Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

STAM-VIEW

System diaľkového prístupu do PCO STAM-2

STAM-VIEW je rozšírením systému STAM-2 o možnosť diaľkového prehľadu udalostí prichádzajúcich od vybraných účastníkov PCO. Vďaka takémuto riešeniu môže služba zaoberajúca sa monitorovaním objektov rozšíriť svoju ponuku o priebežný prístup k zasielaným informáciám - spolu s históriou monitorovaných udalostí. Pre užívažeľov systému (majiteľov monitorovaných objektov) je to možnosť diaľkového overenia stavu systému v ľubovoľnom momente.
Inštalačným technikom umožňuje systém STAM-VIEW nielen zjednodušiť proces testovania spojenia ústredne s PCO počas inštalácie, ale taktiež uľahčuje pravidelnú údržbu zabezpečovacieho systému.
Vďaka hierarchitickej konfigurácii kont systému STAM-VIEW, je možné určiť oprávnenia jednotlivým užívateľom systému - administrátorom, inštalačným technikom a koncovým užívateľom. Systém ponúka rad nástrojov - filtrovanie, internú komunikáciu medzi užívateľmi, prehľady stavov a údajov (závisle od oprávnení) vďaka čomu sa uľahčí každodenná činnosť a zvýši atraktivita ponuky služby zaoberajúcej sa monitoringom.

Vlastnosti systému STAM-VIEW:

 • rozšírenie systému PCO o možnosť diaľkového prehľadu udalostí
 • prístup do systému pomocou internetového prehliadača
 • možnosť overenia stavu systému na diaľku
 • uľahčenie testovania systému pri pravidelnej údržbe
 • zabezpečenie pred neopráveným prístupom k údajom
 • možnosť filtrovania udalostí zaregistrovaných v PCO
 • systém internej komunikácie pomocou textových správ,
 • funkcie uľahčujúce vytváranie záložných kópií

 

Výhody použitia STAM-VIEW

Pre PCO

 • oslobodenie od nutnosti poskytovania telefonických informácii o prijatých udalostiach
 • obohatenie ponúkaných služieb, zvýšenie schopnosti konkurencie

Pre inštalačných technikov

 • jednoduché testovanie systému v momente spúšťania systému
 • zjednodušenie procedúry pravidelnej údržby sytému

Pre koncových užívateľov

 • možnosť diaľkového overenia stavu systému pomocou počítača s internetovým prehliadačom

 

STAM-VIEW DEMO

Srdečne vás pozývame na zoznámenie sa s novým produktom firmy SATEL spolupracujúcim s PCO STAM-2. STAM-VIEW umožňuje diaľkové prehliadanie udalostí prichádzajúcich od účastníkov do PCO.
Pre užívateľov systému (majiteľov monitorovaných objektov) to znamená možnosť overenia stavu zabezpečovacieho systému. Vykonáva sa to pomocou počítača alebo mobilného telefónu s internetovým prehliadačom. Takým istým spôsobom môže inštalačný technik overiť funkčnosť komunikácie. Ponúkaný nástroj umožní nielen overiť správnosť spojenia, ale uľahčuje taktiež vykonávanie pravidelnej údržby zabezpečovacieho systému.
Takéto riešenie v značnej miere rozšíri funkcie PCO a zvýši úroveň služieb poskytovaných ochrannými službami.

Na úplné otestovanie funkcií STAM-VIEW sme pripravili DEMO verziu, ktorá spolupracuje so serverom STAM-2 nainštalovaným v sídle našej firmy. Pripravená konfigurácia umožňuje otestovať zároveň možnosti STAM-2, ako aj modulu videoverifikácie alarmu VIVER, ktorý je spúšťaný pomocou komunikačného modulu ETHM-2.

 

Nižšie sa nachádza návod na používanie programu DEMO.

Spustenie, konfigurácia a obsluha STAM-2:

 • Stiahnúť a nainštalovať testovaciu verziu klienta STAM-2 v1.5.01 (build2011-11-10) (obrázok 1)
 • Spustiť program (obrázok 2) a prihlásiť sa (obrázok 3) s použitím nastavení:
  • IP: 89.171.60.146
  • Port: 3000
  • Login: satel1, satel2, … satel10
  • Hasło: satel1,satel2, … satel10
 • Spustiť históriu udalostí, kde bude možné sledovať udalosti z objektov prichádzajúce do PCO (obrázok 4).
 • Po prijatí alarmovej udalosti, poruchy alebo chybného stavu stráženia obslúžiť udalosť (obrázok 9), vykonať nasledujúce činnosti, ktoré nadefinoval administrátor systému.
 • V prípade vzniku udalostí s videoverifikáciou (aktívne tlačidlo „Verifikácia” v okne obsluhy udalosti a ikona kamery pri udalosti v histórii udalostí) je možné prehliadať obraz z kamery (obrázok 10).

 

Testovanie rozšírených funkcií aplikácie.

Dodatočne jestvuje možnosť monitoringu ľubovoľnej zabezpečovacej ústredne pomocou zariadení ETHM alebo GPRS vyrábaných firmou SATEL do prezentovaného servera.

Údaje na karty STAM:

 • Karta s adresou 0 - telefónna STAM-1P , tel. +58 522 66 74
 • Karta s adresou 1 - ethernetová STAM-1RE, IP:89.171.60.146
  • Rozšírený port: 12345, kľúč: satel
  • Jednoduchý port: 54321, kľúč: edbca

 

Spustenie STAM VIEW

 • Do ineternetového prehliadača zadať adresu: stamview.satel.pl
 • V okne prihlasovania zadať (obrázok 5):
  • Názov užívateľa: Administrator
  • Heslo: satel
  • a kód z obrázku.
 • Po prihlásení pridať vlastného užívateľa a prideliť mu zoznam objektov, do ktorých má prístup. (obrázok 6) (nekonfigurovať dodatočné objekty v STAM-2, prístup je jedine do objektu VIVER)
 • Po spustení vstupu na module ETHM-2 budú v histórii udalostí prichádzajúce udalosti z objektov (nedeje sa to automaticky, treba obnoviť stránku).  (obrázok 11)
 • Pri obsluhe udalosti s videoverifikáciou je dostupný aj obraz z kamery (obrázok 12)

 

Diaľkové spustenie modulu videoverifikácie alarmu VIVER pomocou modulu ETHM-2

 • Do ineternetového prehliadača zadať adresu: 89.171.60.147
 • V okne prihlasovania zadať (obrázok 7):
  • Názov užívateľa: satel
  • Heslo: satel
 • Spustenie prenosu z modulu VIVER nastane po ručnej zmene stavu výstupu číslo 1 (presujúť kurzor doľava).
 • Po aktivovaní treba vrátiť výstup do pôvodného stavu (presunúť kurzor doprava)

 

obrázok 1
Inštalácia STAM-2
obrázok2
Editovanie konta
STAM-2
obrázok3
Prihlasovanie do STAM-2

obrázok4
Okno klienta s históriou udalostí v STAM-2
obrázok5
Prihlasovanie do STAM-VIEW
obrázok6
Kontá užívateľov
v STAM-VIEW

obrázok7
Prihlasovanie do ETHM-2
obrázok8
Spustenie výstupu v ETHM-2
obrázok9
Obsluha udalosti
v STAM-2

obrázok10
Obsluha udalosti
s verifikáciou
v STAM-2
obrázok11
História udalostí
v STAM-VIEW
12
Udalosť s verifikáciou
v STAM-VIEW

Pri rozširovaní PCO o STAM-VIEW treba pripraviť počítač slúžiaci ako server, na ktorom bude nainštalované zodpovedajúce prostrednie. Na maximálne zjednodušenie konfigurácie systému a zabezpečenie maximálnej bezpečnosti údajov je STAM-VIEW distribuovaný v podobe virtuálneho počítača založenom na technológii firmy VMWARE. Sprievodca inštalácie (krok za krokom) sprevádza celý proces inštalácie,  vďaka čomu nie sú potrebné znalosti z odboru IT na bezproblémové nakonfigurovanie a spustenie systému.

Bezpečnosť je pre firmu SATEL prioritou. Týka sa to taktiež STAM-VIEW, ktorý využíva nielen technológie zabezpečenia pred neoprávneným prístupom, ale zabezpečujú taktiež ochranu údajov a stály prístup k službám.

Treba pripomenúť, že organizujeme školenie na inštaláciu a obsluhu PCO STAM-2, v rámci ktorého je predstavený aj systém STAM-VIEW. Účasť na takýchto školeniach obohatí znalosti inštalačných technikov v oblasti monitoringu objektov.

STAM-VIEW
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2012-07-04
547 KB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2012-07-04
2.45 MB

Informačné materiály

1adresár

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij