Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

PRE INŠTALAČNÉHÚ FIRMU

 

Certifikáty

CERTIFIKÁT ISO 9001:2015

Certifikát zhody s normou kontroly kvality počas projektovania, výroby a servicu elektronických zariadení.

  Certifikát "ISO 9001:2015"    154 KB    stiahni

 

CERTIFIKÁT NATO

Certifikát NATO.

  Certifikát NATO     1,58 MB    stiahni

Zabezpečovacie ústredne / INTEGRA

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
856 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
137 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2018-08-22
319 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
856 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-22
590 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2012-03-08
144 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-22
597 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2012-03-08
144 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2012-03-08
144 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-22
600 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2012-03-08
144 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-03-22
109 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-03-22
109 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
727 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
727 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
727 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-09-02
302 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-09-02
302 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-09-02
302 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
723 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
723 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
723 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.09 MB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
159 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.09 MB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
159 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-30
186 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
874 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
863 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
865 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
867 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
867 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
866 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
206 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-01-13
85 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
209 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-01-13
85 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
161 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2011-11-16
546 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
123 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2012-11-23
127 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2021-09-21
760 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
857 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
136 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.19 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
854 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2014-04-07
3.60 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2012-04-16
32 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB

Zabezpečovacie ústredne / VERSA

EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
749 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-07-18
116 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
748 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
751 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
734 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
746 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.10 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
752 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-30
508 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
744 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
738 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
738 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
210 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
852 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2021-09-30
187 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2020-04-27
186 KB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2021-09-30
187 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2020-04-27
182 KB
EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2021-09-30
184 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB

Zabezpečovacie ústredne / PERFECTA

EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2017-12-19
1.67 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.86 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2017-12-19
1.68 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.75 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.76 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
86 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.84 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
840 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.74 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.74 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
137 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.74 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-05-10
2.12 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2017-12-19
1.63 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-03-06
126 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-08-08
109 KB

Zabezpečovacie ústredne / MICRA

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB

Zabezpečovacie ústredne / CA-10

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
503 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-09
871 KB

Zabezpečovacie ústredne / CA-6

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB

Zabezpečovacie ústredne / CA-5

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB

Zabezpečovacie ústredne / CA-4V1

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-11
63 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-11
63 KB

Bezdrôtový systém ABAX 2

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-07-11
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-11-08
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-11-08
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-11-08
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-03-14
108 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-03-14
108 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-03-14
108 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-01-17
109 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-01-17
108 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-31
929 KB
Vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-08-22
1.86 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-20
108 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
81 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-28
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-02-04
116 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-02-04
116 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
81 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.05 MB

Bezdrôtový systém ABAX

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2008-06-01
154 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2011-04-22
532 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
124 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2011-04-22
554 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
152 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
153 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
208 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
126 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
208 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
153 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-02-09
220 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-04-12
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-02-09
220 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-04-12
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-03-06
125 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-08-19
100 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
207 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-08-19
100 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
207 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
151 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
151 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2018-04-17
311 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
206 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
127 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2018-04-17
311 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
206 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
127 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2018-04-17
311 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
204 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
126 KB
INCERT
dátum aktualizácie: 2018-04-17
311 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
204 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
126 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
152 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
152 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
209 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2008-06-01
153 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
209 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2008-06-01
153 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
152 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-05-27
148 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2010-12-07
144 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-12-22
103 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2010-02-18
150 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2010-02-18
150 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2009-09-14
148 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-04-12
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-01-22
208 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2011-04-22
557 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2008-06-01
128 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2008-06-01
151 KB

Bezdrôtový systém MICRA

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-07-29
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-04-12
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-12-20
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-12-20
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-12-20
82 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-04-08
364 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-07-29
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-07-29
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2012-03-09
362 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2012-03-09
363 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-04-08
459 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-04-08
459 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-03-13
108 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-04-08
459 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2015-04-08
459 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2012-03-09
365 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-03-05
70 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-03-05
1.61 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-01-16
790 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-04-12
83 KB

Detektory

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.80 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-11-07
89 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-11-07
89 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-11-07
88 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-11-07
89 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-11-07
88 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.79 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.79 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2018-08-22
310 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2021-02-12
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2018-12-12
326 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
861 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.87 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
844 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
854 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
854 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.80 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
844 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.80 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
844 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
861 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
848 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-03-26
319 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-03-26
319 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-03-26
316 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
861 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-03-26
316 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-11-27
220 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
852 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
852 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
852 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2013-09-18
656 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
Vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-11-22
2.78 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
848 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
863 KB

Sirény

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.13 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.18 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-03
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
853 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-30
175 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB

Komunikácia a oznamovanie

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2014-06-23
1.50 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2011-04-22
2.96 MB
EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2014-04-07
3.63 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EN-50136 ATS 5
dátum aktualizácie: 2014-02-04
209 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB

Bezdrôtové ovládače

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-07-29
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-07-29
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-07-29
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-07-29
83 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
511 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
510 KB

Skrinky

EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
738 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-30
176 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.16 MB

Napájanie

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-05-09
773 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
868 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-03-17
2.30 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
871 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-03-17
2.29 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
869 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-07-29
212 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-07-29
212 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB

Príslušenstvo

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
838 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
852 KB

Automatizácia / KNX

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
857 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-09
766 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2020-01-28
162 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2020-01-28
168 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB

Systém kontroly vstupu / ACCO NET

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
848 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
852 KB

Systém kontroly vstupu / ACCO

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
507 KB

Systém požiarnej signalizácie /

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.01 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
973 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
512 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.64 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
757 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
983 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.37 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
752 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.23 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.14 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
933 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.14 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
933 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.31 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
1.91 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
815 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
772 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
1.91 MB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-11-22
1.80 MB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2013-09-20
979 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
611 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
855 KB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2013-09-20
1,010 KB
Vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-11-22
2.92 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
846 KB
Vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-11-22
1.84 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
579 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2013-09-20
989 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.82 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
788 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.82 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
788 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2021-12-07
458 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-07-03
3.88 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2021-12-07
458 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-07-03
3.88 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
742 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.22 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
742 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.22 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
504 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-07-03
1.36 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2019-03-15
825 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-07-03
3.87 MB
Vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-03-15
3.87 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-07-03
1.36 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2019-03-15
825 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-07-03
3.87 MB
Vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-03-15
3.87 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
851 KB
Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2013-09-20
1,010 KB

Monitoring

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
862 KB
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij