Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Now available
update for INTEGRA CONTROL

monitor energy consummed by connected devices create shortcuts
control room temperature use voice commands
and more!

Discover other features

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Firma SATEL má v ponuke širokú škálu príslušenstva, ktoré dopĺňa základnú produktovú ponuku a významným spôsobom uľahčuje inštalačné práce. Produkty zo skupiny príslušenstva ponúkajú riešenia typických problémov, ktoré vznikajú počas montáže a spúšťania zabezpečovacích systémov. Výhodou použitia príslušenstva je značná úspora času a profesionálny finálny efekt vykonaných prác. Správne naprojektovaný a nainštalovaný systém v spojení s kvalitnou montážou je vizitka profesionálnej inštalačnej firmy.

 

 

Moduly montážnych svoriek

Moduly montážnych svoriek slúžia na uľahčenie inštalácií systémov kontroly vstupu, zabezpečovacích systémov alebo systémov domácej automatizácie. Tieto moduly umožňujú znížiť počet spájkovaných prepojení v rozvetvenej inštalácii. Aby boli moduly montážnych svoriek lepšie prispôsobené potrebám inštalácie (druhu použitej kabeláže) a nástrojom inštalačného technika, vyrábajú sa v troch rôznych variantoch:

MZ-SMZ-LMZ-CT

 

Ochranné moduly

Ochranné moduly

Modul ZB-1 je určený na zabezpečenie akumulátora pred úplným vybitím. Používa sa všade tam, kde je akumulátor využívaný ako záložný zdroj napájania a samotné zariadenie nemá zabudované takéto zabezpečenie. Vzhľadom na to, že všetky teraz vyrábané zdroje produkcie SATEL už majú funkciu ochrany akumulátora pred úplným vybitím, nie je potrebné k nim pripájať moduly ZB-1. Modul ZB-1 je určený na použitie hlavne v starších inštaláciách a zariadeniach iných výrobcov.

Modul ZB-2 zabezpečuje napájacie výstupy pred preťažením a zároveň signalizuje stav preťaženia. Používa sa všade tam, kde je riziko poškodenia napájacieho výstupu zariadenia spôsobeného skratom alebo preťažením. Moduly ZB-2 navyše umožňujú separáciu jednotlivých napájaných obvodov pomocou spoločného zdroja, vďaka čomu môžu aj v prípade skratu na jednom zariadení ostatné zariadenia pracovať bez prerušenia.

 

Špeciálne káble

Na jednoduché programovanie zariadení SATEL pomocou dodávaného softvéru sú potrebné káble na prepojenie ústredne a modulov s počítačom. Výber vhodného kábla závisí od druhu zariadenia, ktoré má byť pripojené. V manuáli priloženom k výrobku treba skontrolovať, ktorý kábel je vhodný pre dané zariadenie.

Dostupné kable sú určené nielen na pripájanie zariadení k počítaču. Firma SATEL má v ponuke celý rad káblov určených na prepojenie medzi zariadeniami inštalácie, vďaka čomu je možné využívať dodatočné funkcie. Používanie hotových riešení umožňuje šetriť náklady na inštaláciu a zabezpečiť vhodnú kvalitu prepojení.

Špeciálne káble

Antény

Antény

Vysoká kvalita použitej antény je veľmi dôležitá pre spoľahlivosť bezdrôtovej komunikácie. Preto má firma SATEL vo svojej ponuke antény určené na použitie v zabezpečovacích systémoch – zároveň v komunikátoroch GSM/GPRS a aj v zariadeniach systému ABAX.

 

Moduly relé

Moduly relé je možné využívať na ovládanie zariadení pomocou výstupov typu „otvorený kolektor“ alebo napäťových výstupov zabezpečovacej ústredne. Veľká prúdová zaťažiteľnosť relé umožňuje ovládať zariadenia s pomerne veľkým prúdovým odberom. Galvanické oddelenie ovládacieho a ovládaného obvodu umožňuje využívať takéto moduly v prípade nezhody napájacích napätí rôznych zariadení.

Použitie hotového modulu relé v inštalácii namiesto inštalácie jednotlivých relé uľahčuje inštalačné práce vďaka možnosti pripájať ich pomocou svorkovnice a otvorom uľahčujúcim montáž do skrinky.

Moduly relé

Konzoly

Konzoly

Často je počas inštalácie detektorov potrebná úprava ich nastavenia na zabezpečenie optimálneho poľa detekcie. V takej situácii sú užitočné nastaviteľné konzoly umožňujúce presné nastavenie detektorov v dvoch osiach. Konzoly sú tiež potrebné pri montáži detektorov pohybu na strop v situácii, keď nie je možná štandardná montáž na stenu. V prípade IR bariér ACTIVA, umožňuje montážne príslušenstvo jednoduchú inštaláciu tam, kde je nutné nastaviť lúče rovnobežne s plochou montáže. Pri tomto type montáže sú vhodné dištančné podložky, ktoré nenarúšajú estetiku montáže a riešia problém nerovnosti steny alebo problém malých prekážok v kontrolovanom priestore.

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij