Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

ETHM-A

Univerzálny modul monitoringu

ETHM-A je univerzálny modul monitoringu, ktorý môže pracovať autonómne, v rámci systému signalizácie vlámania a napadnutia alebo v systémoch automatizácie. Modul umožňuje zasielanie informácií po sieti ethernet.

V zabezpečovacích systémoch môže tento modul slúžiť na realizáciu monitoringu. Spolupracuje s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou, pripojenou na modul pomocou jej komunikátora. ETHM-A je možné taktiež prepojiť s ústredňou pomocou zodpovedajúco naprogramovaných výstupov ústredne pripojených na vstupy modulu.

ETHM-A má 8 vstupov, ktoré je možné naprogramovať ako NO, NC alebo analógové na činnosť so zariadeniami s výstupmi NO alebo NC, analógovými detektormi alebo s digitálno-analógovými konvertormi. Dodatočne má zbernicu digitálnych detektorov typu 1-Wire. Zbernica umožňuje pripojenie max. 8 detektorov (napr. teploty) pri maximálnej dĺžke zbernice do 30 m. Vďaka tomu môže modul zhromažďovať a zasielať v rámci IoT údaje rôzneho typu, napr. aktuálnu teplotu, stupeň vlhkosti a iné.  ETHM-A môže taktiež zasielať na PCO udalosti, ktoré vznikli v zabezpečovacom systéme (napr. zapnutie stráženia, alarm a iné).

ETHM-A má 4 tranzistorové výstupy (OC). Je možné ich ovládať diaľkovo, napr. pomocou mobilnej aplikácie GX CONTROL, počítača s nainštalovaným programom GX Soft alebo v rámci IoT.

Modul umožňuje zasielanie správ PUSH na mobilné zariadenia s nainštalovanou aplikáciou GX CONTROL a umožňuje taktiež zasielanie správ e-mail.

Programovanie a konfigurácia sa vykonáva pomocou počítača s nainštalovaným programom GX Soft. Spojenie modulu s programom sa vykonáva lokálne (USB) alebo diaľkovo (ethernet). Firmvér modulu ETHM-A môže byť aktualizovaný diaľkovo pomocou programu UpServ.

 • konverzia monitoringu audio (SIA/DTMF/pulzný)
 • oznamovanie: PUSH/E-mail
 • 8 programovateľných vstupov (NO/NC/analógové)
 • zbernica digitálnych detektorov 1-Wire (max. 8 detektorov)
 • možnosť konfigurácie reakcie na prekročenie naprogramovaných prahových hodnôt:
  • na analógových vstupoch
  • z detektorov 1-Wire
 • 4 výstupy typu OC ovládané:
  • diaľkovo pomocou mobilnej aplikácie GX CONTROL
  • lokálne/diaľkovo pomocou programu GX Soft
  • diaľkovo v rámci IoT
  • lokálne pomocou 8 vstupov modulu
 • obsluha otvorených komunikačných protokolov:
  • MQTT
  • JSON
  • JSON/HTTP
 • konfigurácia nastavení modulu pomocou programu GX Soft:
  • lokálne cez USB
  • diaľkovo cez ethernet
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru pomocou programu UpServ
ETHM-A
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2022-03-16
2.40 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-03-08
440 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2022-03-28
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-06-06

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-02
852 KB

Technické informácie

Počet výstupov typu OC
4
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Počet vstupov
8
Rozmer krytu
83 x 60 x 26 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
60 mA
Maximálny odber prúdu
80 mA
Hmotnosť
76 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC
Maximálne povolené napätie na vstupe AC
25 V AC

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij