Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

SSPX

Konfigurátor ponúk

FUNKCIE KONFIGURÁTORA PONÚK SSPX:

1. Tvorenie a editovanie ponuky systémov požiarnej signalizácie:

 • možnosť rozmiestnenia zariadení systému požiarnej signalizácie CSP, na základe máp objektu pripravených vo formáte: JPG, BMP, PNG,
 • pridávanie a editovanie podlaží v objekte,
 • automatické kontrolovanie počtu a druhu zariadení na linke (zabezpečenie pred nesprávnym umiestnením na jednej linke detektorov a požiarnych hlásičov),
 • automatické kontrolovanie počtu použitých požiarnych sirén s výberom režimu činnosti,
 • informovanie užívateľa o prekročení maximálneho povoleného počtu zariadení v systéme,
 • možnosť uloženia projektu a jeho editovania po opätovnom spustení Konfigurátora.

2. Kalkulácia prúdovej bilancie zariadení použitých v projekte a výber akumulátora:

 • určenie sumárneho odberu prúdu v pohotovostnom režime a počas alarmu,
 • určenie minimálnej kapacity akumulátora potrebnej na správnu činnosť systému,
 • informácia o iných údajoch typu: pracovný režim sirén a miesto montáže akumulátora.

3. Výpočet nákladov na systém požiarnej signalizácie:

 • overovanie aktuálnych, výrobcom odporúčaných cien netto zariadení dostupných v konfigurátore,
 • pridávanie vlastných prvkov do ponuky, ako sú napríklad: kabeláž, montáž, servisný zásah a podobne,
 • zadávanie vlastným prvkom: názvu, počtu kusov, jednotiek, cien netto,
 • individuálne nastavenie: marže, rabatu a DPH pre jednotlivé pozície ponuky.

4. Generovanie ponúk projektov systémov požiarnej signalizácie obsahujúcich okrem iného:

 • úvodnú stránku,
 • mapu systému požiarnej signalizácie s rozmiestnenými zariadeniami,
 • cenovú ponuku,
 • popis a technické údaje zariadení v systéme v podobe katalógových kariet,
 • parametre systému,
 • možnosť uloženia ponuky a jej editovania po opätovnom spustení Konfigurátora.

5. Tlač ponúk.

6. Podrobný návod umožňujúci úplné využívanie možností Konfigurátora.

 

POŽIADAVKY:

 • Windows 2000/XP/VISTA/7/8
SSPX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2014-05-30
poľský
dátum verzie: 2015-03-30
slovenský
dátum verzie: 2014-05-30

Produkty

Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie diaľkovej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Ústredňa požiarnej signalizácie
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij