Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

PERFECTA-IP 32-WRL

Zabezpečovacia ústredňa

Zabezpečovacie ústredne série PERFECTA sú určené na zabezpečenie malých a stredne veľkých objektov, ako sú byty, rodinné domy, malé firmy, kancelárie a podobne. Zaisťujú ochranu zhodnú s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2. Ústredne sú charakteristické jednoduchosťou konfigurácie, intuitívnou obsluhou a pohodlným ovládaním. Zabezpečovací systém je možné taktiež ovládať diaľkovo pomocou mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL a ovládačov MPT-350.

Ústredňa umožňuje vytvoriť drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu (frekvenčné pásmo 433 MHz). Rádiové spojenie sa vykonáva obojsmerne (s bezdrôtovými klávesnicami PRF-LCD-WRL a sirénami MSP-300 R) alebo jednosmerne (s detektormi zo série MICRA a ovládačmi MPT-350). Bezdrôtová komunikácia umožňuje jednoduché rozšírenie jestvujúceho systému, bez nutnosti ťahania dodatočnej kabeláže.

V ústredni PERFECTA-IP 32-WRL bol použitý ethernetový komunikátor. Umožňuje využívanie mobilnej aplikácie, diaľkovú konfiguráciu systému pomocou programu PERFECTA Soft a monitoring udalostí (napr. na PCO).

Doska elektroniky ústredne má 8 drôtových vstupov a 4 drôtové výstupy. Ich počet je možné zväčšiť pripojením rozširovacích modulov: expandérov vstupov INT-E a výstupov INT-O alebo INT-ORS. Umožňuje to rozšíriť systém, pripojením viacerých detektorov, sirén alebo ovládaných zariadení (napr. brán, roliet, zavlažovania a pod.).

Ústredňa umožňuje rozdelenie systému na dve skupiny (podsystémy), s výberom troch režimov stráženia (denné, nočné, plné). Každý vstup môže byť priradený do jednej alebo do oboch skupín.

Konfigurácia systému sa môže vykonávať dvomi spôsobmi: pomocou počítača s nainštalovaným programom PERFECTA Soft (lokálne – spojenie cez port RS-232 (TTL), diaľkovo - cez ethernet) a pomocou klávesnice.

 • zhoda s EN 50131 Grade 2
 • od 8 do 32 programovateľných drôtových vstupov:
  • výber konfigurácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  • možnosť obsluhy detektorov roliet a vibračných detektorov
 • od 4 do 12 programovateľných drôtových výstupov
 • 2 napájacie výstupy na hlavnej doske
 • dodatočné 4 bezdrôtové výstupy na obsluhu bezdrôtových sirén MSP-300
 • zabudované moduly:
  • ethernetový (monitoring na PCO, mobilná aplikácia, oznamovanie PUSH)
  • obsluhy bezdrôtových zariadení pracujúcich vo frekvenčnom pásme 433 MHz
 • šifrovaná bezdrôtová komunikácia:
  • obojsmerná s klávesnicami PRF-LCD-WRL a sirénami MSP-300 R
  • jednosmerná s detektormi zo série MICRA a ovládačmi MPT-350
 • rozdelenie systému na 2 skupiny:
  • 3 režimy stráženia v každej skupine
  • možnosť priradenia vstupu do dvoch skupín
  • ovládanie užívateľom alebo pomocou timerov
 • komunikačná zbernica na pripojenie klávesníc (PRF-LCD) a rozširovacích modulov (INT-E, INT-O, INT-ORS)
 • ovládanie systému pomocou:
  • klávesníc PRF-LCD alebo PRF-LCD-WRL (max. 4)
  • mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL
  • ovládačov MPT-350 (max. 15)
 • možnosť aktualizácie firmvéru
 • kódy:
  • 15 kódov užívateľov
  • 1 servisný kód
 • editovanie názvov (užívateľov, skupín, vstupov, výstupov a modulov) uľahčujúce ovládanie systému a jeho kontrolu
 • 8 timerov s možnosťou nastavenia výnimiek
 • pamäť 3584 udalostí
 • automatická diagnostika základných prvkov systému
 • zabudovaný pulzný zdroj:
  • zabezpečenie proti skratu
  • zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
  • regulácia prúdu nabíjania akumulátora
 • programovanie nastavení ústredne:
  • lokálne – klávesnica alebo počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, pripojený na port RS‑232 (TTL) ústredne
  • diaľkovo – počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, spájajúci sa s ústredňou cez ethernet
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
PERFECTA-IP 32-WRL
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2020-10-30
926 KB
programovanie
dátum aktualizácie: 2020-10-29
1.62 MB
skrátená užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2020-10-28
469 KB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-10-28
1.28 MB

Softvér

slovenský
dátum verzie: 2023-05-16
poľský, anglický, bulharský, český, fínsky, francúzky, grécky, holandský, španielský, nemecký, nórsky, portugalský, ruský, rumunský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský, maďarský, talianský, srbský, albánsky
dátum verzie: 2020-10-05
slovenský
dátum verzie: 2023-05-16
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-06-20
slovenský
dátum verzie: 2023-05-16

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-10-12
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-09-27
1.84 MB

Technické informácie

Pamäť udalostí
3584
Skupiny
2
Timery
8
Rozmery dosky elektroniky
160 x 110 mm
Pracovná teplota
-10…+55°C
Napätie napájania (±15%)
18 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime
120 mA
Maximálny odber prúdu
220 mA
Hmotnosť
118 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Pracovná frekvencia
433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
w zależności od urządzenia m
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Maximálny odber prúdu z akumulátora
150 mA
Programovateľné drôtové vstupy
8
Maximálny počet programovateľných vstupov
32
Programovateľné drôtové výstupy
4
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
16
Napájacie výstupy
2
Komunikačné zbernice
1
Klávesnice
do 4
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 2
Odporúčaný transformátor
40 VA
Užívatelia
15
Zaťažiteľnosť výstupu KPD
500 mA / 12 V DC
Rozsaz výstupných napätí
10,5 V…14 V DC
Prúd nabíjania akumulátora
500 mA
Výstupné napätie zdroja
12 V DC ±15%
Výstupný prúd zdroja
2 A
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
25 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov
1000 mA / 12 V DC
Výstup AUX
500 mA / 12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime s akumulátora
130 mA

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij