Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

PRE INŠTALAČNÉHÚ FIRMU

 

Certifikáty

CERTIFIKÁT ISO 9001:2015

Certifikát zhody s normou kontroly kvality počas projektovania, výroby a servicu elektronických zariadení.

  Certifikát "ISO 9001:2015"    154 KB    stiahni

 

CERTIFIKÁT NATO

Certifikát NATO.

  Certifikát NATO     1,58 MB    stiahni

Zabezpečovacie ústredne / INTEGRA

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
856 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
137 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
856 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-22
590 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-22
597 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-22
600 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-10-04
333 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-03-22
109 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-03-22
109 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-07-29
2.28 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
138 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
759 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
776 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
776 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
774 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
774 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.09 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.09 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
773 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-30
186 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
759 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
874 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
778 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
776 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
865 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
867 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
135 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
867 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-05
866 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
857 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
136 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.19 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
762 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
760 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
854 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
773 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
773 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
773 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
774 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
868 KB

Zabezpečovacie ústredne / VERSA

EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
749 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
748 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
855 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.10 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
786 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
752 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-12-23
744 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
772 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
852 KB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2021-09-30
187 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB
EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2021-09-30
187 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
763 KB
EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2021-09-30
184 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
761 KB

Zabezpečovacie ústredne / PERFECTA

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
759 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.86 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.86 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
760 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.75 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.75 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.76 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
760 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.76 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.84 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-27
767 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.84 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.74 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
764 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.74 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-11-13
115 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
137 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.74 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-05-10
2.12 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-12
780 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
782 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
776 KB

Zabezpečovacie ústredne / MICRA

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
774 KB

Zabezpečovacie ústredne / CA-10

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-09
871 KB

Bezdrôtový systém ABAX 2

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
779 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
779 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
777 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
775 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.06 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
779 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
779 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
779 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
779 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
775 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
772 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
780 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-31
929 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-08-22
1.86 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
784 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
777 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
777 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.07 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
781 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
777 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.05 MB

Bezdrôtový systém MICRA

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
775 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
783 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
767 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
767 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
767 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
765 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
766 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
770 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
780 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
780 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
778 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
778 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
782 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
782 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
775 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
782 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
776 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-03-05
1.61 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-01-16
790 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
780 KB

Detektory

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.80 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-27
775 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-27
782 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-27
781 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-27
774 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-27
772 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
768 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
768 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
768 KB
EN-50131 GRADE 2 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
768 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
768 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.79 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
768 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.79 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
769 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
769 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
861 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.87 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
768 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
778 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
778 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.80 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
768 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.80 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
768 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
861 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
773 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
861 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
865 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
761 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-11-27
220 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
776 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
776 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
776 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-04
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
857 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
859 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2022-11-22
2.78 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
848 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
863 KB

Sirény

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.13 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.18 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-03
855 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
853 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-30
175 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
853 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB

Komunikácia a oznamovanie

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB

Bezdrôtové ovládače

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
774 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
775 KB

Skrinky

EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2013-04-10
314 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-12-06
2.09 MB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2021-09-30
176 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-10-06
2.16 MB

Napájanie

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-05-09
773 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
868 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-03-17
2.30 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
868 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
871 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-03-17
2.29 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
869 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-07-29
212 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-07-29
212 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB

Príslušenstvo

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
757 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
859 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-10-26
762 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
852 KB

Automatizácia / KNX

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
857 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
857 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2020-01-28
162 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
771 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2020-01-28
168 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-30
855 KB

Systém kontroly vstupu / ACCO NET

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-12-20
754 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
770 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
770 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
770 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
852 KB

Systém kontroly vstupu / ACCO

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
862 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
769 KB

Systém požiarnej signalizácie /

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.01 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
973 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
512 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.64 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
757 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
983 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.37 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
752 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.23 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.74 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.01 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.14 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
933 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.14 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
933 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.31 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
1.91 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
815 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
772 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
1.91 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-04
2.74 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2023-06-29
1.25 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2019-10-04
984 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2018-12-20
435 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
861 KB
Osvedčenie
dátum aktualizácie: 2018-12-20
730 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2022-11-22
1.80 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
856 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
611 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
855 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2022-11-22
2.92 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
846 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2022-11-22
1.84 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2022-11-22
579 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
858 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.82 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
788 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
1.82 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
788 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2021-12-07
458 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-07-03
3.88 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2021-12-07
458 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-07-03
3.88 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
742 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.22 MB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
742 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-03-15
2.22 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
851 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2022-11-22
1.84 MB

Monitoring

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
860 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
863 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
864 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
864 KB
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij