Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Spoľahlivý systém zisťovania a signalizácie požiaru

Systém požiarnej
signalizácie

CSP

Spojenie 20 ročných skúseností v oblasti elektronických zabezpečovacích systémov s modernou technológiou výroby prispelo k naprojektovaniu a výrobe radu zariadení, ktoré svojimi možnosťami prevyšujú zariadenia doteraz dostupné na trhu. Úplná zhoda s požiadavkami noriem série EN54 a smernice MSWiA týkajúcej sa povolenia využitia umožňuje používať zariadenia značky SATEL všade tam, kde to vyžadujú príslušné predpisy.

CSP – kde všade je možné použiť naše riešenia

Systém požiarnej signalizácie CSP tvoria moderné konvenčné zariadenia určené na inštaláciu v menších objektoch vyžadujúcich systém požiarnej signalizácie – napr. v malých hoteloch, penziónoch, škôlkach, knižniciach, múzeách, bankách, archívoch, výrobných halách a podobne. Systém CSP sa ideálne osvedčil aj v zabezpečení takých miestností, ako sú šatne, technologické miestnosti alebo malé sklady.

Zastosowania systemu CSP

 

Zastosowania systemu CSP

Široká škála dostupných zariadení od požiarnych hlásičov určených na montáž do interiérov alebo exteriérov po automatické detektory dymu a tepla umožňujú prispôsobiť úroveň zabezpečenia potrebám konkrétneho objektu. Možnosť pripojiť zariadenia na signalizáciu požiarneho ohrozenia umožňuje systému CSP účinnú signalizáciu požiarneho alarmu. Ďalšou výhodou sú výstupy pre systémy prenosu informácií o požiari a poruche – pripojenie CSP na špecializované systémy požiarneho monitoringu umožňuje automatické privolanie požiarnikov a záchranárov.

 

Konvenčné systémy, ako je systém CSP, sú dobrou voľbou v prípade menších inštalácií vzhľadom na nižšiu nadobúdaciu cenu a na nízke náklady na údržbu, a aj vzhľadom na jednoduchšiu obsluhu a servis systému. Treba podotknúť, že v prípade menších inštalácií, kde je možné jednoducho lokalizovať zdroj požiaru, bude konvenčný systém rovnako spoľahlivý ako rozsiahly adresný systém. Treba pritom pamätať, že každý systém požiarnej signalizácie vyžaduje pravidelné testovanie jednotlivých prvkov, aby bola zaistená jeho funkčnosť v prípade potreby.

Zastosowania systemu CSP

 

 

FUNKCIE ÚSTREDNÍ SÉRIE CSP-200 a CSP-100

Ústredne CSP série 200 a 100 sú určené na realizáciu komplexných systémov požiarnej signalizácie v malých a stredne veľkých objektoch. Ústredne CSP série 100 ponúkajú najdôležitejšie funkcie vyžadované v certifikovaných systémoch požiarnej signalizácie, pričom umožňujú jednoduchú inštaláciu a spustenie. Séria ústrední 200 má aj LCD displej, čo značne uľahčuje programovanie, pravidelnú údržbu a obsluhu celého systému. Ústredne série 200 ponúkajú najviac rozšírené funkcie spomedzi konvenčných systémov požiarnej signalizácie.

CSP

 

Široká škála príslušenstva

Ponuka firmy SATEL v oblasti zariadení požiarnej signalizácie je kompletná, okrem ústrední sa v nej nachádzajú aj automatické požiarne detektory (dym, teplo, kombinované), požiarne hlásiče a sirény. Ponuka je doplnená o príslušenstvo: signalizátor spustenia alebo priemyselná základňa pre automatické detektory, ktorá uľahčuje ich montáž v neštandardných podmienkach.

Akcesoria systemu CSP

 

VÝHODY

VÝHODY

 

Výhody pre projektantov

Ústredne CSP sú naprojektované tak, aby maximálne uľahčovali prácu projektantom a inštalačným technikom systému. Skrinka má moderný dizajn a nenarúša tak estetický dojem v miestnostiach rôzneho typu. Zaujímavou možnosťou je použitie vzdialeného obslužného panelu, vďaka ktorému je možná obsluha systému z miesta vzdialeného od samotnej ústredne (napr. z inej budovy). Ďalšou výhodou ústrední CSP je virtuálny panel, ktorý umožňuje vzdialené overovanie stavu systému požiarnej signalizácie z ľubovoľného miesta na svete pomocou siete INTERNET. Ústredne CSP okrem toho obsluhujú normou stanovenú závislosť zón typu A a B, vďaka čomu je možné eliminovať problém falošných alarmov aj v prípade komplikovaných pracovných podmienok. Rozšírená možnosť konfigurácie programovateľných vstupov a výstupov okrem toho umožňuje spoluprácu systému CSP s inými bezpečnostnými inštaláciami v objekte – s EZS, systémom kontroly vstupu alebo so zariadeniami protipožiarnej ochrany.

 

Výhody pre inštalačné firmy

Všetky ústredne série CSP sú továrensky nakonfigurované tak, aby bolo programovanie systému obmedzené na minimum. Súbor továrenských nastavení umožňuje získať funkčný systém jednoduchým pripojením zariadení na príslušné vstupy a výstupy. V prípade nutnosti zmeniť tieto nastavenia môže byť systém naprogramovaný buď pomocou tlačidiel na prednom paneli ústredne alebo prostredníctvom počítača. Vďaka možnosti naprogramovať funkcie dodatočných vstupov a výstupov relé, umožňujú ústredne CSP série 100 a 200 realizáciu ďalších činností mimo lokálnej signalizácie zistenia požiaru. Napríklad je možná spolupráca so systémom kontroly vstupu alebo so systémom evakuačného rozhlasu.

 

Výhody pre personál obsluhy

Ústredne CSP sú charakteristické mnohými premyslenými riešeniami, vďaka ktorým je vykonávanie pravidelných prehliadok a údržby systému pohodlné a jednoduché. Napríklad prístup do servisného režimu je chránený kódom zadávaným pomocou klávesov na prednom paneli ústredne. Vďaka tomu nie je na zmenu nastavení nutné otvárať skrinku ústredne. Okrem toho funkcia testovania detektorov uľahčuje jednoduché vykonávanie tejto činnosti jednou osobou a tak minimalizuje počet osôb potrebných na správne overenie funkčnosti inštalácie. Navyše použitie jedného štandardného akumulátora 12 V/17 Ah urýchľuje diagnostiku a znižuje náklady na jeho výmenu, čo má značný vplyv na celkové náklady udržiavania systému. Veľkou pomocou sú aj moderné nástroje umožňujúce diagnostiku jednotlivých blokov fungovania inštalácie, vďaka ktorým je identifikovanie prípadných porúch jednoduché a rýchle. Treba tiež spomenúť veľkú kapacitu pamäte udalostí s funkciou exportu údajov do populárnych formátov (napr. CSV), čo uľahčuje archiváciu záznamov činnosti celého systému.

 

 

SCHÉMA SYSTÉMU CSP

 

Schemat systemu CSP

 

CHARAKTERISTIKA
CSP série 200 a 100

série 200 série 100
CSP-208 CSP-204 CSP-108 CSP-104
Počet liniek 8 4 8 4
Počet alarmových výstupov 2 2 2 2
Výstupy pre UTA/UTU áno/áno áno/áno áno/áno áno/áno
Počet programovateľných vstupov 4 4 4 4
Počet programovateľných výstupov 8 4 8 4
Displej uľahčujúci obsluhu áno áno nie nie
Spolupráca so vzdialeným panelom áno áno áno áno
Spolupráca so virtuálnym panelom áno* áno* áno* áno*
Napájanie AUX (12-18V) áno áno áno áno
Napájanie AUX24 (24V) áno áno áno áno
Kapacita pamäte udalostí 8999 8999 8999 8999
Kapacita počítadla alarmov 9999 9999 9999 9999

*Funkcia vyžaduje pripojenie modulu CSP-ETH

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij