SATEL na výstave Seguridad 2014

V dňoch 8. – 10. apríla 2014 sa pracovníci firmy SATEL zúčastnili na výstave Expo Seguridad Mexico. Táto výstava sa konala v modernom výstavnom centre Centro Banamex v hlavnom meste Mexika.

Účasť na 12. ročníku výstavy Seguridad bolo prvou návštevou tohto typu predstaviteľov firmy SATEL na území Latinskej Ameriky. Prítomnosť firmy na tomto trhu je dôležitým prvkom v stratégii rozvoja SATEL a preto bola účasť na tejto výstave vynikajúcou príležitosťou na predstavenie sa lokálnym odberateľom zariadení a riešení zo širokej škály produkcie SATEL. Výstava bola ktiež príležitosťou na bezprostredné rozhovory s budúcimi partnermi.

Počas troch dní výstavy boli prezentované viacnásobne ocenené zariadenia série INTEGRA, VERSA, MICRA, ACCO a ABAX, komunikačné moduly a bohatá paleta detektorov rôzneho určenia. Návštevníci stánku SATEL sa mohli oboznámiť aj s inovatívnymi produktmi, ktoré vznikli ako odpoveď na očakávania a požiadavky zákazníkov po celom svete. Najväčšiu pozornosť venovali zákazníci klávesniciam s dotykovým displejom INT-TSIINT-TSG a zabezpečovacej ústredni SATEL série INTEGRA - INTEGRA 256 Plus. Táto ústredňa je určená na realizáciu systémov v súlade s normou Grade 3, ktorá sa vyžaduje v prípade inštalácií v objektoch špeciálneho určenia, ako sú napríklad banky, zmenárne alebo múzeá.

Mexickí zákazníci tiež veľmi ocenili fakt, že všetky zariadenia SATEL vznikajú celé vo vlastných projektových a výrobných oddeleniach firmy v Gdansku a kvalita každého z nich je na mieste kontrolovaná. V sídle SATEL sa nachádza moderné laboratórium, v ktorom sú všetky riešenia testované predtým, ako sú uvedené do predaja, čo bolo tiež veľkým prekvapením pre návštevníkov stánku. Takéto uznanie je pre firmu SATEL dôvodom na hrdosť.

Článok o výstave Expo Seguridad Mexico umiestnila na svojej internetovej stránke aj ambasáda Poľskej republiky v Mexiku, ktorej predstaviteľov mala firma SATEL česť privítať vo svojom stánku:
http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/expo_seguridad_2014

Spoločnosť SATEL ďakuje všetkým návštevníkom stánku na výstave Expo Seguridad Mexico 2014 za záujem prezentovaných produktov a riešení a pozýva na ďalšie stretnutia na nasledujúcich výstavách.

 

Iné informácie

30-04-2014

  SATEL na výstave Seguridad 2014

18-12-2013

  Školenie ARMO/SATEL