30 lat doświadczenia

Od 1990 roku...

Naszą misją jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa klientom indywidualnym i instytucjonalnym
oraz podnoszenie standardów w dziedzinie ochrony ludzi i mienia. Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań,
by produkty sygnowane marką SATEL oferowały komfort użytkowania i podnosiły jakość życia.

Zarządzanie jakością

100% przetestowanych urządzeń

W firmie SATEL słowa JAKOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ piszemy wielką literą.
Dlatego począwszy od fazy projektu, etapu wykonywania prototypów, jak i w fazie produkcji,
aż po produkt finalny, wszystkie urządzenia są wielokrotnie sprawdzane i testowane.

SATEL i AURAEKO

Firma Przyjazna Naturze

Celem programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie
przedsiębiorstwem w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.
Wraz z AURAEKO dbamy o to, by wprowadzony przez nas sprzęt po zużyciu
nie zagrażał środowisku.

SMD

Produkcja na światowym poziomie

Ponad 90% prac związanych z produkcją urządzeń odbywa się w ramach zautomatyzowanej linii montażu
powierzchniowego. Składają się na nią między innymi nowoczesne i wydajne, sterowane komputerowo
urządzenia japońskiej firmy JUKI. Dzięki nim jesteśmy w stanie układać na płytkach drukowanych
elementy o wymiarach od 0,6x0,3 mm (najmniejsze produkowane na świecie).

Wspieramy innowacyjność w edukacji szkolnej

Program nauczania realizowany w ramach projektu eduSATEL
dedykowany jest do średnich i wyższych szkół technicznych.
Ma on na celu podnoszenie kwalifikacji oraz pogłębianie
wiedzy z zakresu zaawansowanych rozwiązań branży
Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń.

Historia projektu eduSATEL

Pierwsze kroki naszej działalności, związane z wdrażaniem programu edukacyjnego z zakresu SSWiN w szkołach technicznych, stawialiśmy w Technikum Łączności w Gdańsku. To właśnie tam zaczęła się nasza przygoda, która z biegiem lat przekształciła się w duży projekt eduSATEL. Aktualnie współpracujemy już z 24 szkołami średnimi i wyższymi.

Początki nie były łatwe. Pierwsze projekty Laboratorium dotyczące: wyposażenia w sprzęt, wyglądu sali, doboru materiałów wspierających trwały kilka miesięcy. Równolegle przygotowywaliśmy program nauczania, który miał obejmować główne zagadnienia związane z branżą zabezpieczeń. Naszym założeniem było, aby po ukończeniu zajęć każdy uczeń miał nie tylko podstawową wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim szeroką wiedzę praktyczną. Dobór urządzeń miał zapewnić dostęp do najnowszych technologii i najświeższej wiedzy technicznej. Pierwszy warunek został spełniony poprzez wybór central, które zyskały sobie szerokie grono zwolenników wśród profesjonalistów z branży, a jednocześnie umożliwiły łatwy, pierwszy krok w świat zabezpieczeń elektronicznych. Realizację drugiego warunku zagwarantowaliśmy dzięki szkoleniom Kadry nauczycielskiej i stałemu dostępowi do naszych specjalistów, którzy służyli pomocą i odpowiadali na wszelkie pytania przez cały czas trwania roku szkolnego. Dzięki bliskiej kooperacji z władzami szkoły i naszej determinacji pokonaliśmy wszelkie napotkane trudności. Jesteśmy dumni, że zajęcia w Laboratorium SATEL na stałe wpisały się w harmonogram zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Łączności w mieście, z którego wywodzi się nasza Firma.

Kilka istotnych dat związanych ze współpracą z ZSŁ w Gdańsku:

 • Oficjalne otwarcie laboratorium w Technikum Łączności odbyło się w 2006 roku.
 • 4 czerwca 2008 r. w Gdańsku, dla uczniów Technikum Łączności i Szkoły Zawodowej zorganizowany został konkurs: "Uruchomienie systemu alarmowego na bazie centrali INTEGRA 32", któremu patronowaliśmy.
Konkurs w ZSŁ 2008 Konkurs w ZSŁ 2008 Konkurs w ZSŁ 2008 Konkurs w ZSŁ 2008
Konkurs w ZSŁ 2008 Konkurs w ZSŁ 2008 Konkurs w ZSŁ 2008  

 

 • 5 czerwca 2009 mieliśmy przyjemność przeprowadzić w siedzibie naszej Firmy finał konkursu organizowanego przez Technikum Łączności. Impreza ta była podsumowaniem wiedzy jaką uczniowie pozyskali podczas kończącego się już roku szkolnego.
Konkurs ZSŁ 2009 Konkurs ZSŁ 2009 Konkurs ZSŁ 2009 Konkurs ZSŁ 2009
  Konkurs ZSŁ 2009 Konkurs ZSŁ 2009  

 

Uczestnicy mieli do wykonania 3 zadania bazujące na najnowszym produkcie firmy SATEL – centralach VERSA

 • We wrześniu 2010 roku zakończył się organizowany przez firmę SATEL kolejny konkurs dla uczniów gdańskiego Technikum Łączności. W rywalizacji, która obejmowała wykonanie w określonym czasie wskazanych zadań, brało udział 6 najlepszych uczniów, których wyłonili Nauczyciele prowadzący zajęcia w laboratorium SATEL.
Konkurs ZSŁ 2010 Konkurs ZSŁ 2010 Konkurs ZSŁ 2010 Konkurs ZSŁ 2010
  Konkurs ZSŁ 2010 Konkurs ZSŁ 2010  

 

Po sukcesach w Technikum Łączności rozpoczęliśmy pracę nad włączaniem do projektu eduSATEL kolejnych szkół technicznych i wyższych.

 • 20 maja 2008 r. w siedzibie naszej Firmy podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, a firmą SATEL. Porozumienie miało na celu podjęcie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i wiedzy studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży Technicznej Ochrony Mienia.
Podpisanie porozumienia z Politechniką Gdańską Podpisanie porozumienia z Politechniką Gdańską Podpisanie porozumienia z Politechniką Gdańską Podpisanie porozumienia z Politechniką Gdańską

 

 • 8 listopada 2008 roku w murach Politechniki Gdańskiej na wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych SATEL. Z pracowni wyposażonej w zaawansowany sprzęt korzystają studenci I-V roku kierunku Automatyki i Robotyki oraz III, IV i V roku kierunku Elektrotechniki.
Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej
Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej Otwarcie Laboratorium Politechniki Gdańskiej

 

 • W dniu 6 marca 2009 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej (WSM) w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa. Jednym z głównych sponsorów jest firma SATEL, która wyposażyła laboratorium w aktualnie produkowane urządzenia, które umożliwiły uruchomienie siedmiu stanowisk dydaktycznych dla studentów. Stanowiska te są programowane i zarządzane za pomocą komputerów wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, które również dostarczyła firma SATEL.
Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie
Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Warszawie

 

 • Dnia 10 marca 2010 roku w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej zostało uroczyście otwarte Laboratorium Systemów Alarmowych i Kontroli Dostępu SATEL.
Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej
Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej
Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej Otwarcie Laboratorium w Politechnice Łódzkiej  

 

 • 24 lutego 2011 w Technikum Elektrycznym nr 1 w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń SATEL.
Otwarcie Laboratorium Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń SATEL w Krakowie Otwarcie Laboratorium Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń SATEL w Krakowie Otwarcie Laboratorium Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń SATEL w Krakowie  
       

 

 • W dniu 18 maja 2011 zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy firmą SATEL a Politechniką Koszalińską. W wyniku porozumienia powstało Laboratorium Systemów Alarmowych i Kontroli Dostępu SATEL składające się z ośmiu dwuosobowych stanowisk w pełni wyposażonych w urządzenia firmy SATEL. Zajęcia rozpoczęły się w roku akademickim 2011/2012.
Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską
Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską Podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską

 

 • 3 czerwca 2011 - dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kluczach, z klas I i II technikum elektronicznego o specjalności Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń zorganizowaliśmy zwiedzanie firmy SATEL połączone z prezentacją produktów znajdujących się w naszej ofercie.
 • 12 września 2011 w siedzibie firmy SATEL został oficjalnie podpisany dokument, na mocy którego powstała „INNOWACJA PEDAGOGICZNA SPECJALIZACJI ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK” – oparta na podstawie programowej i programach nauczania zatwierdzonych przez MEN (nr dopuszczenia: 2105/T-5/SP/MEN/1997.05.12). Przygotowany program będzie realizowany przez firmę SATEL w ramach projektu eduSATEL w wybranych szkołach technicznych na terenie Polski.
 • 11 października 2011 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych. W nowo już otwartym Laboratorium odbyła się prezentacja firmy SATEL i urządzeń, które znajdują się w ofercie. Zebrani goście mieli również okazję zobaczyć demonstrację „żywego” systemu alarmowego. Prowadzący połączyli się zdalnie z siedzibą firmy i wykorzystując urządzenia tam zamontowane pokazali jak pracuje w pełni skonfigurowany system i jaką posiada funkcjonalność. Wzbudziło to ogromne zainteresowanie oglądających. Nawiązała się interesująca dyskusja, podczas której padało wiele ciekawych pytań.
Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Jarosławiu Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Jarosławiu Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Jarosławiu  
Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Jarosławiu Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Jarosławiu    

 

 • 8 listopada 2011 w Zespole Szkół w Kluczach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń, którego dokonał dyrektor szkoły Janusz Walnik w obecności uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział m.in. zastępca wójta Gminy Klucze Pani Ilona Szczęch, dyrektor gimnazjum w Bydlinie Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej starostwa olkuskiego Waldemar Mendak, jak również przedstawiciel firmy SATEL pan Maciej Domagalski – Koordynator projektu eduSATEL, właściciel firmy E-system pan Marcin Ficek oraz właściciel firmy Interkonekt pan Tomasz Furman. Dzięki projektowi „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" i współpracy z firmą SATEL oraz E-system, szkoła w Kluczach otrzymała środki na zmodernizowanie sali i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dedykowany do systemów zabezpieczeń.
Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach
Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach Otwarcie pracowni elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kluczach

 

 • W dniach 17-18 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie odbyła się Regionalna Olimpiada Wiedzy o Elektronicznych Systemach Zabezpieczeń firmy SATEL. Wzięli w niej udział uczniowie ze szkół z terenu południowej Polski, współpracujących z firmą SATEL.
  W uroczystym otwarciu Olimpiady uczestniczyli: kierownik Referatu Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego Wydziału Edukacji UMK pan Dariusz Domajewski, członek Zarządu Rady Dzielnicy XI w Krakowie pan Jerzy Wolak, specjalista z Działu Technicznego firmy SATEL pan Jacek Korzeniewski, zawodnicy wraz z opiekunami oraz uczniowie klas drugich kształcących się w zawodzie Technik Elektronik w ZSE nr 1.
  Zawody zostały zorganizowane w taki sposób, by sprawdzić możliwie jak najszerszym zakresie umiejętności zawodników z zakresu branży zabezpieczeń alarmowych. Część pierwszą Olimpiady przeprowadzono w formie pisemnej w postaci testu on-line. Druga polegała na wykonaniu określonych zadań na wybranych stanowiskach, co miało na celu zweryfikowanie umiejętności praktycznych uczestników. Ostatnią część zawodów stanowiło publiczne zaprezentowanie przygotowanych projektów.
  Na podium stanęli: Tomasz Szul z ZSTiO w Jarosławiu, Andrzej Mróz z ZSE nr 1 w Krakowie oraz Łukasz Szymonek z ZS w Kluczach. Natomiast w punktacji drużynowej zwyciężył pierwszy zespół ZSE nr 1 w Krakowa, a zaraz za nim znalazły się: pierwszy zespół z ZSTiO w Jarosławiu i pierwszy zespół z ZS w Kluczach. Zwycięzcy zostali nagrodzeni przez firmę SATEL.
  Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
Olimpiada wiedzy o elektronicznych systemach zabezpieczeń w Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie Olimpiada wiedzy o elektronicznych systemach zabezpieczeń w Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie Olimpiada wiedzy o elektronicznych systemach zabezpieczeń w Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie Olimpiada wiedzy o elektronicznych systemach zabezpieczeń w Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie
  Olimpiada wiedzy o elektronicznych systemach zabezpieczeń w Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie    

 

 • 23 maja 2012 roku, na spotkaniu firmy SATEL i Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, zostało podpisane porozumienie dotyczące podnoszenia kwalifikacji oraz rozszerzania wiedzy uczniów z zakresu rozwiązań branży elektronicznych systemów zabezpieczeń. Na jego mocy, z myślą o uczniach kształcących się w zawodzie Technik Elektronik o specjalności Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń, powstało Laboratorium Systemów Alarmowych. Uczestniczenie w zajęciach przeprowadzanych w tego rodzaju pracowni umożliwi zapoznanie się z zasadami projektowania, programowania oraz montażu i obsługi zaawansowanych technologicznie urządzeń. Pozwoli również na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych.
  W dalszej części spotkania przedstawiciele firmy SATEL zapoznali jego uczestników z krótką historią oraz najważniejszymi etapami rozwoju firmy. Zaprezentowali podstawowe zasady stosowania systemów alarmowych, kontroli dostępu, stacji monitorujących oraz innych elektronicznych systemów zabezpieczeń. Podziękowali również osobom z Zespołu Szkół zaangażowanym w pomoc przy przygotowaniu pracowni Laboratorium Systemów Alarmowych.
  Dyrektor Zespołu Szkół w swoim wystąpieniu, zwrócił uwagę na to, jak dużą rolę w zdobywaniu wykształcenia odgrywa nabywanie przez uczniów praktycznych umiejętności przygotowujących ich do pracy w zawodzie. Stwierdził, że takie możliwości podnoszą ich kwalifikacje i rozszerzają wiedzę, ułatwiając, po zakończeniu nauki, znalezienie dobrej i ciekawej pracy.
Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
  Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie  
 • 23 października 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z reprezentantami firmy SATEL. Strony podpisały porozumienie o współpracy, na mocy której powstało Laboratorium Technicznych Systemów Zabezpieczeń. Spotkanie połączono z jego oficjalnym otwarciem. Pracownia została zaprojektowana z myślą o studentach uczących się na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Osiem indywidualnych stanowisk pozwoli uczniom zdobyć wiedzę oraz nabyć praktyczne umiejętności z zakresu systemów bezpieczeństwa, systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu. Zajęcia umożliwią również zapoznanie się z zasadami projektowania oraz programowania systemów alarmowych, jak i obsługą oraz sposobem montażu zaawansowanego technologicznie sprzętu. Studenci dowiedzą się przy pomocy jakich rozwiązań zabezpieczać pomieszczenia przed włamaniem, czy zalaniem, jak ochronić je przed ulatniającym się gazem. Poznają możliwości zaprojektowania systemu w taki sposób, by w nagłych przypadkach wezwać na pomoc ratowników lub odpowiednią straż. Nauczą się dopasowywać system alarmowy do potrzeb konkretnego klienta.
  Możliwość poszerzania wiedzy w tak nowoczesnym laboratorium nie tylko uatrakcyjni ofertę edukacyjną dla studentów uczelni. Pozwoli im również zdobyć praktyczne umiejętności podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz przygotowujące do pracy w zawodzie. Wszystko to razem spowoduje, że na rynku pracy pojawią się wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy bez przeszkód znajdą ciekawą oraz atrakcyjną, pod względem finansowym, pracę.
 

Autor zdjęć: Marek Makowski

 • Projekt eduSATEL prężnie działa już od 6 lat. Każdego roku dołączają do niego kolejne szkoły średnie i wyższe. W 2012 roku mieliśmy przyjemność otworzyć 3 pracownie. Ostatnią placówką był Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku. Oficjalne otwarcie nastąpiło 28 listopada. Ogromne zaangażowanie Dyrektora Szkoły Pana Piotra Człapińskiego doprowadziło do stworzenia bardzo efektownej pracowni. Znajdują się w niej stanowiska uczniowskie, służące do programowania systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu alarmów. Uczniowie w ramach specjalizacji dla zawodu technik elektronik poznają zasady projektowania i programowania systemów alarmowych oraz obsługę i montaż zaawansowanych technologicznie urządzeń elektronicznych.
  Na uroczystym otwarciu pracowni nie zabrakło przedstawicieli władz miasta Włocławka, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Kuratorium Oświaty, lokalnych przedsiębiorców, dyrektorów włocławskich szkół zawodowych, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych oraz włocławskich mediów.
  Powstanie pracowni elektronicznych systemów alarmowych jest wspomagane projektem unijnym "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy", którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Toruniu, a partnerem projektu jest Urząd Miasta Włocławek.
  Rok 2013 zapowiada się równie ciekawie. Aktualnie rozmawiamy już z kolejnymi szkołami w celu stworzenia w ich murach pracowni Systemów Alarmowych. Projekt eduSATEL spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród Dyrektorów szkół zawodowych i wyższych. Współpraca ta pozwala Uczelniom i Technikom biorącym udział w projekcie, przygotować studentów do wymagań stawianych przez rynki pracy. Dzięki temu absolwenci wyspecjalizowani w zakresie najnowszych technologii systemów alarmowych, dużo łatwiej znajdą pracę w branży, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 • Rok 2013 to już siódmy rok funkcjonowania projektu eduSATEL. Program ten niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród technicznych szkół średnich i wyższych. Aktualnie współpracujemy już z 11 placówkami edukacyjnymi. W pierwszym kwartale tego roku, do grona szkół, które wsparliśmy przy tworzeniu laboratorium Systemów Alarmowych dołączył Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

  27 lutego 2013 zostało podpisane porozumienie, na mocy którego powstała pracownia wyposażona w zestawy systemów alarmowych INTEGRA, VERSA, MICRA oraz system kontroli dostępu ACCO. Zajęcia odbywają się na sześciu dwuosobowych stanowiskach. Uczniowie, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zapoznają się z zasadami projektowania, programowania oraz montażu zaawansowanych urządzeń dedykowanych do elektronicznych systemów zabezpieczeń. Dzięki tym zajęciom zdobędą szeroką wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, która umożliwi im przygotowanie się do wymagań stawianych przez rynki pracy.

  Uroczyste otwarcie odbyło się w gronie przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu, Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu, Politechniki Opolskiej, jak również Dyrektorów Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Politechnicznych w Wałbrzychu i Inspektora ds. szkół ponadgimnazjalnych.

Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu
  Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu Otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu  
 • W ramach projektu eduSATEL, 12 czerwca 2013 roku zostało podpisane porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Na mocy dokumentu zostało otwarte Laboratorium Systemów Alarmowych i Kontroli Dostępu, które jest już dwunastą pracownią tego typu w Polsce.

  Dzięki tej inicjatywie, uczniowie szkoły będą mogli nie tylko poznawać złożoną strukturę nowoczesnych, inteligentnych systemów alarmowych i systemów kontroli dostępu, ale również zdobywać wiedzę na temat ich projektowania, konfigurowania i uruchamiania.

 

Laboratorium w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Laboratorium w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu, którego otwarcie odbyło się 27.09.2013, zostało zaprojektowane z myślą o studentach kierunków Mechatronika i Informatyka. Planowane jest docelowo uruchomienie również kursów oraz studiów podyplomowych, aby dać szansę nabycia nowych umiejętności także osobom spoza uczelni.

Osiem stanowisk dwuosobowych, w które została wyposażona pracownia, pozwoli studentom zdobyć wiedzę oraz nabyć praktyczne umiejętności z zakresu systemów alarmowych oraz kontroli dostępu. Zajęcia umożliwią przede wszystkim zapoznanie się z zasadami projektowania oraz programowania systemów alarmowych, jak również obsługą oraz sposobem montażu urządzeń. Studenci dowiedzą się przy pomocy jakich rozwiązań zabezpieczać pomieszczenia przede wszystkim przed włamaniem. Dodatkowo na zajęciach poznają produkty dedykowane do ochrony przed innymi zagrożeniami, jak na przykład zalanie, pożar czy ulatniający się gaz. Nie bez znaczenia będą także umiejętności zarządzania i wizualizacji systemu alarmowego poprzez sieć Internet, czy też dopasowania systemu alarmowego do potrzeb konkretnego, nawet najbardziej wymagającego klienta.

Możliwość poszerzania wiedzy w tak nowoczesnym laboratorium nie tylko uatrakcyjni ofertę edukacyjną dla studentów Uczelni. Pozwoli im również zdobyć praktyczne umiejętności podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz przygotowujące do pracy w zawodzie. Wszystko to razem spowoduje, że na rynku pracy pojawią się wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy bez przeszkód znajdą ambitną oraz atrakcyjną pod względem finansowym pracę.

Otwarcie Laboratorium w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Otwarcie Laboratorium w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Otwarcie Laboratorium w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Otwarcie Laboratorium w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych w Wejherowie

Każda kolejna szkoła powiększająca grono placówek biorących udział w programie eduSATEL to powód do radości i satysfakcji dla firmy SATEL. Nie inaczej było w przypadku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, który 20 marca 2014 dołączył do projektu.

Uroczystość przystąpienia do współpracy miała miejsce w budynku wejherowskiego ZSP nr 2. W obecności Wicestarosty wejherowskiego, Pana Jarosława Wiżyn-Jastrzębskiego, oraz Koordynatora programu eduSATEL, Pana Macieja Domagalskiego, podpis na dokumentach poświadczających porozumienie złożyła Dyrektor placówki, Pani Krystyna Grubba.

W szkolnym laboratorium, które zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia firmy SATEL, uczniowie będą poznawać możliwości systemów: alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu alarmów. Zgodnie z założeniami projektu eduSATEL, zawiązana współpraca będzie dotyczyła przekazywania wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Młodzi ludzie nauczą się zasad projektowania tych systemów, ich programowania i konfigurowania, jak również montażu poszczególnych urządzeń. Wszystkie te zajęcia przeznaczone są dla młodzieży z klas o specjalizacji technik elektronik. W późniejszym terminie przewidziane są także lekcje dla elektryków, informatyków i teleinformatyków.

Firma SATEL jest dumna, że może wspierać zdolnych uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznych systemów zabezpieczeń. Życzy też dalszych sukcesów, takich jak tegoroczna wysoka lokata uzyskana w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014. Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP działające w ZSP nr 2 w Wejherowie w zajęło 4. miejsce wśród techników w województwie pomorskim i uzyskało tytuł "Srebrnej Szkoły 2014".

Relację z uroczystości przystąpienia szkoły do programu eduSATEL przeprowadziła także Twoja Telewizja Morska:
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2014-03-20/28323-elektryk-uruchomil-nowa-pracownie-beda-uczyc-instalacji-alarmow.html?play=on

Autor zdjęć: Majkel Baranowski

Otwarcie pracowni systemów alarmowych w Wejherowie Otwarcie pracowni systemów alarmowych w Wejherowie Otwarcie pracowni systemów alarmowych w Wejherowie Otwarcie pracowni systemów alarmowych w Wejherowie Otwarcie pracowni systemów alarmowych w Wejherowie

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu

27 marca 2014 roku to dzień, w którym do programu eduSATEL dołączyła kolejna szkoła. Tym razem było to Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu, które poszerzyło grono placówek wspieranych przez firmę SATEL w kształceniu młodzieży w kierunkach związanych z elektronicznymi systemami zabezpieczeń.Oficjalne dołączenie Centrum Kształcenia Praktycznego do szkół biorących udział w programie eduSATEL miało miejsce w trakcie "Dni Otwartych CKP". Podpis na dokumentach poświadczających współpracę złożył Dyrektor placówki, Pan Romuald Mackojć. Na uroczystości obecnych było wielu znakomitych gości, m.in.: Prezydent miasta Elbląga Jerzy Wilk, Wiceprezydent Marek Pruszak, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Kuratorium Oświaty, różnych placówek edukacyjnych w Elblągu oraz Koordynator programu eduSATEL, Pan Maciej Domagalski.

W ramach współpracy w CKP otwarto nową pracownię, która została wyposażona w najwyższej jakości urządzenia i rozwiązania technologiczne marki SATEL. W tej sali uczniowie będą poznawać tajniki budowy i działania systemów alarmowych, a także nauczą się zasad ich projektowania i montowania w chronionych obiektach. Firma SATEL serdecznie powitała Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu wśród szkół, które szczególnie dbają o rozwój swoich uczniów, umożliwiając im poznawanie nowoczesnych technologii i tym samym solidnie przygotowując do wejścia na rynek pracy.

Relacje z uroczystości przystąpienia szkoły do programu eduSATEL przeprowadziły także lokalne media, w tym m.in. TV Elbląg:
http://www.tv.elblag.pl/6,7296-naucza_sie_sterowac_domem.html

Otwarcie pracowni systemów alarmowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu Otwarcie pracowni systemów alarmowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu Otwarcie pracowni systemów alarmowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu Otwarcie pracowni systemów alarmowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu Otwarcie pracowni systemów alarmowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu Otwarcie pracowni systemów alarmowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu

 

Projekt eduSATEL wita kolejną szkołę - CKP w Krakowie

13 maja 2014 roku grono uczestników projektu edukacyjnego eduSATEL powiększyło się o kolejną szkołę - Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Jest to placówka, która prowadzi działalność edukacyjną w trzech branżach: mechanice / mechatronice, elektryce / elektronice oraz budownictwie. Stawiając na najwyższy poziom oferowanych zajęć, Centrum umożliwia swoim uczniom rozwój umiejętności oraz zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

Powyższa filozofia doskonale wpisuje się w założenia projektu edukacyjnego eduSATEL, którego celem jest zapewnienie wsparcia merytorycznego szkołom średnim i wyższym związanym z branżą elektronicznych systemów zabezpieczeń. W tym celu w placówkach wprowadzany jest autorski, innowacyjny program nauczania specjalizacji zawodowej. Tworzone są także pracownie zajęć praktycznych, wyposażone w urządzenia alarmowe produkowane przez SATEL.

Kolejna taka pracownia została otwarta właśnie w krakowskim Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym pod kierownictwem Pana Szymona Ladycy prowadzone są zajęcia z zakresu inteligentnych systemów alarmowych. Gospodarzem uroczystości inauguracyjnej był dyrektor Marek Filipczyk, kierujący placówką od początku jej istnienia. Na otwarciu obecni byli liczni goście honorowi, m.in. dyrektorzy i pracownicy departamentów edukacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa, a także przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W inauguracji uczestniczyli również dyrektorzy i wykładowcy krakowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych, w tym uczestniczącego już w programie eduSATEL Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 w Krakowie, panowie: Andrzej Matyja, Wicedyrektor, i Wacław Załucki, Kierownik Laboratorium.

Krakowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym została otwarta pracownia wyposażona w najwyższej jakości urządzenia i rozwiązania SATEL, jest już trzecią placówką, która w tym roku przystąpiła do eduSATEL. Tym samym w projekcie bierze udział już 16 szkół średnich i wyższych z całej Polski.

(fot. Justyna Sikora-Ficek, E-SYSTEM)

CKP w Krakowie CKP w Krakowie CKP w Krakowie CKP w Krakowie CKP w Krakowie CKP w Krakowie CKP w Krakowie CKP w Krakowie

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

2 września 2014 nastąpiło oficjalne dołączenie kolejnej placówki oświatowej do projektu edukacyjnego eduSATEL. Był to Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, w budynku którego właśnie drugiego dnia nowego roku szkolnego 2014/2015 miała miejsce inauguracja pracowni systemów alarmowych pod patronatem firmy SATEL.

Otwarcie nowej sali warsztatowej odbyło się w obecności Burmistrza Połańca, Pana Jacka Tarnowskiego, oraz Starosty Powiatu Staszowskiego, Pana mgr inż. Andrzeja Kruzela. Na inauguracji obecni byli także: Dyrektor szkoły, Pan mgr inż. Stanisław Rogala, Zastępca dyrektora, Pan mgr inż. Grzegorz Wójcikowski, Koordynator programu eduSATEL, Pan Maciej Domagalski, a także przedstawiciele lokalnych mediów oraz - oczywiście - uczniowie.

Pracownia systemów alarmowych w Zespole Szkół w Połańcu - jak wszystkie, które w ramach eduSATEL zostały stworzone w technicznych szkołach średnich i wyższych w całym kraju - powstała właśnie po to, by umożliwić uczniom poznanie tajników budowy inteligentnych systemów alarmowych. W trakcie zajęć prowadzonych w nowo otwartym warsztacie młodzież szkolna będzie miała okazję do bezpośredniej pracy na takich samych najwyższej jakości urządzeniach i akcesoriach SATEL, z jakich na co dzień korzystają profesjonalni instalatorzy w całej Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach poza jej granicami.

Relacje z uroczystości przystąpienia szkoły do programu eduSATEL przeprowadziły także lokalne media:
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140905/POWIAT0112/140909338
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140902/POWIAT0112/140909800

Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZSE-E w Radomsku

Początek nowego roku szkolnego 2014/2015 zaowocował dołączeniem kolejnych szkół do eduSATEL. 3 września w ramach tego projektu edukacyjnego otwarta została następna pracownia systemów alarmowych - tym razem w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. J. Groszkowskiego w Radomsku.

Nowa sala warsztatowa została wyposażona w najwyższej jakości urządzenia SATEL, na których w ramach specjalnie ułożonego programu uczyć się będzie szkolna młodzież z profilowanych klas. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do dokładnie takich samych rozwiązań, na jakich na co dzień pracują profesjonalni instalatorzy systemów alarmowych, uczniowie będą mieli okazję poznać budowę i sposób ich działania. Nauczą się podstaw projektowania tego typu instalacji oraz poznają zasady ich montażu w zabezpieczanych obiektach.

Inauguracja nowej pracowni odbyła się w obecności Dyrektora ZSE-E, Pana Adama Działkiewicza, Zastępcy dyrektora, Pana Mirosława Dratwińskiego, nauczycieli prowadzących: Michała Bąka, Zbigniewa Kołaczkowskiego, Pawła Nowakowskiego i Romualda Dróżdża, a także Koordynatora eduSATEL, Pana Macieja Domagalskiego. W uroczystości, która relacjonowana była przez lokalne media, uczestniczyli również licznie zgromadzenia uczniowie, którzy już od września 2014 roku będą korzystać z nowej sali warsztatowej.

Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZSE-E w Radomsku Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZSE-E w Radomsku Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZSE-E w Radomsku Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZSE-E w Radomsku Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZSE-E w Radomsku Otwarcie pracowni systemów alarmowych w ZSE-E w Radomsku

 

Rozszerzenie współpracy z WAT w ramach eduSATEL

JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk oraz Ireneusz Kowaluk, członek Zarządu SATEL sp. z o.o., podpisali 3 listopada 2014 w siedzibie uczelni porozumienie o współpracy. Na jego mocy podnoszone będą kwalifikacje oraz wiedza naszych studentów w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej ochrony mienia. Umowa stanowi platformę prawną dającą możliwość rozszerzenia podjętej przed kilku laty współpracy Wydziału Elektroniki z firmą SATEL w uczelni.

płk Wiesław Grzegorzewski
fot. Joanna Kulhawik

Rozszerzenie współpracy z WAT w ramach eduSATEL Rozszerzenie współpracy z WAT w ramach eduSATEL Rozszerzenie współpracy z WAT w ramach eduSATEL Rozszerzenie współpracy z WAT w ramach eduSATEL Rozszerzenie współpracy z WAT w ramach eduSATEL Rozszerzenie współpracy z WAT w ramach eduSATEL

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych SATEL w TZN w Dąbrowie Górniczej

Od wielu lat jesień nieodmiennie wiąże się dla firmy SATEL z przyjemnością powitania nowych placówek edukacyjnych w projekcie eduSATEL. Nie inaczej było w tym roku - 6 października 2015 w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej miało miejsce oficjalne otwarcie pracowni systemów alarmowych pod patronatem SATEL.

W uroczystości inauguracyjnej uczestniczyli: Inspektor Wydziału Oświaty, p. Jolanta Wójcik, dyrektor TZN, p. Robert Karlik, wicedyrektor TZN, p. Ilona Sowula, Kierownik Szkolenia Praktycznego, p. Joanna Porębska, a także opiekunowie pracowni - p. Grzegorz Miciak i p. Dariusz Michalski, oraz inni nauczyciele i uczniowie, którzy będą na co dzień korzystać z urządzeń zgromadzonych na sali warsztatowej. Na otwarciu obecni byli także przedstawiciele firmy SATEL - Koordynator ds. rozwoju rynku, p. Dariusz Pasternak, oraz Koordynator projektu eduSATEL, p. Maciej Domagalski.

W nowo otwartej pracowni znajduje się sześć stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt firmy SATEL. Zajęcia w niej prowadzone umożliwią uczniom klas elektrycznych i elektronicznych nabycie wiedzy z zakresu montażu, uruchamiania, programowania i obsługi systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Posiadanie takich umiejętności i kwalifikacji jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w karierze zawodowej każdego przyszłego instalatora inteligentnych systemów alarmowych.

Pracownia systemów alarmowych SATEL w Technicznych Zakładach Naukowych jest jedyną taką salą warsztatową w Dąbrowie Górniczej i jedną z nielicznych w województwie śląskim.

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych SATEL w ZS nr 2 w Przysusze

10 listopada 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnej pracowni w ramach projektu eduSATEL. Placówką, która w tym dniu dołączyła do innowacyjnego programu firmy SATEL, był Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.

W uroczystości otwarcia nowej pracowni udział wzięli: dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Bednarska, wicedyrektor szkoły, Pani Mirosława Idzikowska, wicedyrektor szkoły, Pan Zbigniew Głuch, kierownik internatu, Pani Iwona Filipczak, dyrektor Zakładu Obsługi Szkół, Pan Robert Bomba oraz główna księgowa Zakładu Obsługi Szkół, Pani Marzena Masłowska. Obecni byli także nauczyciele: Panowie Stanisław Narewski, Wiesław Wilczyński i Zygmunt Nowiński, proboszcz, Ks. Stanisław Traczyński, a także koordynator projektu eduSATEL, Pan Maciej Domagalski. Świadkami otwarcia nowej pracowni byli również przedstawiciele lokalnych mediów oraz licznie zgromadzeni uczniowie klas technikum elektronicznego i technikum pojazdów samochodowych.

Pracownia systemów alarmowych w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze została wyposażona w najwyższej jakości urządzenia antywłamaniowe SATEL. W tak przygotowanej sali będą prowadzone zajęcia praktyczne dla młodzieży z technikum elektrycznego, oparte na podstawie programowej dla zawodu technik elektronik.

fot. Zbigniew Głuch

 

Otwarcie laboratorium systemów alarmowych w PWSZ w Krośnie

18 listopada 2015 nastąpiło otwarcie pracowni eduSATEL w trzeciej placówce oświatowej, która dołączyła do projektu w roku 2015/2016. Tym razem do licznego grona współpracujących szkół i uczelni dołączyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

W uroczystości inauguracyjnej laboratorium eduSATEL w Zakładzie Informatyki Instytutu Politechnicznego PWSZ uczestniczyli: Rektor, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Kanclerz mgr Franciszek Tereszkiewicz i dr inż. Bogusław Wiśniewski, który piastuje stanowisko kierownika Zakładu Informatyki, a także studenci kierunku Informatyka, którzy na co dzień będą korzystać z wyposażenia pracowni. Na otwarciu obecni byli również przedstawiciele firmy SATEL - Koordynator ds. rozwoju rynku, Pan Dariusz Pasternak, oraz Koordynator projektu eduSATEL, Pan Maciej Domagalski.

Laboratorium w krośnieńskiej szkole wyższej składa się z indywidualnych stanowisk pracy, które zostały wyposażone w najwyższej jakości urządzenia SATEL. Dodatkowo wykonana została instalacja alarmowa, która swoim zasięgiem obejmuje całe drugie piętro budynku uczelni. Takie rozwiązanie zapewnia wygodne warunki do poznawania zasad tworzenia inteligentnych systemów alarmowych, jak również do nauki ich konfiguracji i obsługi. Wszystko to sprawia, że Laboratorium w PWSZ, z którego korzystać będą nie tylko studenci, lecz także uczniowie partnerskich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy szkoleń, jest pracownią wyjątkową w skali kraju.

fot. Jacek Wnuk

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych SATEL w Technikum w Owidzu

8 grudnia 2015 roku grono uczestników projektu eduSATEL powiększyło się o Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu. Jest to czwarta już placówka, która dołączyła do programu w roku szkolnym 2015/2016.

Otwarcia pracowni systemów alarmowych w Technikum, która została wyposażona w najwyższej jakości urządzenia SATEL, dokonała Pani Marzena Waśkowska, Dyrektor Technikum, wraz z Koordynatorem projektu eduSATEL, Panem Maciej Domagalskim. Świadkami byli przedstawiciele grona pedagogicznego, którzy będą na co dzień prowadzić zajęcia w tej nowej sali dydaktycznej: Pani Alicja Bara, Kierownik praktycznej nauki zawodu, oraz Pan Adam Döring, nauczyciel przedmiotów elektronicznych.

Na uroczystości obecnych było także wielu gości m.in. Pan Kazimierz Chyła, Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego, Pan Marek Gabriel, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Starogardzkiego, Pani Krystyna Sobiecka, zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Ewa Sommerfeld, Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kociewie", a także Pan Rafał Rolka, starszy specjalista ds. projektów europejskich i szkoleń Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z Gdańska. Na inauguracji obecni byli także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw: Pan Mariusz Skarbek, dyrektor firmy Pestar, Pan Piotr Bukowski, członek rady nadzorczej Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, Pan Mirosław Stosik, właściciel Agencji Pracy AB UNI-SERVIS, Pan Jarosław Potasznik, właściciel firmy Ponik, Pan Łukasz Procke, dyrektor oddziału Agencji Ochrony Hera oraz Pan Mateusz Gramburg, przedstawiciel tejże agencji.

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych SATEL w UWM w Olsztynie

Grono uczestników projektu eduSATEL powiększyło się o kolejną szkołę wyższą. Najnowsza pracownia systemów alarmowych SATEL została otwarta 16 kwietnia 2016 na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wzbogacając zasoby Katedry Podstaw Bezpieczeństwa.

W inauguracji nowej pracowni uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, m.in.: Dziekan, dr hab. inż. Adam Lipiński, Prof. UWM, Prodziekan ds. rozwoju i promocji, prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz oraz Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki. Obecna była również kadra dydaktyczna Katedry Podstaw Bezpieczeństwa, na czele z Kierowniczką, prof. dr hab. Krystyną Skibniewską, studenci i członkowie Studenckiego Koła Naukowego Systemów Bezpieczeństwa i Jakości, a także koordynator projektu eduSATEL Maciej Domagalski oraz przedstawiciele mediów.

Firma SATEL wita Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w projekcie eduSATEL i życzy owocnego poznawania tajników systemów alarmowych.

 

Otwarcie pracowni systemów alarmowych SATEL w CEZ w Stalowej Woli

Na początku roku szkolnego 2016/2017 do grona placówek oświatowych biorących udział w projekcie eduSATEL dołączyła kolejna - Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

20 września 2016 miała miejsce uroczystość otwarcia pracowni systemów alarmowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wraz z oficjalnym podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy CEZ i SATEL.

W inauguracji udział wzięli m.in. Starosta Stalowowolski, Pan Janusz Zarzeczny i przedstawiciel tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Pan Robert Fila. Obecni byli także: dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Piotr Żyjewski, dyrektorzy stalowowolskich szkół ponadgimnazjalnych (ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych), Koordynator projektu eduSATEL, Pan Maciej Domagalski, licznie zgromadzeni uczniowie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Wyposażenie wszystkich pracowni powstających w ramach projektu eduSATEL składa się z najnowszych urządzeń, dostępnych w regularnej sprzedaży. Dzięki temu młodzież ma możliwość nauki i praktycznego testowania swojej wiedzy na rozwiązaniach, z których na co dzień korzystają profesjonaliści. Nie inaczej jest w pracowni w CEZ, w której umieszczono stanowiska robocze z zestawami urządzeń umożliwiających zbudowanie systemów alarmowych INTEGRA, VERSA oraz MICRA, a także systemu kontroli dostępu ACCO.

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | polityka prywatności | Napisz do nas | o stronie

Strona Satel.pl używa plików cookies, aby ułatwić Tobie Użytkowniku korzystanie z serwisu Satel.pl oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies przez serwis Satel.pl.
Więcej Informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Zamknij