30 lat doświadczenia

Od 1990 roku...

Naszą misją jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa klientom indywidualnym i instytucjonalnym
oraz podnoszenie standardów w dziedzinie ochrony ludzi i mienia. Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań,
by produkty sygnowane marką SATEL oferowały komfort użytkowania i podnosiły jakość życia.

Zarządzanie jakością

100% przetestowanych urządzeń

W firmie SATEL słowa JAKOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ piszemy wielką literą.
Dlatego począwszy od fazy projektu, etapu wykonywania prototypów, jak i w fazie produkcji,
aż po produkt finalny, wszystkie urządzenia są wielokrotnie sprawdzane i testowane.

SATEL i AURAEKO

Firma Przyjazna Naturze

Celem programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie
przedsiębiorstwem w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.
Wraz z AURAEKO dbamy o to, by wprowadzony przez nas sprzęt po zużyciu
nie zagrażał środowisku.

SMD

Produkcja na światowym poziomie

Ponad 90% prac związanych z produkcją urządzeń odbywa się w ramach zautomatyzowanej linii montażu
powierzchniowego. Składają się na nią między innymi nowoczesne i wydajne, sterowane komputerowo
urządzenia japońskiej firmy JUKI. Dzięki nim jesteśmy w stanie układać na płytkach drukowanych
elementy o wymiarach od 0,6x0,3 mm (najmniejsze produkowane na świecie).

Wspieramy innowacyjność w edukacji szkolnej

Program nauczania realizowany w ramach projektu eduSATEL
dedykowany jest do średnich i wyższych szkół technicznych.
Ma on na celu podnoszenie kwalifikacji oraz pogłębianie
wiedzy z zakresu zaawansowanych rozwiązań branży
Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń.

Dla stażysty/praktykanta

Zobacz aktualne oferty pracy! Zobacz aktualne oferty >

Oferujemy praktyki/staże w następujących zespołach:

 • projektowania oprogramowania,
 • testowania oprogramowania,
 • projektowania elektroniki,
 • projektowania elementów mechanicznych,
 • badań i walidacji produktu,
 • zarządzania jakością,
 • i innych - w zależności od potrzeb.

Program w pigułce:

 • Czas trwania praktyk: 2-6 tygodni.
 • Czas trwania stażu: 1-3 miesiące.
 • Rekrutacja prowadzona jest cały rok.
 • Istnieje możliwość odbycia praktyk/stażu zarówno w roku akademickim, jak i w czasie wakacji.
 • W przypadku praktyk/staży objętych programem nauczania podpisujemy stosowne umowy z uczelniami.
 • W przypadku płatnej praktyki/stażu podpisujemy umowę zlecenie.
 • Wystawiamy zaświadczenie potwierdzające ukończenie praktyki/stażu, a na życzenie także list referencyjny.

Udział w programie to nie tylko szansa na uzyskanie praktycznej wiedzy bezpośrednio od ekspertów SATEL, lecz zwiększenie szans na stałe zatrudnienie w firmie. Absolwenci programu są bowiem zapraszani w pierwszej kolejności do udziału w procesach rekrutacji. Co ważne, współpraca z SATEL w ramach umowy o pracę jest możliwa także jeszcze przed zakończeniem nauki w szkole wyższej.

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny do programu praktyk/staży składa się z 4 etapów:

Etap I - aplikacja

Pierwszy krok to wybór praktyki/stażu i przesłanie dokumentów: CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego. Możesz to zrobić przy użyciu intuicyjnego formularza aplikacyjnego. W liście motywacyjnym należy wskazać wybrany dział, a także opisać swoje szczególne osiągnięcia i zainteresowania związane z przedmiotem praktyki/stażu. Przesłane aplikacje zostaną zweryfikowane, a wybrane osoby otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap II - rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie firmy SATEL. W spotkaniu udział wezmą: pracownik Działu Personalnego oraz osoba z wybranego działu: przyszły przełożony lub opiekun praktyki/stażu. Uwaga! Kandydat na praktykanta lub stażystę podlega takiemu samemu procesowi rekrutacji, jak kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Etap III - kwalifikacja i formalności

W terminie 14 dni od zakończenia rozmów rekrutacyjnych na konkretne stanowisko praktyk/stażu informacja o ich rezultacie zostanie przekazana kandydatom. Jeśli zostałeś zakwalifikowany, następnym krokiem będzie zatwierdzenie terminu, miejsca i planu praktyk/stażu. Dopełnione zostaną także niezbędne formalności, m.in. podpisanie umowy zlecenia w przypadku praktyk/staży płatnych.

Etap IV - rozpoczęcie praktyki/stażu

W określonym terminie następuje rozpoczęcie praktyki/stażu. W czasie jego trwania uczestnik programu będzie realizować konkretne zadania na takich samych zasadach, jak nowo zatrudniony pracownik firmy SATEL.

Aktualne oferty praktyk i staży

Profil praktyki/stażu: Oprogramowanie wbudowane (Software embedded)

Praktyka/staż w Dziale Rozwoju Oprogramowania

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie oprogramowania wbudowanego na użytek układów elektronicznych zbudowanych przy użyciu procesorów STMicroelectronics.

Wymagania:

 • status studenta,
 • znajomość podstaw elektroniki i techniki cyfrowej,
 • praktyczna umiejętność programowania w C++,
 • dobra znajomość architektury procesorów STMicroelectronics,
 • mile widziana znajomość protokołów komunikacyjnych UDP i TCP,
 • mile widziana znajomość zestawu bibliotek Qt v4.0 oraz wyższych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • pozytywne nastawienie do dynamicznej współpracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia;

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • udział w interesujących projektach technicznych,
 • pracę w dziale silnie nastawionym na inwestowanie w rozwój, nowe technologie i wysoką jakość realizowanych projektów.
APLIKUJ
Profil praktyki/stażu: Oprogramowanie PC (PC Software)

Praktyka/staż w Dziale Rozwoju Oprogramowania

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie aplikacji uruchamianych na komputerach PC z systemami Windows.

Wymagania:

 • status studenta,
 • praktyczna umiejętność programowania w C#, Java lub Delphi,
 • dobra znajomość działania środowisk IDE poparta wiedzą o zastosowaniu poszczególnych komponentów składowych IDE,
 • mile widziana praktyczna znajomość UML,
 • mile widziana znajomość projektowania interfejsów użytkownika (prosimy o przesłanie próbek wykonanych prac),
 • mile widziana praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT,
 • umiejętność opracowywania dokumentacji technicznej dla projektu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • pozytywne nastawienie do dynamicznej współpracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia;

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • udział w interesujących projektach technicznych,
 • pracę w dziale silnie nastawionym na inwestowanie w rozwój, nowe technologie i wysoką jakość realizowanych projektów.
APLIKUJ
Profil praktyki/stażu: Oprogramowanie na użytek www (Internet www services)

Praktyka/staż w Dziale Rozwoju Oprogramowania

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie serwisów www na użytek projektów technicznych z branż: IT, Security.
 • Projektowanie serwisów www umożliwiających wizualizację danych i zapewniających integrację kilku produktów z branż: IT, Security.

Wymagania:

 • status studenta,
 • praktyczna umiejętność programowania w PHP od V5.6,
 • znajomość frameworków: Laravel, Yii będzie atutem,
 • praktyczna znajomość: Javascript, CSS, HTML5,
 • mile widziana znajomość UI oraz UX,
 • mile widziana umiejętność opracowywania makiet, mockupów, demo z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • pozytywne nastawienie do dynamicznej współpracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia;

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • udział w interesujących projektach technicznych,
 • pracę w dziale silnie nastawionym na inwestowanie w rozwój, nowe technologie i wysoką jakość realizowanych projektów.
APLIKUJ

Praktyka/staż w Dziale Testowania Oprogramowania

Zakres obowiązków:

 • Wykonanie oprogramowania do interfejsu symulującego podstawowe funkcje czytników kart. Oprogramowanie to będzie użyte do automatyzacji testów systemu kontroli dostępu i powinno zawierać interfejs do programu TestComplete.

Wymagania:

 • status studenta,
 • bardzo dobra znajomość programowania w języku C++ (MS Visual Studio),
 • znajomość zagadnień związanych z oprogramowaniem interfejsów komunikacji szeregowej (RS-232, RS-485 itp.),
 • znajomość podstaw elektroniki,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia;

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • udział w interesujących projektach technicznych,
 • pracę w dziale silnie nastawionym na inwestowanie w rozwój, nowe technologie i wysoką jakość realizowanych projektów.
APLIKUJ

Praktyka/staż w Dziale Projektowania Elektroniki

Zakres obowiązków:

 • uruchamianie prototypów,
 • montaż elementów elektronicznych,
 • wykonywanie pomiarów i sporządzanie dokumentacji,
 • wykonywanie testów konstrukcyjnych, również niszczących (-:
 • konstruowanie fragmentów urządzeń elektronicznych,
 • programowanie automatów pomiarowych;

Wymagania:

 • status studenta,
 • bardzo dobra znajomość elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • umiejętność obsługi aparatury pomiarowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • zdolności manualne,
 • mile widziana znajomość oprogramowania Altium,
 • mile widziana znajomość języków programowania: Python, C;

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • udział w interesujących projektach technicznych,
 • pracę w dziale silnie nastawionym na inwestowanie w rozwój, nowe technologie i wysoką jakość realizowanych projektów.
APLIKUJ

Praktyka/staż w Dziale Projektowania Elementów Mechanicznych

Zakres obowiązków:

 • projektowanie części mechanicznych dla produktów mechatronicznych (tworzenie modeli 3d/rysunków, przeprowadzenie analizy tolerancji) zgodnie z instrukcjami przełożonego i harmonogramem projektu,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej,
 • wsparcie w pracach analitycznych,
 • wsparcie w przygotowywaniu prototypów,
 • wsparcie przy projektowaniu form wtryskowych;

Wymagania:

 • status studenta (IV/ V rok studiów); studia techniczne, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn / Mechatronika / Automatyka i Robotyka,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się narzędziami CAD 3D,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • zdolności manualne;

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • udział w interesujących projektach technicznych,
 • pracę w dziale silnie nastawionym na inwestowanie w rozwój, nowe technologie i wysoką jakość realizowanych projektów.
APLIKUJ

Praktyka/staż w Dziale Badań

Zakres obowiązków:

 • badanie prototypów urządzeń elektronicznych na zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), radiowymi oraz bezpieczeństwa elektrycznego,
 • wprowadzanie w badanych urządzeniach modyfikacji mających na celu zapewnienie zgodności z tymi normami,
 • dokonywanie pomiarów parametrów radiowych urządzeń komunikacji bezprzewodowej,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji z przeprowadzonych badań;

Wymagania:

 • znajomość zasad działania układów elektronicznych z uwzględnieniem zjawisk EMC,
 • znajomość zagadnień związanych z układami w.cz.,
 • umiejętność wykonywania pomiarów w układach elektronicznych (mile widziane także pomiarów RF),
 • dociekliwość i analityczne podejście w rozwiązywaniu problemów technicznych,
 • zaangażowanie i samodzielność w wykonywanej pracy,
 • mile widziane doświadczenie w konstruowaniu urządzeń elektronicznych,
 • znajomość podstaw programowania,
 • zdolności manualne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej);

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • udział w interesujących projektach technicznych,
 • pracę w dziale silnie nastawionym na inwestowanie w rozwój, nowe technologie i wysoką jakość realizowanych projektów.
APLIKUJ

Praktyka/staż w Dziale Zarządzania Jakością

Zakres obowiązków:

 • pomoc w przygotowaniu do audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i wdrażanie jej w procesach,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów w procesach,
 • wsparcie w analizie ryzyka procesów,
 • współpraca z innymi działami w firmie;

Wymagania:

 • znajomość normy ISO 9001 lub ZKP,
 • znajomość podstaw tworzenia dokumentacji (procedury, instrukcje, formularze itp.),
 • znajomość słownictwa branżowego z zakresu zarządzania jakością,
 • mile widziane zdolności analityczne;

Oferujemy:

 • płatny staż,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
APLIKUJ
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | polityka prywatności | Napisz do nas | o stronie

Strona Satel.pl używa plików cookies, aby ułatwić Tobie Użytkowniku korzystanie z serwisu Satel.pl oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies przez serwis Satel.pl.
Więcej Informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Zamknij