Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Now available
update for INTEGRA CONTROL

monitor energy consummed by connected devices create shortcuts
control room temperature use voice commands
and more!

Discover other features

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Sirény

Sirény

Cieľom zabezpečovacieho systému je informovanie o zistení rôzneho druhu ohrození. Hlavnou úlohou je signalizácia nepovoleného vstupu do chráneného priestoru. Systém môže dodatočne upozorniť majiteľov nehnuteľnosti na vznikajúci požiar alebo únik vody. Použitie sirén je jedným zo základných spôsobov na dosiahnutie tohto cieľa.

 

 

 

Sirény sa delia na dve skupiny: externéinterné. Toto rozdelenie je spojené hlavne s miestom montáže, použitými technologickými riešeniami a dizajnom. Výber tvaru a farby sirény je väčšinou individuálny. V ponuke firmy SATEL je dostupná široká škála sirén, ktorá uľahčuje výber sirény k architektúre budovy, kde bude. Každá z týchto skupín má rôzne kombinácie formy signalizácie (akustická a/alebo optická), ktorá má upovedomiť najbližšie okolie o udalosti v zabezpečovacom systéme.

Sirény

 

EXTERNÉ SIRÉNY

Dôležitou úlohou v prípade externých sirén montovaných na chránených budovách je odstrašenie prípadných narušiteľov. Štatistiky jednoznačne ukazujú, že investovanie do zabezpečovacieho systému je jedným z najlepších spôsobov na zamedzenie návštevy nevítaných hostí. Prítomnosť sirény informuje prípadného narušiteľa o tom, že daný objekt je chránený pomocou zabezpečovacieho systému, a teda prípadné vlámanie je spojené s väčším rizikom odhalenia a prípadného zadržania páchateľa.

Spoľahlivé napájanie

Externé sirény sú zvlášť odlišné od interných sirén spôsobom napájania. Jednoduché sirény sa spúšťajú privedením napájania priamo z ovládacieho výstupu zabezpečovacej ústredne. Modernejšie sirény vybavené akumulátorom umožňujú samostatnú činnosť aj po odpojení zo zabezpečovacej ústredne. Sirény s vlastným napájaním je vhodné používať hlavne tam, kde nie je prístup prípadných narušiteľov k siréne a jej kabeláže postačujúco zabezpečený.

Spoľahlivé napájanie

 

Technológia signalizácie

Technológia signalizácie

V oblasti akustickej signalizácie sa využívajú hlavne dve populárne riešenia. Piezoelektrické sirény vydávajú nepríjemný zvuk vysokej frekvencie s veľkou hlasitosťou. Ak je na mieste inštalácie vyžadovaná akustická signalizácia s veľkou intenzitou, je lepšie použiť dynamickú sirénu. Akustický signál z dynamickej sirény má ďaleký dosah, vďaka čomu môže upútať lepšiu pozornosť aj v hlučnom prostredí.

 

Donedávna sa na realizáciu optickej signalizácie využívali rôzne konštrukčné riešenia od bežnej žiarovky po výbojku. Dnes túto úlohu najčastejšie plnia LED-ky, ktoré sú charakteristické spoľahlivosťou a vysokou účinnosťou.

Technológia signalizácie

 

Trvalý a estetický kryt

Kryty sirén produkcie SATEL sú vyhotovené z plastu. Zabezpečuje to nielen lepšiu estetiku v porovnaní s inými materiálmi, ale aj lepšiu trvanlivosť. Treba mať na pamäti, že nie každý materiál je vhodný na používanie v exteriéroch. Sirény sú vystavované vysokým teplotám, mrazu, vetru, vlhkosti a UV žiareniu.. Tieto zariadenia musia byť odolné nielen na poveternostné vplyvy, ale aj na cielené pokusy poškodenia.

Trvalý a estetický kryt

Na konštrukciu sirén SATEL sa používa kvalitný plast. Jeho odolnosť na mechanické a poveternostné vplyvy umožňuje spĺňať požiadavky kladené na moderné sirény. Mechanická konštrukcia sirén je riešená tak, aby boli sirény zabezpečené aj pred sabotážou. Každá zo sirén v ponuke firmy SATEL má kontakt na kontrolu otvorenia krytu alebo odtrhnutia sirény zo steny. Niektoré sirény sú okrem toho schopné zistiť pokus zapenenia sirény montážnou penou. Ako doplnenie ochrany pred sabotážou sa používajú kovové kryty zabezpečujúce elektroniku pred násilným pokusom jej zničenia.

 

 

INTERNÉ SIRÉNY

Úloha interných sirén je iná. Ich hlavnou úlohou je „ohlušenie” narušiteľa pomocou veľmi vysokej úrovne zvuku. Kryty interných sirén sú menšie a ich elektronika nemusí byť zabezpečená pred vplyvom poveternostných podmienok.

Zodpovedajúci výber zariadenia podľa potrieb

Niekedy je potrebná zároveň akustická, ako aj optická signalizácia v interiéroch. Napríklad pri použití sirény umiestnenej na schodisku bytového domu, v nákupných centrách, vo verejných priestoroch a podobne. V takýchto situáciách je možné použiť internú sirénu s dodatočnou optickou signalizáciou uľahčujúcou identifikovanie miesta, kde je zistené ohrozenie. Dodatočne je možné na lepšie zabezpečenie pred zásahom neoprávnených osôb vybrať model s vlastným napájaním, vďaka ktorému môže byť signalizácia funkčná aj po úplnom odpojení sirény zo systému.

Zodpovedajúci výber zariadenia podľa potrieb

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij