Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Programy

Programy

Programy určené pre produkty SATEL sú doplnením ponuky zariadení určených pre systémy signalizácie vlámania, kontroly vstupu a monitoringu. Programy značne uľahčujú každodennú prácu inštalačných technikov a administrátorov systémov SATEL. Umožňujú jednoducho konfigurovať zariadenia, diagnostikovať systém a archivovať najdôležitejšie údaje. Vďaka tomu, že pracujú v prostredí Windows, ich obsluha je veľmi pohodlná a jednoduchá.

 

Nástroje používané pri inštalácii a spúšťaní zariadení

V tejto skupine sú programy, ktorých hlavnou úlohou je uľahčiť konfiguráciu a spúšťanie systému. V závislosti od zariadenia má inštalačný technik k dispozícii program DLOADX (ústredne INTEGRA a VERSA s príslušenstvom) alebo program DLOAD10 (ústredne série CA, komunikačné moduly GSM a autonómne pracujúci bezdrôtový kontrolér ACU-100). Pre komunikačné moduly GPRS a modul MICRA je určený program GPRS-SOFT. Na konfiguráciu a spravovanie systému kontroly vstupu ACCO sa používa program ACCO-SOFT-LT.

DLOADX DLOAD10 GPRS-SOFT ACCO-SOFT-LT

Okrem konfigurácie zariadení v systéme má každý z týchto programov základné diagnostické nástroje, ktoré uľahčujú pravidelnú údržbu a vyhľadávanie porúch.

 

Nástroje na aktualizáciu firmvéru zariadení

Väčšina zariadení v ponuke firmy SATEL má možnosť aktualizovať firmvér. Vďaka tomu užívatelia jednoducho získajú prístup k novým funkciám, čo môže byť veľmi výhodné v prípade budúceho rozširovania systému. Do tejto skupiny programov patrí predovšetkým program FLASHX obsluhujúci ústredne série INTEGRA, program ACCO-FLASH na aktualizáciu systému kontroly vstupu a celá škála programov určených pre jednotlivé zariadenia.

Nástroje priebežnej administrácie systému

Program GUARDX je unikátne riešenie určené pre ústredne INTEGRA. Umožňuje vizualizáciu systému a jeho ovládanie v reálnom čase. Okrem priebežného zobrazovania podrobných informácií o stave systému v grafickej podobe umožňuje program aj prehľad pamäte udalostí. Program GUARDX môže sprístupniť aj funkcie ovládania systému. Vďaka týmto vlastnostiam je program GUARDX ideálnym riešením pre centrá spravovania fyzickej ochrany a zabezpečenia objektu.

 

Mobilné aplikácie SATEL

Mobilné aplikácie slúžia užívateľom na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému SATEL a domácej automatizácie z ľubovoľného miesta na svete pomocou mobilných zariadení typu smartfón alebo tablet. INTEGRA CONTROL umožňuje vzdialené ovládanie ústrední INTEGRA s komunikačnými modulmi ETHM-1 alebo ETHM-1 Plus. Aplikácia VERSA CONTROL umožňuje vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému vytvoreného na základe ústrední so série VERSA a VERSA Plus. Aplikácia MICRA CONTROL je určená pre majiteľov systémov založených na module MICRA.

Mobilné aplikácie SATEL
Konfigurátor zabezpečovacieho systému

Konfigurátor zabezpečovacieho systému

Konfigurátor CONFX je vinikajúcim nástrojom pre projektanatov zabezpečovacích systémov. Umožňuje pohodlnú prípravu profesionálneho projektu do najmenších podrobností. CONFX umožňuje nielen vybrať vhodné zariadenia a určiť ich polohu na pláne objektu, ale aj projektantoví pomáha vypracovať prúdovú bilanciu inštalácie. Po ukončení projektovania konfigurátor umožňuje pripraviť cenovú kalkuláciu pre koncového užívateľa, obsahujúcu kompletné nacenenie celej inštalácie.

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij