SLIM LINE detectors
nominated for the Premier Awards 2021

Vote today for our detectors in the category:
“Intruder Alarm”.
The competition lasts until June 21st.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Zabezpečovací systém

VERSA Plus

Ideálne prispôsobený, ponúkajúci elasticitu konfigurácie a všestrannosť použitia pri zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti, dostupný z každého miesta na svete - taký je zabezpečovací systém založený na ústredni VERSA Plus. Je to riešenie určené pre klientov, ktorým záleží na kvalite, funkčnosti, jednoduchej a intuitívnej obsluhe a aj na čistej montáži.

bezpečie, funkcie, pohodlie

bezpečie a jednoduchá obsluha • vzdialené ovládanie
elasticita a všestrannosť • viackanálová a spoľahlivá komunikácia

VERSA Plus - zalety

Ekonomické riešenie a rýchla inštalácia

 • ústredňa so zabudovanými modulmi: ethernetový, GSM/GPRS, hlasový a modul akustickej verifikácie alarmu
 • konštrukcia zjednodušujúca inštaláciuinstalację
 • VERSA Plus - zalety

  Elastické prispôsobenie systému

 • možnosť vytvorenia bezdrôtového, drôtového alebo hybridného systému
 • VERSA Plus - zalety

  Viackanálová a spoľahlivá komunikácia

 • Ethernet (mobilná aplikácia, oznámenia PUSH, správy e-mail, monitoring na PCO)
 • GSM/GPRS (SMS, CLIP, monitoring na PCO)
 • PSTN (hlasové oznamovanie, monitoring na PCO)
 • VERSA Plus - zalety

  Výhodné a ekonomické oznamovanie

 • správy e-mail, oznámenia PUSH
 • VERSA Plus - zalety

  Úplne bezdrôtová obsluha

 • LCD klávesnica s čítačkou bezdotykových kariet a príveskov
 • možnosť obsluhy systému pomocou multifunkčného bezdrôtového ovládača
 • VERSA Plus - zalety

  Vzdialený prístup a ovládanie systému

 • aplikácia pre smartfóny a tablety so systémom Android, iOS a Windows Phone
 • VERSA Plus - zalety

  Jednoduchá a intuitívna obsluha

 • dotyková klávesnica s grafickým užívateľským rozhraním
 • bezdotykové karty a prívesky
 • multifunkčné ovládače
 • VERSA Plus - zalety

  Lokálne ovládanie ušité na mieru

 • možnosť výberu spomedzi 8 klávesníc podľa individuálnych požiadaviek užívateľov
 • VERSA Plus - zalety

  Spoľahlivé zisťovanie a signalizácia ohrození

 • digitálne detektory pohybu
 • detektory umožňujúce pripojenie prvkov domácej automatizácie do systému
 • externé a interné sirény
 • ÚstredňaVERSA Plus je jediné
  takéto kompaktné riešenie

  Iba VERSA Plus v sebe spája funkcie, ktoré boli doteraz dostupné jedine s použitím osobitných zariadení. Systém založený na ústredni VERSA Plus zaisťuje viacero komunikačných kanálov, možnosť vzdialeného ovládania a aj elasticitu inštalácie. Je to komfortné, komplexné a ekonomické riešenie pre každého!

  Inštalácia systému, ktorého srdcom je ústredňa VERSA Plus, je rýchla a jednoduchá. A okrem toho, ak je zvolená úplne bezdrôtová inštalácia, nie sú potrebné inštalačné práce, ktoré sú inak nevyhnutné v prípade ťahania kabeláže. Vďaka tomu sa šetrí čas a domáci rozpočet.

  Moderné a pohodlné riešenia spojené s konfiguráciou a programovaním zabezpečovacieho systému založeného na zabezpečovacej ústredni VERSA Plus znamenajú pre inštalačnú firmu rýchlu a bezproblémovú prácu v komfortných podmienkach.

  Rýchlo a pohodlne

  Program DLOADX umožňuje pohodlnú, vzdialenú konfiguráciu celej zabezpečovacej inštalácie použitím rôznych kanálov komunikácie: PSTN, GPRS a Ethernetu. Preto v prípade, že bude potrebná rýchla zmena nastavení systému, urobí technik túto zmenu spoľahlivo bez toho, aby musel byť na objekte. Riešenia použité v ústredni VERSA Plus umožňujú tiež lokálnu konfiguráciu systému. Inštalačný technik ju môže urobiť spoľahlivo a bez problémov, len pripojením počítača s nainštalovaným programom DLOADX priamo do ústredne cez port USB zabudovaný na jej doske.

  Inštalácia a konfigurácia SYSTÉMU

  Jednoducho a bezpečne

  Vďaka službe firmy SATEL je možné úplne šifrované a bezpečné spojenie. Uľahčuje inštalačnému technikovi vzdialené spojenie s ústredňou VERSA Plus pomocou programu DLOADX bez nutnosti použiť verejnú IP adresu a realizovať činnosti spojené s konfiguráciou siete. Užívateľovi to zase umožní pohodlne používať mobilnú aplikáciu VERSA CONTROL.

  Rýchla a bezproblémová realizácia inštalácie aj konfigurácie systému založeného na ústredni VERSA Plus umožní urobiť kompletnú inštaláciu v priebehu necelého pracovného dňa. Vďaka tomu dostanú užívatelia systému vo veľmi krátkom čase systém zaisťujúci úplné bezpečie a pohodlnú obsluhu.

  Jednoduché a intuitívne ovládanie

  Systém založený na ústredni VERSA Plus zaisťuje komplexnú ochranu, ktorá je ideálne prispôsobená potrebám užívateľov. Použité riešenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie celého systém.

  Mobilná aplikácia
  VERSA CONTROL

  Najjednoduchším a najpohodlnejším spôsobom ovládania zabezpečovacieho systému VERSA Plus je využívanie funkcií ponúkaných mobilnou aplikáciou VERSA CONTROL.

  prehľad stavu systému:
  - zapnutie/vypnutie stráženia
  - zrušenie alarmov

  prehľad stavu vstupov, blokovanie/odblokovanie vstupov

  prehľad stavu výstupov, zapínanie/vypínanie výstupov

  prehľad porúch s možnosťou vymazania ich pamäte

  prehľad udalostí v systéme s možnosťou ich filtrovania

  Aplikáciu VERSA CONTROL je dobré nakonfigurovať v momente inštalácie zabezpečovacieho systému. Konfigurácia je veľmi jednoduchá. Stačí zadať dva parametre: MAC adresu ústredne a číslo ID (je možné zistiť ich pomocou LCD klávesnice a aj pomocou programu DLOADX). Okrem toho je možné počas konfigurácie aplikácie nastaviť filtre, vďaka ktorým sa dá jednoduchým spôsobom nadefinovať, o akých udalostiach má byť užívateľ informovaný.

  Oznámenia PUSH

  Vďaka nim môže aj užívateľ a aj inštalačný technik dostávať informácie o každej udalosti v systéme. Nakoľko táto služba beží na pozadí, je užívateľ priebežne informovaný o udalostiach v systéme.

  Moderná zabezpečovacia ústredňa vyžaduje tiež moderné riešenie lokálneho ovládania. Túto úlohu dokonale spĺňajú klávesnice, ktorých široká ponuka umožňuje výber zariadení ideálne prispôsobených očakávaniam a potrebám užívateľov a aj funkciám daného systému.

  Bezdrôtová klávesnica
  VERSA-KWRL2
  VERSA-LCDM-WRL

  • úplne bezdrôtová obsluha systému
  • všetky funkcie drôtových LCD klávesníc
  • obsluha systému pomocou bezdotykových kariet a príveskov

  bezdotyková
  karta

  prívesok

  Dotyková klávesnica
  INT-TSG / INT-TSH

  • dotykový displej s uhlopriečkou 4,3” / 7”
  • intuitívne grafické užívateľské rozhranie
  • ideálne prispôsobenie sa každému interiéru vďaka dvom farebným verziám: tmavejsvetlej

  Ostatné klávesnice

  V ponuke klávesníc určených na ovládanie systému VERSA Plus sa nachádzajú ďalšie tri modely. Líšia sa nielen vzhľadom a farbou podsvietenia, ale aj spôsobom zobrazovania informácií o stave systému.

  v celom systéme môže byť spolu až

  6

  klávesníc

  Modul ovládania skupín
  INT-CR

  • ovládanie zabezpečovacieho systému bez potreby pamätať si kód
  • jednoduchá obsluha zabezpečovacieho systému pomocou bezdotykových kariet a príveskov
  • 3 programovateľné režimy ovládania skupín
  • signalizácia stavu systému a komunikácia s užívateľom pomocou farebných LED-iek a pípaní
  • v celom systéme môže byť spolu až 6 modulov ovládania skupín

  Ovládač
  APT-200/APT-100
  APT-100/MPT-300

  • pohodlná vzdialená obsluha zabezpečovacieho systému, napr. zapínanie a vypínanie stráženia
  • pohodlná vzdialená obsluha zabezpečovacieho systému, napr. zapínanie a vypínanie stráženia
  • privolanie pomoci
  • potvrdzovanie uskutočnenia príkazov a informovanie o stave systému pomocou LED-iek (APT-200, APT-100)
  • podsvietené klávesy a zabudovaný bzučiak potvrdzujúci stlačenie klávesu a prijatie príkazu ústredňou (APT-200, APT-100)

  Elasticita použitia

  Elasticita konfigurácie zabezpečovacieho systému, ktorého srdcom je ústredňa VERSA Plus, zaisťuje jeho ideálne prispôsobenie dosahu a funkcií požiadavkám zabezpečovaného objektu. Vďaka tomu zabezpečuje dokonalú ochranu budov malej, ako aj strednej veľkosti, nezávisle od toho, či sú v procese výstavby alebo ide o hotové a využívané budovy. VERSA Plus sa dokonale osvedčila ako zabezpečenie budov obytného alebo aj iného charakteru, s jednoduchou konštrukciou alebo vyžadujúcich zložitejšie špeciálne riešenia. VERSA Plus zaistí značné skrátenie času potrebného na montáž a konfiguráciu systému, čím umožní šetriť náklady užívateľom aj inštalačnej firme.

  Viackanálová komunikácia

  Hlavná doska ústredne VERSA Plus integruje moduly: ETHM, GSM, INT-VG, INT-AV a umožňuje oznamovanie e-mail, SMS, PUSH a audio. Ústredňa ponúka tiež spoľahlivý monitoring a pohodlné programovanie – zároveň lokálne cez port USB a aj vzdialené pomocou programu DLOADX.

  VERSA Plus umožňuje ovládať systém viacerými spôsobmi lokálne aj vzdialene. Na lokálne ovládanie sa využívajú drôtové a bezdrôtové klávesnice a tiež ovládače a moduly INT-CR, ktoré umožňujú ovládať systém bez nutnosti zadávať kód na klávesnici.

  Využitie modulu GSM a ethernetového modulu, ktoré sú zabudované na doske, umožňuje vzdialene ovládať systém pomocou SMS a tiež pomocou mobilnej aplikácie VERSA CONTROL. Zabudovaný modul INT-VG umožňuje ovládať ústredňu pomocou hlasového menu ovládaného signálmi DTMF (GSM a PSTN). Menu modulu môže byť nastavené podľa požiadaviek užívateľov.

   © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
  právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

  Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

  Zamknij