SLIM LINE detectors
nominated for the Premier Awards 2021

Vote today for our detectors in the category:
“Intruder Alarm”.
The competition lasts until June 21st.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

externý duálny detektor - záclona

AGATE/AOCD-250

AGATE/AOCD-250

Úlohou zabezpečovacieho systému je ochrana celého priestoru: zároveň interiéru objektu, ako aj pozemku okolo neho. Bezpečnosť okolia objektu ako aj pozdĺž oplotenia pozemku zaisťujú detektory - záclony, ktoré patria do skupiny detektorov obvodovej ochrany.

Použitie detektorov na
obytných, obchodnýchpriemyselných objektoch:

 • ochrana pozdĺž externej steny budovy
 • ochrona wzdłuż ogrodzenia posesji
 • ochrana príjazdovej alebo garážovej brány
 • ochrana exteriérov a interiérov bežných a balkónových okien a terás
 • zisťovanie vniknutia do chráneného priestoru
 • ochrana zohľadňujúca prechod pre zvieratá
AGATE/AOCD-250

Malé rozmery krytov detektorov - záclon AGATE a AOCD-250 ukrývajú najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú vytvorenie virtuálnej steny či už v exteriéroch alebo interiéroch budov. Detektor AGATE je drôtový detektor, ktorý môže byť prvkom ľubovoľného zabezpečovacieho systému. Detektor AOCD-250 je určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX.

Konštrukcia detektora

sabotážny kontakt detektor mikrovĺn 24 GHz aktívny antimasking IR manuálna regulácia citlivosti detektor PIR
AGATE/AOCD-250

Kryty detektorov sa vyrábajú pomocou technológie dvojzložkového vstrekovania. Vyrábajú sa z plastu vysokej kvality a termoplastickej elastickej zložky. Takéto riešenie zaisťuje zariadeniam krytie IP54, čo umožňuje ich použitie aj v exteriéroch.

Konštrukcia krytu taktiež obsahuje prvky zvyšujúce odolnosť zariadenia na mechanické vplyvy. Boli použité okrem iného prvky ako špeciálne vyhĺbenie pre šošovku, ktoré ju chráni pred náhodným alebo cieleným pretlačením. Bola použitá aj dvojitá sabotážna ochrana: pred otvorením a odtrhnutím detektora. Sabotážna ochrana je realizovaná kontaktom na doske elektroniky a sabotážnym prvkom v zadnej časti krytu detektora.

AGATE a AOCD-250 majú dva kanály detekcie: IR a mikrovlny, ktorých citlivosť je možné nezávisle plynule regulovať. Vďaka tomu je možné prispôsobiť detektor zároveň funkcii realizovanej zariadením, ako aj charakteristike zabezpečovaného objektu a potrebám užívateľa.

Detektory majú uhol detekcie 10° a dosah 14 m. V takej vzdialenosti je emitovaný lúč so šírkou približne 1 m.

AGATE/AOCD-250

Odolnosť na nepriaznivé atmosférické podmienky a zmeny teploty

Duálna technológia detekcie v spojení s algoritmom automatickej adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú vysokú odolnosť týchto zariadení na falošné alarmy. Detektory ponúkajú stabilnú činnosť v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako sú dážď, sneh, hmla alebo silný vietor. Zariadenia sú charakteristické aj vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV, vďaka čomu ich vzhľad zostáva bez zmien počas mnohých rokov.

AGATE/AOCD-250

Detektory ponúkajú bezproblémovú činnosť v širokom rozsahu teplôt od -40°C do +55°C. Zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Jednoduchá montážkonfigurácia

V prípade štandardného použitia sa odporúča montáž detektora vo výške 2,4 m, so šošovkou nasmerovanou nadol. Táto výška môže byť aj iná, ak je zariadenie využité napr. na ochranu okna alebo brány.

Detektor je možné nainštalovať priamo na plochý povrch alebo pomocou konzoly, ktorá umožňuje inštaláciu zariadenia pod stálym uhlom 90°. Druhá možnosť je zvlášť užitočná pri zabezpečení časti steny s viacerými oknami. Pri inštalácii detektora do interiéru je možné využiť aj iné konzoly z ponuky SATEL.

AGATE/AOCD-250
AGATE/AOCD-250

Detektor môže taktiež slúžiť na zisťovanie vstupu do chráneného priestoru, ktorý nie je zabezpečený žiadnym iným spôsobom (oddeleného stenou, zatvorenými dverami a podobne). Zariadenie je možné inštalovať aj nízko a hore nohami. Takéto riešenie zaisťuje ochranu a súčasne tvorí medzeru pre voľný pohyb napr. malého psa.

AGATE

MODERNÁ
OCHRANA EXTERIÉROV

AGATE/AOCD-250

Konštrukcia detektora AGATE spĺňa požiadavky normy EN 50131-2-4 pre Grade 3. Vďaka tomu je možné toto zariadenie použiť na zabezpečenie interiérov objektov zvlášť vystavených nebezpečenstvu vlámania, v ktorých je vyžadovaná vysoká úroveň ochrany, napr. v obchodoch s klenotmi a v miestnostiach verejného úžitku.

Zhodne s normou EN 50131-2-4 je v detektore AGATE realizovaná funkcia aktívneho antimaskingu v kanáli IR, ktorá zaisťuje profesionálnu ochranu okrem iného pred:

zakrytím stálymi prekážkami, v tom aj takými, ktoré odrážajú svetlo, napr. čierne a lakované časti nábytku
zalepením priesvitným materiálom, napr. priesvitná lepiaca páska alebo fólia
zastriekaním farbou alebo bezfarebným lakom.

Vďaka aktívnemu antimaskingu IR sú pokusy o sabotáž zariadenia okamžite zisťované a zodpovedajúca informácia je zaslaná do zabezpečovacej ústredne. V závislosti od konfigurácie systému môže byť oznamovanie o vzniknutej situácii zaslané užívateľovi, inštalačnému technikovi, strážnej službe alebo napr. polícii.

Šošovka detektora AGATE je zabezpečená priehľadným plastom (reflektorom). Pokus zakrytia detektora spôsobí zmenu uhla lomu lúčov IR, čo je okamžite zistené a signalizované detektorom.

AOCD-250

BEZDRÔTOVÁ
OCHRANA ZÁCLONOU

AGATE/AOCD-250
AGATE/AOCD-250

AOCD-250 je detektor – záclona, určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX. Je obsluhovaný kontrolérmi ACU-120ACU-270, opakovačom ARU-100 a ústredňou INTEGRA 128-WRL. Vďaka funkcii šetrenia energie môže pracovať až 3 roky bez nutnosti výmeny batérie. Stav batérie je kontrolovaný a v prípade zistenia príliš nízkeho napätia zašle detektor do ústredne zodpovedajúcu informáciu.

Tabuľka vlastností

AGATE AOCD-250
Dva kanály detekcie: PIR+MW + +
Aktívny antimasking IR realizovaný pri použití v interiéri +
Utesnený kryt s krytím IP54 + +
Sabotážna ochrana (pred otvorením a odtrhnutím) + +
Zosilnený plastový kryt + +
Digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teplôt od -40°C do +55°C + +
Trojfarebná LED-ka + +
Činnosť v rámci bezdrôtového systému ABAX +
Možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneh, hmla, silný vietor) + +
Vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka použitiu algoritmu automatickej adaptácie + +
Konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou potenciometrov na doske elektroniky +
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou programu DLOADX +
Nízky odber prúdu + +
Rohová konzola (90°) + +
Možnosť montáže bez dodatočnej konzoly + +

Charakteristika

AOCD-250 je externý bezdrôtový detektor pohybu - záclona, ktorý patrí do skupiny zariadení obvodovej ochrany. Je určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX. Je vhodný na účinné zabezpečenie nielen exteriérov chráneného objektu, ale aj interiérov, k ktorých panujú ťažké alebo špecifické podmienky prostredia (napr. výrobné haly, chodby s prievanom). Detektor AOCD-250 má dva kanály detekcie pohybu: PIR a MW. Duálna technológia v spojení s algoritmom automatickej adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú vysokú odolnosť na falošné alarmy a zároveň stabilnú činnosť v sťažených poveternostných podmienkach, ako sú dážď, sneženie, slnečné svetlo a vietor. Zariadenie umožňuje správnu činnosť v širokom rozsahu teploty: od -40°C do +55°C, a zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Detektor AOCD-250 má úzky uhol detekcie, ktorý je iba 10 stupňov, a má dosah 14 m. Jestvuje možnosť montáže krytu so šošovkou Fresnel s označením AOCD-CL, ktorá má zvýšený počet lúčov a má maximálny dosah detekcie 10 m. Citlivosť kanálov detekcie je nastaviteľná diaľkovo pomocou programu DLOADX. Vďaka systému šetrenia energie je možná dlhá doba činnosti bez nutnosti výmeny batérie – dokonca skoro 3 roky.

Na výrobu krytu detektora sa použila technológia dvojzložkového vstrekovania plastu. Vďaka tomu má detektor tesný kryt s triedou krytia IP54, ktorý zaisťuje elektronike detektora AOCD-250 ochranu pred atmosférickými vplyvmi. Kryt detektora má taktiež vysokú mechanickú odolnosť a odolnosť na žiarenie UV.

Konštrukcia detektora umožňuje jeho montáž priamo na stenu alebo plochý povrch. Je možná taktiež montáž pomocou špeciálnej rohovej konzoly (stále natočenie o 90°). Pri inštalácii detektora v interiéroch je možné využiť taktiež nastaviteľné konzoly BRACKET ABRACKET B.

Detektor AOCD-250 spĺňa požiadavky stupňa bezpečnosti Grade 2 určené normou EN 50131.

 • dva kanály detekcie: PIR a mikrovlny
 • utesnený plastový kryt s krytím IP54
 • sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
 • diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou programu DLOADX
 • možnosť montáže priamo na plochý povrch alebo pomocou rohovej konzoly
 • napájanie lítovou batériou 3 V CR123A
AOCD-250

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2018-06-07
776 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-03-06
125 KB

Technické informácie

Čas činnosti na batérii (v rokoch)
do 3
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3...3 m/s
Pracovná teplota
-40...+55 °C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Maximálny odber prúdu
20 mA
Hmotnosť
118 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
do 500 m
Batéria
CR123A 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime
35 µA
Rozmery
44 x 105 x 40 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
IIIa
Splnené normy
EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Frekvencia MW
24,125 GHz
Čas štartovacieho režimu
45 s
Stupeň ochrany IP
IP54
Stupeň zabezpečenia (montáž priamo na stenu)
Grade 2

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij