30 rokov skúseností

Od roku 1990...

Naším poslaním je zaistenie pocitu bezpečia pre jednotlivých užívateľov ako aj pre inštitúcie,
a taktiež zvýšenie štandardov v oblasti každodennej ochrany ľudí a majetku. Naši zamestnanci vynakladajú
všemožné úsilie, aby produkty značky SATEL zvyšovali komfort každodenného života.

Kontrola kvality

100% testovaných zariadení

Vo firme SATEL sa na KVALITU a INOVÁCIE kladie veľký dôraz.
Preto sú počas každej fázy výroby od projektu, cez prototypy, výrobu, až po finálny produkt,
všetky zariadenia mnohokrát kontrolované a testované.

SMD

Výroba na svetovej úrovni

Viac ako 90% prác spojených s produkciou zariadení sa vykonáva v rámci automatickej
linky povrchovej montáže. Linka okrem iného obsahuje moderné a počítačom ovládané
zariadenia Japonskej firmy JUKI. Vďaka nim sme schopní na plošné dosky ukladať
prvky s rozmermi od 0,6x0,3 mm (najmenšie vyrábané na svete).

Technológia

SMD

Viac ako 90% činností spojených s montážou elektronických súčiastok sa vykonáva pomocu automatickej linky povrchovej montáže. Linka sa skladá s moderných a výkonných, počítačom ovládaných zariadení renomovaných výrobcov svetového mena. Linka je založená na strojoch pre SMD japonskej firmy JUKI, využívajúcich systém prísavok a zásobníkov a laserom ovládaný systém určenia pozície súčiastok. Vďaka tomu je možné ukladať súčiastky s rozmermi od 0,6x0,3 mm (najmenšie vyrábané na svete) do 150 x 50 mm na plošné spoje s presnosťou do +/-0,08 mm pri 3 sigma (laserové určovanie pozície) a +/-0,03mm pri 3 sigma (vizuálne určovanie pozície) s uhlom s presnosťou do +/-0,04 stupňa pri 3 sigma. Minimálny lead pitch je 0,02 mm, minimálny ball pitch je 0,25 mm. Celkový výkon linky je 40 000 elementov za hodinu.

Pred montážov elementov je na dosky nanesená letovacia pasta - tento proces sa vykonáva pomocou počítačom riadenej sieťotlače. Po montáži elementov sú dosky presunuté  do špecializovanej pece nemeckej firmy ERSA, aby sa rozpustila letovacia pasta. Na zabezpečenie optimálnych vlastností spojov prechádza doska postupne cez štyri oblasti ohrevu a chladenia s regulovanou teplotou. V závislosti od požiadaviek výrobného procesu môže mať teplota v peci až 300 stupňov Celzia.

Ostatné elementy, ktoré nie sú montované na linke SMD, sú na dosku letované pomocou počítačom ovládaného agregátu firmy ERSA. Táto operácia zrýchľuje proces produkcie - je niekoľkonásobne rýchlejšia a presnejšia ako ručné letovanie.


Laboratórium

Vo firme SATEL sa na pojmy KVALITA a INOVÁCIA kladie veľký dôraz. Preto od počiatočnej fázy projektu, cez vyhotovenie prototypov, výrobu až po finálny výrobok sú všetky zariadenia viacnásobne kontrolované a testované. Firemné laboratórium, v ktorom sa vykonávajú testy EMC (magnetickej kompatibility) vysoko kvalifikovanými špecialistami, pracujúcimi na zariadeniach švajčiarskej firmy Schaffner, je najlepšie vybavené laboratórium v krajine, zamerané na testovanie zabezpečovacích systémov. Disponovanie vlastným výskumným laboratóriom umožňuje urýchliť proces uvádzania nových produktov na trh a zaručuje, že nové zariadenia budú spĺňať požiadavky jednotlivých noriem.

Zariadenia pre zabezpečovacie systémy musia spĺňať požiadavky noriem pre dve skupiny pracovných prostredí: domáce a pracovné prostredie. Zariadenia v domácom prostredí sa musia vyznačovať nízkou spotrebou a nemusia byť až tak odolné na rôzne vplyvy. V prípade zariadení používaných v pracovnom prostredí je vplyv rôznych faktorov vyšší a preto aj zariadenia používané v tomto prostredí musia byť odolnejšie. Normy pre zabezpečovacie systému spĺňajú produkty SATEL bez vínimiek a tak sú najvhodnejšie pre obe prostredia.

Všetky produkty značky SATEL majú taktiež certifikát CE a vyhlásenie o zhode EC, čo v praxi znamená, že spĺňajú požiadavky zodpovedajúcich nariadení (napr. LVD, EMCR&TTE).


Nástrojáreň a vstrekovňa

Firma SATEL vytvorila oddelenia nástrojárne a vstrekovne. Investície do modernej výrobnej haly a nový strojový park osamostatnili firmu, ktorá nie je závislá na externých dodávateľoch. Firma Satel kompletne vyrába vlastné príslušenstvo z plastových materiálov metódou vstrekovania s využitím vstrekovacích strojov renomovaných firiem, ako sú napríklad: Arburg, Engel a Battenfeld, s tlakom od 350 do 2600 kN (maximálny objem vstreku: 735 cm3), vybavené so zásobníkmi plastových materiálov a farbív a robotmi odoberajúcimi hotové výrobky. Používané materiály: PC, PS, ABS, SAN, PP, PA, PBT.

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij