

Historické budovy

Historické budovy

Byty

Byty

Zhoda s normami

Systém ABAX bol naprojektovaný ako bezdrôtová nadstavba pre zabezpečovacie ústredne INTEGRA a VERSA. Spolu s inými zariadeniami SATEL ponúka zaujímavé funkcie. Vďaka univerzálnosti riešení využitých v systéme ABAX je možné tento systém použiť prakticky s každou zabezpečovacou ústredňou dostupnou na trhu. Zhodu s požiadavkami noriem potvrdzujú certifikáty vydané nezávislými laboratóriami. Európsky certifikát potvrdzuje splnenie požiadaviek normy EN 50131 (Grade 2).

Zhoda s normami

Zhoda

s normami

 

Pokročilá technológia

Využitím obojsmernej bezdrôtovej komunikácie zaručuje systém ABAX úroveň zabezpečenia doteraz dosiahnuteľnú iba v drôtových systémoch. Výnimočná spoľahlivosť prenosu systému ABAX je možná predovšetkým vďaka tomu, že systém potvrdzuje najdôležitejšie hlásenia zasielané medzi kľúčovými zariadeniami systému. Aby sa dosiahla najvyššia úroveň bezpečnosti, každá informácia zasielaná rádiovou cestou je šifrovaná, čo minimalizuje možnosť sledovať prenášané údaje.

Úspora energie

Pokročilé mechanizmy úspory energie použité firmou SATEL zabezpečujú dlhodobé používanie zariadení ABAX bez nutnosti vymeniť batérie: – v závislosti od konfigurácie systému až 3 rokov.

Až 3 rokov bez výmeny batérie

Až 3 rokov

bez výmeny batérie

 

VLASTNOSTI

VÝHODY

Činnosť vo frekvenčnom pásme 868 MHz

Spoľahlivá komunikácia vďaka použitiu "čistého" pásma

Zhoda s a Európskymi normami EN50131

Možnosť použitia systému ABAX tam, kde je potrebná zhoda s požiadavkami EN50131 pre stupeň 2 (Grade 2)

Obojsmerný prenos s potvrdeniami

Spoľahlivosť zasielania alarmových informácií
z detektorov do ústredne

Digitálne šifrované spojenie

Spoľahlivé zabezpečenie pred cieleným skreslením informácií

Rozšírené šetrenie s energiou

Dlhá životnosť batérií (3 rokov bez 
nutnosti ich výmeny)

Diaľková konfigurácia bezdrôtových zariadení

Jednoduché vykonávanie zmien v konfigurácii zariadení bez nutnosti fyzického prístupu k nim

Spsrístupnené užitočné diagnostické nástroje

Uľahčenie inštalačnému technikovi výber optimálneho miesta montáže a konfigurácie zariadení

Široká škála dostupných zariadení ABAX

Možnosť realizácie zároveň jednoduchých ako aj rozsiahlych systémov založených na bezdrôtovej technológii, aj systémov inteligentnej automatizácie

Zisťovanie pokusu o rušenie

Možnosť skorej reakcie na pokusy celkového zarušenia činnosti bezdrôtových zariadení

Veľký dosah bezdrôtovej komunikácie

Možnosť realizovania rozsiahlych bezdrôtových inštalácií (dosah na otvorenim
priestranstve do 500 m)

Diaľkové spúšťanie funkcie testovania

Uľahčenie vykonávania pravedelného testovania inštalácie

 

Univerzálnosť použitia

Široká škála zariadení dostupných v systéme ABAX zahŕňa nielen detektory signalizácie vlámania, akými sú detektory pohybu PIR alebo PIR+MW a magnetické kontakty. V ponuke sa nachádzajú aj požiarne detektory dymu a tepla, univerzálne diaľkové ovládače a ovládané zásuvky 230 V. Doplnením kompletnej ponuky zariadení ABAX sú sirény určené do exteriérov a interiérov. Vďaka tejto bohatej ponuke je možné systém úspešne používať na realizovanie rozsiahlych zabezpečovacích systémov a zároveň aj na domácu automatizáciu v rámci inteligentného domu. Takýmto spôsobom je zaručené prepojenie bezpečnosti a inteligencie použitého systému, čo má v značnej miere vplyv na úsporu energie a komfort používania.

ABAX | Univerzálnosť použitia

 

Široká škála možností

Srdcom systému ABAX je kontrolér bezdrôtových zariadení (ACU-120), ktorý slúži ako prevodník medzi zabezpečovacími zariadeniami a bezdrôtovými zariadeniami. Jeden kontrolér dokáže obslúžiť až 48 bezdrôtových zariadení. V prípade rozsiahlejších systémov je možné použiť niekoľko kontrolérov, ktorých dosah sa čiastočne alebo úplne prekrýva. Ak sa kontroléry pripájajú na ústredne INTEGRA a VERSA, je možné použiť prevodník zberníc a ak sa systém ABAX použije s inými ústredňami (aj s ústredňami od iných výrobcov), je možné využiť programovateľné vstupy a výstupy modulu. Preto je systém ABAX vynikajúcim riešením, ktoré umožňuje rozšíriť už existujúci drôtový zabezpečovací systém.

ABAX | Široká škála možností

 

Jednoduchosť inštalácie

Veľkou výhodou systému ABAX je jednoduchosť inštalácie a konfigurácie. Vďaka novodobým technologickým riešeniam je montáž redukovaná na minimum. Nové zariadenie sa zaregistruje zadaním jeho sériového čísla a vložením batérie alebo spustením sabotáže. Kontrolér automaticky rozozná typ nového zariadenia, nastaví štandardné nastavenia alebo umožní ich zmenu podľa potrieb.

ABAX | Jednoduchá konfigurácia

Jednoduchá konfigurácia

Na konfiguráciu bezdrôtového systému ABAX je možné použiť LCD klávesnicu (aj v prípade systému iného výrobcu) alebo počítač s programom DLOAD.

Rozšírená diagnostika

Veľkou výhodou systému ABAX sú dostupné diagnostické nástroje, ktoré umožňujú nielen skontrolovať obsadenosť frekvenčného pásma ABAX (868 MHz), ale aj určiť kvalitu spojenia medzi jednotlivými bezdrôtovými zariadeniami.

Zvlášť užitočným nástrojom, ktorý uľahčuje inštaláciu, je tester úrovne signálu systému ABAX (ARF-100). Pomocou neho je možné jednoduchým spôsobom otestovať spojenie rádiovej komunikácie na vybranom mieste. Test spojenia sa robí obojsmerne a zohľadní sa simulácia zariadení rôzneho typu napájaných z batérie alebo so stálym zdrojom napájania.

ABAX | Rozšírená diagnostika

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij