Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

ACSP-402

Ústredňa požiarnej signalizácie

Ústredňa požiarnej signalizácie ACSP-402 je určená na:

 • signalizáciu požiaru hláseného požiarnymi detektormi alebo tlačidlami
 • informovanie o mieste zistenia požiaru
 • spustenie hlasnej zvukovej signalizácie (sirény), na upozornenie na požiar osobám zdržiavajúcim sa na území chráneného objektu
 • hlásenie požiaru zodpovedajúcim službám (napr. požiarnemu zboru)
 • ovládanie zariadení, ktoré zamedzujú rozširovanie sa požiaru
 • spustenie zariadení slúžiacich na automatické hasenie požiaru

 

Oblasti

 • zoskupovanie požiarnych detektorov a tlačidiel s cieľom rozdelenia chráneného objektu na menšie oblasti
 • max. 256 oblastí
 • zoskupovanie požiarnych detektorov a tlačidiel do podoblastí pre potreby variantov alarmovania v oblasti

 

Skupiny

 • zoskupovanie sirén
 • prepojenie so skupinou signalizátorov spustenia, vstupov a výstupov
 • max. 32 skupín

 

Adresné linky

 • obsluha nasledujúcich typov liniek:
  • slučka
  • prameň
  •  slučka s rozvetvením (s prameňom)

 

Vstupy

 • 4 programovateľné vstupy na hlavnej doske ústredne (NO, NC)
 • kontrola stavu externých zariadení, napr. na oznamovanie o požiarnych alarmoch a poruchách

 

Výstupy

 • 2 výstupy na ovládanie konvenčných sirén
 • výstup na ovládanie zariadení na prenos požiarnych alarmov
 • výstup na ovládanie zariadení na prenos signálov poruchy
 • 8 programovateľných výstupov relé
  • ovládanie externých zariadení
  • výstup na ovládanie automatických zabezpečovacích protipožiarnych zariadení
 • napájací výstup 24 V DC
 • výstup určený na napájanie modulov ACSP-ETHACSP-RSI
 • oneskorenie signálov na výstupoch

 

Komunikačná zbernica RS-485

 • možnosť pripojenia:
  • vzdialeného panelu APSP-402
  • modulu ACSP-ETH (rozšírenie ústredne o konektor Ethernet)
  • modulu ACSP-RSI (optoizolácia zbernice a pripojenie tlačiarne)

 

Konfigurácia

 • konfigurácia pomocou tlačidiel na prednom paneli ústredne
 • bezplatný program ACSP Soft umožňujúci konfiguráciu ústredne (port USB)

 

Pamäť udalostí

 • pamäť max. 9999 požiarnych alarmov
 • pamäť max. 8999 udalostí (v tom aj požiarnych alarmov)

 

Oznamovanie e-mail (vyžaduje pripojenie modulu ACSP-ETH)

 • 4 adresy na oznamovanie
 • výber typov udalostí na oznamovanie
 • pravidelné diagnostické hlásenia

 

Modul hlavnej dosky ústredne

 • LED-ky informujúce o stave ústredne a externých zariadení
 • displej LCD umožňujúci:
  • konfiguráciu ústredne
  • zobrazovanie informácií o požiarnom alarme
  • zobrazovanie hlásení o blokovaniach, testoch a poruchách
  • prehľad zoznamu aktuálnych blokovaní, testov a porúch
  • prehľad pamäte alarmov a iných udalostí
 • port USB umožňujúci pripojenie počítača
 • konektor na pripojenie zdroja
 • konektor na pripojenie akumulátora
 • zabudovaný piezoelektrický bzučiak na zvukovú signalizáciu
 • systémový čas udržiavaný batériou

 

Napájanie

 • obsluha pulzného zdroja APS-318 (hlavné napájanie)
 • automatické prepnutie na záložné napájanie (akumulátor) v prípade poruchy hlavného napájania
 • sústava nabíjania akumulátora s teplotnou kompenzáciou napätia nabíjania
 • kontrola stavu akumulátora (bez akumulátora, vybitý akumulátor alebo príliš veľký vnútorný odpor akumulátora)
 • odpojenie vybitého akumulátora
ACSP-402
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

programovanie
dátum aktualizácie: 2023-08-01
1.06 MB
užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2023-07-31
1.18 MB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2023-06-30
3.70 MB
montážna šablóna
dátum aktualizácie: 2023-03-06
924 KB

Softvér

poľský, anglický, francúzky, holandský, španielský, nemecký, portugalský, ruský, slovenský, maďarský
dátum verzie: 2023-04-19
slovenský
dátum verzie: 2018-10-23
slovenský
dátum verzie: 2014-05-30
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-06-30
59 MB

Certifikáty

Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2023-03-15
973 KB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2023-05-18
3.01 MB

Technické informácie

Pracovná teplota
-5…+40°C
Napätie napájania (±15%)
230 V AC, 50-60 Hz
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
324 x 382 x 108 mm
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V
300 mA
Pracovná teplota pri preprave
-25…+55°C
Čas činnosti záložného napájania
72 h
Max. interná rezistancia akumulátora (s vodičmi a svorkami v obvode)
1,1±10% Ω
Odber prúdu z akumulátora v pohotovostnom režime
220 mA
Odber prúdu z akumulátora v stave alarmu
320 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v pohotovostnom režime
200 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v stave alarmu
300 mA
Tesnosť skrinky
IP30
Počet udalostí
8999
Počet alarmov
9999
Čas oneskorenia alarmu na externé zariadenia
0...10 min
Batéria hodín
3 V (CR2032)
Výstup na komunikáciu s počítačom (servisný)
USB typ B
Vyvažovací rezistor na svorkách komunikácie so vzdialeným panelom
100 Ω
Výstup komunikácie so vzdialeným panelom a modulom CSP-ETH
transmisja szeregowa
Napájací výstup +24V
24 V DC±15%
Napájací výstup AUX (iba na pripojenie CSP-ETH): v normálnom stave
18 V DC +5%, -15%
Alarmový rezistor v linke kontrolného vstupu
1 kΩ±5%
Ukončovací rezistor v linke kontrolného vstupu
10 kΩ±5%
Počet programovateľných kontrolných vstupov
4
Elektrické parametre výstupov relé
1A / 30 V DC (NO alebo NC)
Počet výstupov prenosu alarmu
1
Pracovné napätie výstupu prenosu alarmu
24 V DC±15%
Prípustný prúd výstupu prenosu alarmu
180 mA
Počet výstupov prenosu alarmu
10 kΩ±5%
Počet výstupov prenosu poškodenia
1
Pracovné napätie výstupu prenosu poruchy
24 V DC±15%
Prípustný prúd výstupu prenosu poruchy
180 mA
Ukončovací rezistor vo výstupe prenosu poruchy
10 kΩ±5%
Počet programovateľných výstupov relé
8
Záložné napájanie: interný akumulátor
12 V / 17 Ah
Záložné napájanie: externý akumulátor
12 V / ≤33 Ah
Napájací výstup AUX (iba na pripojenie modulu CSP-ETH): pri poruche napájania AC
12 V DC +15%, -20%
Maximálny prúd nabíjania akumulátora
1,4 A

Informačné materiály

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij