Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

INTEGRA CONTROL

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA

INTEGRA CONTROL je aplikácia na vzdialené ovládanie inteligentného zabezpečovacieho systému založeného na ústredni zo série INTEGRA/INTEGRA Plus. Umožňuje bezpečnú pohodlnú obsluhu systému a funkcií automatizácie.

Aplikácia ponúka úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém. Umožňuje zapínanie a vypínanie stráženia, prehľad udalostí a alarmov a taktiež overenie aktuálneho stavu systému. Čo je dôležité, pomocou aplikácie INTEGRA CONTROL je možné aj programovanie ústredne. Spájanie sa aplikácie s ústredňou je možné s využitím servera SATEL. Tento server zaisťuje získanie zabezpečeného, šifrovaného spojenia bez nutnosti vlastnenia verejnej IP adresy ústredne. Toto všetko spôsobuje, že obsluha inteligentného zabezpečovacieho systému pomocou aplikácie INTEGRA CONTROL je bezpečná, pohodlná a možná z každého miesta na svete.

INTEGRA CONTROL taktiež umožňuje ovládanie funkcií automatizácie v systéme. Vďaka nej je možné veľmi jednoducho ovládať činnosť kúrenia, osvetlenia, klimatizácie, zavlažovania a iných funkcie domácej automatizácie. Dodatočne, vďaka dostupným príkazom MAKRO je možné spúšťať scény, ktoré obsahujú sekvencie činností. To všetko dá realizovať jedným dotykom na displeji mobilného zariadenia.

Dôležitou funkciou v aplikácii INTEGRA CONTROL je oznamovanie typu PUSH. Vďaka správam PUSH môže zároveň užívateľ, ako aj inštalačný technik dostávať informácie o udalostiach - všetkých alebo vybraných. Táto služba pracuje na pozadí, čiže užívateľ je priebežne informovaný o tom , čo sa deje v systéme.

 • ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA/INTEGRA Plus
 • úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém spolu s realizáciou funkcií MAKRO
 • možnosť realizácie funkcií automatizácie
 • možnosť zobrazenia obrazu z kamery IP
 • bezpečné, šifrované spojenie s ústredňou
 • oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie (iba z ETHM-1 Plus, INT-GSM alebo INT-GSM LTE)
 • možnosť využitia bezpečného, šifrovaného spojenia so systémom prostredníctvom servera SATEL* (iba z ETHM-1 Plus, INT-GSM alebo INT-GSM LTE)
 • jednoduché, intuitívne užívateľské rozhranie

 

Odporúčaná hardvérová konfigurácia, umožňujúca využívanie všetkých funkcií aplikácie:

 • ústredňa INTEGRA vo verzii 1.15 alebo novšej
 • modul ETHM-1 Plus vo verzii 2.03 alebo novšej

alebo

 • mobilná aplikácia INTEGRA CONTROL:
  • verzia 4.2.7 alebo novšia - pre systém Android
  • verzia 5.0 alebo novšia - pre systém iOS
 • ústredňa INTEGRA vo verzii 1.18 alebo novšej
 • modul INT-GSM, INT-GSM LTE

 

 

Upozornenia:
 • Aplikácia INTEGRA CONTROL využíva prístup do kamery telefónu iba na účel načítania QR kódu.
 • Údaje užívateľa prenášané pomocou QR kódu nie sú zobrazované v čitateľnej forme. QR kód je generovaný jednorázovo na každý export nastavení a je zabezpečený sériovým kľúčom.
 • Aplikácia INTEGRA CONTROL neuchováva, negeneruje ani nezhromažďuje iné údaje užívateľa, ktoré sa môžu nachádzať v súboroch telefónu užívateľa.
 • Naša politika súkromia

*odhadovaný čas prístupu k službe: 98% času v roku

INTEGRA CONTROL
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2024-03-07
viacjazyčný
dátum verzie: 2021-06-14
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-11-22

Produkty

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 4 do 24 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 8 do 32 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 64 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 128 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne s bezdrôtovou nadstavbou ABAX a komunikátorom GSM/GPRS
Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 256 vstupov a výstpov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3

Informačné materiály

1adresár

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij