Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

INTEGRA 128-WRL Firmware

Firmvér pre zabezpečovacie ústredne INTEGRA 128-WRL

Na aktualizáciu firmvéru je potrebný program FLASHX vo verzii zodpovedajúcej verzii aktualizovaného firmvéru.

Pred aktualizáciou firmvéru treba skontrolovať, či nie je potrebná aj aktualizácia iných zariadení a programov DLOADX/GUARDX.

INTEGRA 128-WRL Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum aktualizácie: 2009-11-17
český
dátum aktualizácie: 2009-11-09
francúzky
dátum aktualizácie: 2009-09-17
grécky
dátum aktualizácie: 2009-09-17
holandský
dátum aktualizácie: 2009-09-17
maďarský
dátum aktualizácie: 2009-11-17
nemecký
dátum aktualizácie: 2009-11-17
nórsky
dátum aktualizácie: 2009-09-17
poľský
dátum verzie: 2009-11-17
ruský
dátum aktualizácie: 2009-11-17
slovenský
dátum aktualizácie: 2009-09-17
španielský
dátum aktualizácie: 2009-09-17
anglický
dátum aktualizácie: 2009-05-18
holandský
dátum aktualizácie: 2009-05-18
poľský
dátum verzie: 2009-05-18
ruský
dátum aktualizácie: 2009-05-18
Lithuanian
dátum verzie: 2024-04-03
anglický
dátum verzie: 2024-04-03
bulharský
dátum verzie: 2024-04-03
český
dátum verzie: 2024-04-03
dánsky
dátum verzie: 2024-04-03
estónsky
dátum verzie: 2024-04-03
fínsky
dátum verzie: 2024-04-03
francúzky
dátum verzie: 2024-04-03
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
grécky
dátum verzie: 2024-04-03
holandský
dátum verzie: 2024-04-03
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
Írsko
dátum verzie: 2024-04-03
maďarský
dátum verzie: 2024-04-03
nemecký
dátum verzie: 2024-04-03
nórsky
dátum verzie: 2024-04-03
poľský
dátum verzie: 2024-04-03
portugalský
dátum verzie: 2024-04-03
rumunský
dátum verzie: 2024-04-03
ruský
dátum verzie: 2024-04-03
slovenský
dátum verzie: 2024-04-03
slovinský
dátum verzie: 2024-04-03
španielský
dátum verzie: 2024-04-03
srbský
dátum verzie: 2024-04-03
švédsky
dátum verzie: 2024-04-03
turecký
dátum verzie: 2024-04-03
ukrajinský
dátum verzie: 2024-04-03
Lithuanian
dátum verzie: 2024-04-03
anglický
dátum verzie: 2024-04-03
bulharský
dátum verzie: 2024-04-03
estónsky
dátum verzie: 2024-04-03
francúzky
dátum verzie: 2024-04-03
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
holandský
dátum verzie: 2024-04-03
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
maďarský
dátum verzie: 2024-04-03
portugalský
dátum verzie: 2024-04-03
rumunský
dátum verzie: 2024-04-03
slovenský
dátum verzie: 2024-04-03
slovinský
dátum verzie: 2024-04-03
španielský
dátum verzie: 2024-04-03
švédsky
dátum verzie: 2024-04-03
ukrajinský
dátum verzie: 2024-04-03
Lithuanian
dátum verzie: 2023-03-07
anglický
dátum verzie: 2023-03-07
bulharský
dátum verzie: 2023-03-07
český
dátum verzie: 2023-03-07
dánsky
dátum verzie: 2023-03-07
estónsky
dátum verzie: 2023-03-07
fínsky
dátum verzie: 2023-03-07
francúzky
dátum verzie: 2023-03-07
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
grécky
dátum verzie: 2023-03-07
holandský
dátum verzie: 2023-03-07
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
Írsko
dátum verzie: 2023-03-07
maďarský
dátum verzie: 2023-03-07
nemecký
dátum verzie: 2023-03-07
nórsky
dátum verzie: 2023-03-07
poľský
dátum verzie: 2023-03-07
portugalský
dátum verzie: 2023-03-07
rumunský
dátum verzie: 2023-03-07
ruský
dátum verzie: 2023-03-07
slovenský
dátum verzie: 2023-03-07
slovinský
dátum verzie: 2023-03-07
španielský
dátum verzie: 2023-03-07
srbský
dátum verzie: 2023-03-07
švédsky
dátum verzie: 2023-03-07
turecký
dátum verzie: 2023-03-07
ukrajinský
dátum verzie: 2023-07-03
Lithuanian
dátum verzie: 2023-03-07
anglický
dátum verzie: 2023-03-07
bulharský
dátum verzie: 2023-03-07
estónsky
dátum verzie: 2023-03-07
francúzky
dátum verzie: 2023-03-07
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
holandský
dátum verzie: 2023-03-07
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
maďarský
dátum verzie: 2023-03-07
portugalský
dátum verzie: 2023-03-07
rumunský
dátum verzie: 2023-03-07
slovenský
dátum verzie: 2023-03-07
slovinský
dátum verzie: 2023-03-07
španielský
dátum verzie: 2023-03-07
švédsky
dátum verzie: 2023-03-07
ukrajinský
dátum verzie: 2023-07-03
anglický
dátum verzie: 2022-02-10
bulharský
dátum verzie: 2022-02-10
český
dátum verzie: 2022-02-10
dánsky
dátum verzie: 2022-02-10
estónsky
dátum verzie: 2022-02-10
fínsky
dátum verzie: 2022-02-10
francúzky
dátum verzie: 2022-02-10
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
grécky
dátum verzie: 2022-02-10
holandský
dátum verzie: 2022-02-10
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
Írsko
dátum verzie: 2022-02-10
maďarský
dátum verzie: 2022-02-10
nemecký
dátum verzie: 2022-02-10
nórsky
dátum verzie: 2022-02-10
poľský
dátum verzie: 2022-02-10
portugalský
dátum verzie: 2022-02-10
rumunský
dátum verzie: 2022-02-10
ruský
dátum verzie: 2022-02-10
slovenský
dátum verzie: 2022-02-10
slovinský
dátum verzie: 2022-02-10
španielský
dátum verzie: 2022-02-10
srbský
dátum verzie: 2022-02-10
švédsky
dátum verzie: 2022-02-10
turecký
dátum verzie: 2022-02-10
ukrajinský
dátum verzie: 2022-02-10
anglický
dátum verzie: 2022-02-10
bulharský
dátum verzie: 2022-02-10
estónsky
dátum verzie: 2022-02-10
francúzky
dátum verzie: 2022-02-10
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
holandský
dátum verzie: 2022-02-10
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
maďarský
dátum verzie: 2022-02-10
portugalský
dátum verzie: 2022-02-10
rumunský
dátum verzie: 2022-02-10
slovenský
dátum verzie: 2022-02-10
slovinský
dátum verzie: 2022-02-10
španielský
dátum verzie: 2022-02-10
švédsky
dátum verzie: 2022-02-10
ukrajinský
dátum verzie: 2022-02-10
anglický
dátum verzie: 2019-11-28
bulharský
dátum verzie: 2019-11-28
český
dátum verzie: 2019-11-28
dánsky
dátum verzie: 2019-11-28
estónsky
dátum verzie: 2019-11-28
fínsky
dátum verzie: 2019-11-28
francúzky
dátum verzie: 2019-11-28
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
grécky
dátum verzie: 2019-11-28
holandský
dátum verzie: 2019-11-28
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
Írsko
dátum verzie: 2019-11-28
maďarský
dátum verzie: 2019-11-28
nemecký
dátum verzie: 2019-11-28
nórsky
dátum verzie: 2019-11-28
poľský
dátum verzie: 2019-11-28
portugalský
dátum verzie: 2019-11-28
rumunský
dátum verzie: 2019-11-28
ruský
dátum verzie: 2019-11-28
slovenský
dátum verzie: 2019-11-28
slovinský
dátum verzie: 2019-11-28
španielský
dátum verzie: 2019-11-28
srbský
dátum verzie: 2019-11-28
švédsky
dátum verzie: 2019-11-28
turecký
dátum verzie: 2019-11-28
ukrajinský
dátum verzie: 2019-11-28
anglický
dátum verzie: 2019-11-28
bulharský
dátum verzie: 2019-11-28
estónsky
dátum verzie: 2019-11-28
francúzky
dátum verzie: 2019-11-28
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
holandský
dátum verzie: 2019-11-28
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
maďarský
dátum verzie: 2019-11-28
portugalský
dátum verzie: 2019-11-28
rumunský
dátum verzie: 2019-11-28
slovenský
dátum verzie: 2019-11-28
slovinský
dátum verzie: 2019-11-28
španielský
dátum verzie: 2019-11-28
švédsky
dátum verzie: 2019-11-28
ukrajinský
dátum verzie: 2019-11-28
anglický
dátum verzie: 2018-06-20
bulharský
dátum verzie: 2018-06-20
český
dátum verzie: 2018-06-20
dánsky
dátum verzie: 2018-06-20
estónsky
dátum verzie: 2018-06-20
fínsky
dátum verzie: 2018-06-20
francúzky
dátum verzie: 2018-06-20
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2018-06-20
grécky
dátum verzie: 2018-06-20
holandský
dátum verzie: 2018-06-20
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2018-06-20
Írsko
dátum verzie: 2018-06-20
maďarský
dátum verzie: 2018-06-20
nemecký
dátum verzie: 2018-06-20
nórsky
dátum verzie: 2018-06-20
poľský
dátum verzie: 2018-06-20
portugalský
dátum verzie: 2018-06-20
rumunský
dátum verzie: 2018-06-20
ruský
dátum verzie: 2018-06-20
slovenský
dátum verzie: 2018-06-20
slovinský
dátum verzie: 2018-06-20
španielský
dátum verzie: 2018-06-20
švédsky
dátum verzie: 2018-06-20
turecký
dátum verzie: 2018-06-20
ukrajinský
dátum verzie: 2018-06-20
anglický
dátum verzie: 2017-06-21
bulharský
dátum verzie: 2017-06-21
český
dátum verzie: 2017-06-21
dánsky
dátum verzie: 2017-06-21
estónsky
dátum verzie: 2017-06-21
fínsky
dátum verzie: 2017-06-21
francúzky
dátum verzie: 2017-06-21
grécky
dátum verzie: 2017-06-21
holandský
dátum verzie: 2017-11-16
Írsko
dátum verzie: 2017-06-21
lotyšský
dátum verzie: 2017-06-21
maďarský
dátum verzie: 2017-06-21
nemecký
dátum verzie: 2017-06-21
nórsky
dátum verzie: 2017-06-21
poľský
dátum verzie: 2017-06-21
portugalský
dátum verzie: 2017-06-21
rumunský
dátum verzie: 2017-06-21
ruský
dátum verzie: 2017-06-21
slovenský
dátum verzie: 2017-06-21
slovinský
dátum verzie: 2017-06-21
španielský
dátum verzie: 2017-06-21
švédsky
dátum verzie: 2017-06-21
turecký
dátum verzie: 2017-06-21
ukrajinský
dátum verzie: 2017-06-21
anglický
dátum verzie: 2016-09-21
bulharský
dátum verzie: 2016-09-21
český
dátum verzie: 2016-09-21
dánsky
dátum verzie: 2016-09-21
estónsky
dátum verzie: 2016-09-21
fínsky
dátum verzie: 2016-09-21
francúzky
dátum verzie: 2016-09-21
grécky
dátum verzie: 2016-09-21
holandský
dátum verzie: 2016-09-21
Írsko
dátum verzie: 2016-09-21
maďarský
dátum verzie: 2016-09-21
nemecký
dátum verzie: 2016-09-21
nórsky
dátum verzie: 2016-09-21
poľský
dátum verzie: 2016-09-21
portugalský
dátum verzie: 2016-09-21
rumunský
dátum verzie: 2016-09-21
ruský
dátum verzie: 2016-09-21
slovenský
dátum verzie: 2016-09-21
slovinský
dátum verzie: 2016-09-21
španielský
dátum verzie: 2016-09-21
turecký
dátum verzie: 2016-09-21
ukrajinský
dátum verzie: 2016-09-21
anglický
dátum verzie: 2016-03-09
bulharský
dátum verzie: 2016-03-09
český
dátum verzie: 2016-03-09
dánsky
dátum verzie: 2016-03-09
estónsky
dátum verzie: 2016-03-09
fínsky
dátum verzie: 2016-03-09
francúzky
dátum verzie: 2016-03-09
grécky
dátum verzie: 2016-03-09
holandský
dátum verzie: 2016-03-09
Írsko
dátum verzie: 2016-03-09
maďarský
dátum verzie: 2016-03-09
nemecký
dátum verzie: 2016-03-09
poľský
dátum verzie: 2016-03-09
portugalský
dátum verzie: 2016-03-09
rumunský
dátum verzie: 2016-03-09
ruský
dátum verzie: 2016-03-09
slovenský
dátum verzie: 2016-03-09
slovinský
dátum verzie: 2016-03-09
španielský
dátum verzie: 2016-03-09
turecký
dátum verzie: 2016-03-09
ukrajinský
dátum verzie: 2016-03-09
anglický
dátum verzie: 2015-12-15
bulharský
dátum verzie: 2015-12-15
český
dátum verzie: 2015-12-15
dánsky
dátum verzie: 2015-12-15
estónsky
dátum verzie: 2015-12-15
fínsky
dátum verzie: 2015-12-15
francúzky
dátum verzie: 2015-12-15
grécky
dátum verzie: 2015-12-15
holandský
dátum verzie: 2015-12-15
Írsko
dátum verzie: 2015-12-15
maďarský
dátum verzie: 2015-12-15
nemecký
dátum verzie: 2015-12-15
nórsky
dátum verzie: 2015-12-15
poľský
dátum verzie: 2015-12-15
portugalský
dátum verzie: 2015-12-15
rumunský
dátum verzie: 2015-12-15
ruský
dátum verzie: 2015-12-15
slovenský
dátum verzie: 2015-12-15
slovinský
dátum verzie: 2015-12-15
španielský
dátum verzie: 2015-12-15
turecký
dátum verzie: 2015-12-15
ukrajinský
dátum verzie: 2015-12-15
anglický
dátum verzie: 2015-08-27
bulharský
dátum verzie: 2015-08-27
český
dátum verzie: 2015-08-27
dánsky
dátum verzie: 2015-08-27
estónsky
dátum verzie: 2015-08-27
fínsky
dátum verzie: 2015-08-27
francúzky
dátum verzie: 2015-08-27
grécky
dátum verzie: 2015-08-27
holandský
dátum verzie: 2015-08-27
Írsko
dátum verzie: 2015-08-27
maďarský
dátum verzie: 2015-08-27
nemecký
dátum verzie: 2015-08-27
nórsky
dátum verzie: 2015-08-27
poľský
dátum verzie: 2015-08-27
portugalský
dátum verzie: 2015-08-27
rumunský
dátum verzie: 2015-08-27
ruský
dátum verzie: 2015-08-27
slovenský
dátum verzie: 2015-08-27
slovinský
dátum verzie: 2015-08-27
španielský
dátum verzie: 2015-08-27
švédsky
dátum verzie: 2015-08-27
turecký
dátum verzie: 2015-08-27
ukrajinský
dátum verzie: 2015-08-27
anglický
dátum verzie: 2013-12-21
český
dátum verzie: 2013-12-21
dánsky
dátum verzie: 2013-12-21
estónsky
dátum verzie: 2013-12-21
fínsky
dátum verzie: 2013-12-21
francúzky
dátum verzie: 2013-12-21
grécky
dátum verzie: 2013-12-21
holandský
dátum verzie: 2013-12-21
Írsko
dátum verzie: 2013-12-21
maďarský
dátum verzie: 2013-12-21
nemecký
dátum verzie: 2013-12-21
nórsky
dátum verzie: 2013-12-21
poľský
dátum verzie: 2013-12-21
portugalský
dátum verzie: 2013-12-21
ruský
dátum verzie: 2013-12-21
slovenský
dátum verzie: 2013-12-21
slovinský
dátum verzie: 2013-12-21
španielský
dátum verzie: 2013-12-21
švédsky
dátum verzie: 2013-12-21
turecký
dátum verzie: 2013-12-21
ukrajinský
dátum verzie: 2013-12-21
anglický
dátum verzie: 2012-09-28
český
dátum verzie: 2012-09-28
dánsky
dátum verzie: 2012-09-28
fínsky
dátum verzie: 2012-09-28
francúzky
dátum verzie: 2012-09-28
grécky
dátum verzie: 2012-09-28
holandský
dátum verzie: 2013-04-05
Írsko
dátum verzie: 2012-09-28
maďarský
dátum verzie: 2012-09-28
nemecký
dátum verzie: 2012-09-28
nórsky
dátum verzie: 2012-09-28
poľský
dátum verzie: 2012-09-28
portugalský
dátum verzie: 2012-09-28
ruský
dátum verzie: 2012-09-28
slovenský
dátum verzie: 2012-09-28
španielský
dátum verzie: 2012-09-28
švédsky
dátum verzie: 2012-09-28
turecký
dátum verzie: 2013-04-05
ukrajinský
dátum verzie: 2012-09-28
anglický
dátum verzie: 2012-04-12
český
dátum verzie: 2012-04-12
fínsky
dátum verzie: 2012-04-12
francúzky
dátum verzie: 2012-04-12
grécky
dátum verzie: 2012-04-12
holandský
dátum verzie: 2012-04-12
Írsko
dátum verzie: 2012-04-12
maďarský
dátum verzie: 2012-04-12
nemecký
dátum verzie: 2012-04-12
nórsky
dátum verzie: 2012-04-12
poľský
dátum verzie: 2012-04-12
portugalský
dátum verzie: 2012-04-12
ruský
dátum verzie: 2012-04-12
slovenský
dátum verzie: 2012-04-12
španielský
dátum verzie: 2012-04-12
švédsky
dátum verzie: 2012-04-12
ukrajinský
dátum verzie: 2012-04-12
anglický
dátum verzie: 2011-11-02
český
dátum verzie: 2011-11-02
fínsky
dátum verzie: 2011-11-02
francúzky
dátum verzie: 2011-11-02
grécky
dátum verzie: 2011-11-02
holandský
dátum verzie: 2011-11-02
Írsko
dátum verzie: 2011-11-02
maďarský
dátum verzie: 2011-11-02
nemecký
dátum verzie: 2011-11-02
nórsky
dátum verzie: 2011-11-02
poľský
dátum verzie: 2011-11-02
portugalský
dátum verzie: 2011-11-02
ruský
dátum verzie: 2011-11-02
slovenský
dátum verzie: 2011-11-02
slovinský
dátum verzie: 2011-11-02
španielský
dátum verzie: 2011-11-02
švédsky
dátum verzie: 2011-11-02
ukrajinský
dátum verzie: 2011-11-02
anglický
dátum verzie: 2010-09-03
český
dátum verzie: 2010-09-03
fínsky
dátum verzie: 2010-09-03
francúzky
dátum verzie: 2010-09-03
grécky
dátum verzie: 2010-09-03
Írsko
dátum verzie: 2010-09-03
nemecký
dátum verzie: 2010-09-03
poľský
dátum verzie: 2010-09-03
portugalský
dátum verzie: 2010-09-03
ruský
dátum verzie: 2010-09-03
slovenský
dátum verzie: 2010-09-03
španielský
dátum verzie: 2010-09-03
švédsky
dátum verzie: 2010-09-03
ukrajinský
dátum verzie: 2010-09-03
Lithuanian
dátum verzie: 2024-04-03
anglický
dátum verzie: 2024-04-03
bulharský
dátum verzie: 2024-04-03
český
dátum verzie: 2024-04-03
dánsky
dátum verzie: 2024-04-03
estónsky
dátum verzie: 2024-04-03
fínsky
dátum verzie: 2024-04-03
francúzky
dátum verzie: 2024-04-03
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
grécky
dátum verzie: 2024-04-03
holandský
dátum verzie: 2024-04-03
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
Írsko
dátum verzie: 2024-04-03
maďarský
dátum verzie: 2024-04-03
nemecký
dátum verzie: 2024-04-03
nórsky
dátum verzie: 2024-04-03
poľský
dátum verzie: 2024-04-03
portugalský
dátum verzie: 2024-04-03
rumunský
dátum verzie: 2024-04-03
ruský
dátum verzie: 2024-04-03
slovenský
dátum verzie: 2024-04-03
slovinský
dátum verzie: 2024-04-03
španielský
dátum verzie: 2024-04-03
srbský
dátum verzie: 2024-04-03
švédsky
dátum verzie: 2024-04-03
turecký
dátum verzie: 2024-04-03
ukrajinský
dátum verzie: 2024-04-03
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2024-04-03
portugalský
dátum verzie: 2024-04-03
španielský
dátum verzie: 2024-04-03
ukrajinský
dátum verzie: 2024-04-03
Lithuanian
dátum verzie: 2023-03-07
anglický
dátum verzie: 2023-03-07
bulharský
dátum verzie: 2023-03-07
český
dátum verzie: 2023-03-07
dánsky
dátum verzie: 2023-03-07
estónsky
dátum verzie: 2023-03-07
fínsky
dátum verzie: 2023-03-07
francúzky
dátum verzie: 2023-03-07
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
grécky
dátum verzie: 2023-03-07
holandský
dátum verzie: 2023-03-07
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
Írsko
dátum verzie: 2023-03-07
maďarský
dátum verzie: 2023-03-07
nemecký
dátum verzie: 2023-03-07
nórsky
dátum verzie: 2023-03-07
poľský
dátum verzie: 2023-03-07
portugalský
dátum verzie: 2023-03-07
rumunský
dátum verzie: 2023-03-07
ruský
dátum verzie: 2023-03-07
slovenský
dátum verzie: 2023-03-07
slovinský
dátum verzie: 2023-03-07
španielský
dátum verzie: 2023-03-07
srbský
dátum verzie: 2023-03-07
švédsky
dátum verzie: 2023-03-07
turecký
dátum verzie: 2023-03-07
ukrajinský
dátum verzie: 2023-07-03
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2023-03-07
portugalský
dátum verzie: 2023-03-07
španielský
dátum verzie: 2023-03-07
ukrajinský
dátum verzie: 2023-07-03
anglický
dátum verzie: 2022-02-10
bulharský
dátum verzie: 2022-02-10
český
dátum verzie: 2022-02-10
dánsky
dátum verzie: 2022-02-10
estónsky
dátum verzie: 2022-02-10
fínsky
dátum verzie: 2022-02-10
francúzky
dátum verzie: 2022-02-10
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
grécky
dátum verzie: 2022-02-10
holandský
dátum verzie: 2022-02-10
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
Írsko
dátum verzie: 2022-02-10
maďarský
dátum verzie: 2022-02-10
nemecký
dátum verzie: 2022-02-10
nórsky
dátum verzie: 2022-02-10
poľský
dátum verzie: 2022-02-10
portugalský
dátum verzie: 2022-02-10
rumunský
dátum verzie: 2022-02-10
ruský
dátum verzie: 2022-02-10
slovenský
dátum verzie: 2022-02-10
slovinský
dátum verzie: 2022-02-10
španielský
dátum verzie: 2022-02-10
srbský
dátum verzie: 2022-02-10
švédsky
dátum verzie: 2022-02-10
turecký
dátum verzie: 2022-02-10
ukrajinský
dátum verzie: 2022-02-10
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2022-02-10
portugalský
dátum verzie: 2022-02-10
španielský
dátum verzie: 2022-02-10
ukrajinský
dátum verzie: 2022-02-10
anglický
dátum verzie: 2019-11-28
bulharský
dátum verzie: 2019-11-28
český
dátum verzie: 2019-11-28
dánsky
dátum verzie: 2019-11-28
estónsky
dátum verzie: 2019-11-28
fínsky
dátum verzie: 2019-11-28
francúzky
dátum verzie: 2019-11-28
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
grécky
dátum verzie: 2019-11-28
holandský
dátum verzie: 2019-11-28
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
Írsko
dátum verzie: 2019-11-28
maďarský
dátum verzie: 2019-11-28
nemecký
dátum verzie: 2019-11-28
nórsky
dátum verzie: 2019-11-28
poľský
dátum verzie: 2019-11-28
portugalský
dátum verzie: 2019-11-28
rumunský
dátum verzie: 2019-11-28
ruský
dátum verzie: 2019-11-28
slovenský
dátum verzie: 2019-11-28
slovinský
dátum verzie: 2019-11-28
španielský
dátum verzie: 2019-11-28
srbský
dátum verzie: 2019-11-28
švédsky
dátum verzie: 2019-11-28
turecký
dátum verzie: 2019-11-28
ukrajinský
dátum verzie: 2019-11-28
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
portugalský
dátum verzie: 2019-11-28
španielský
dátum verzie: 2019-11-28
ukrajinský
dátum verzie: 2019-11-28
anglický
dátum verzie: 2018-06-20
bulharský
dátum verzie: 2018-06-20
český
dátum verzie: 2018-06-20
dánsky
dátum verzie: 2018-06-20
estónsky
dátum verzie: 2018-06-20
fínsky
dátum verzie: 2018-06-20
francúzky
dátum verzie: 2018-06-20
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2018-06-20
grécky
dátum verzie: 2018-06-20
holandský
dátum verzie: 2018-06-20
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2018-06-20
Írsko
dátum verzie: 2018-06-20
maďarský
dátum verzie: 2018-06-20
nemecký
dátum verzie: 2018-06-20
nórsky
dátum verzie: 2018-06-20
poľský
dátum verzie: 2018-06-20
portugalský
dátum verzie: 2018-06-20
rumunský
dátum verzie: 2018-06-20
ruský
dátum verzie: 2018-06-20
slovenský
dátum verzie: 2018-06-20
slovinský
dátum verzie: 2018-06-20
španielský
dátum verzie: 2018-06-20
švédsky
dátum verzie: 2018-06-20
turecký
dátum verzie: 2018-06-20
ukrajinský
dátum verzie: 2018-06-20
anglický
dátum verzie: 2017-06-21
bulharský
dátum verzie: 2017-06-21
český
dátum verzie: 2017-06-21
dánsky
dátum verzie: 2017-06-21
estónsky
dátum verzie: 2017-06-21
fínsky
dátum verzie: 2017-06-21
francúzky
dátum verzie: 2017-06-21
grécky
dátum verzie: 2017-06-21
holandský
dátum verzie: 2017-11-16
Írsko
dátum verzie: 2017-06-21
lotyšský
dátum verzie: 2017-06-21
maďarský
dátum verzie: 2017-06-21
nemecký
dátum verzie: 2017-06-21
nórsky
dátum verzie: 2017-06-21
poľský
dátum verzie: 2017-06-21
portugalský
dátum verzie: 2017-06-21
rumunský
dátum verzie: 2017-06-21
ruský
dátum verzie: 2017-06-21
slovenský
dátum verzie: 2017-06-21
slovinský
dátum verzie: 2017-06-21
španielský
dátum verzie: 2017-06-21
švédsky
dátum verzie: 2017-06-21
turecký
dátum verzie: 2017-06-21
ukrajinský
dátum verzie: 2017-06-21
anglický
dátum verzie: 2016-07-15
bulharský
dátum verzie: 2016-07-15
český
dátum verzie: 2016-07-15
dánsky
dátum verzie: 2016-07-15
estónsky
dátum verzie: 2016-07-15
fínsky
dátum verzie: 2016-07-15
francúzky
dátum verzie: 2016-07-15
grécky
dátum verzie: 2016-07-15
holandský
dátum verzie: 2016-07-15
Írsko
dátum verzie: 2016-07-15
maďarský
dátum verzie: 2016-07-15
nemecký
dátum verzie: 2016-07-15
nórsky
dátum verzie: 2016-07-15
poľský
dátum verzie: 2016-07-15
portugalský
dátum verzie: 2016-07-15
rumunský
dátum verzie: 2016-07-15
ruský
dátum verzie: 2016-07-15
slovenský
dátum verzie: 2016-07-15
slovinský
dátum verzie: 2016-07-15
španielský
dátum verzie: 2016-07-15
turecký
dátum verzie: 2016-07-15
ukrajinský
dátum verzie: 2016-07-15
anglický
dátum verzie: 2016-03-09
bulharský
dátum verzie: 2016-03-09
český
dátum verzie: 2016-03-09
dánsky
dátum verzie: 2016-03-09
estónsky
dátum verzie: 2016-03-09
fínsky
dátum verzie: 2016-03-09
francúzky
dátum verzie: 2016-03-09
grécky
dátum verzie: 2016-03-09
holandský
dátum verzie: 2016-03-09
Írsko
dátum verzie: 2016-03-09
maďarský
dátum verzie: 2016-03-09
nemecký
dátum verzie: 2016-03-09
poľský
dátum verzie: 2016-03-09
portugalský
dátum verzie: 2016-03-09
rumunský
dátum verzie: 2016-03-09
ruský
dátum verzie: 2016-03-09
slovenský
dátum verzie: 2016-03-09
slovinský
dátum verzie: 2016-03-09
španielský
dátum verzie: 2016-03-09
turecký
dátum verzie: 2016-03-09
ukrajinský
dátum verzie: 2016-03-09
anglický
dátum verzie: 2015-11-05
bulharský
dátum verzie: 2015-11-05
český
dátum verzie: 2015-11-05
dánsky
dátum verzie: 2015-11-05
estónsky
dátum verzie: 2015-11-05
fínsky
dátum verzie: 2015-11-05
francúzky
dátum verzie: 2015-11-05
grécky
dátum verzie: 2015-11-05
holandský
dátum verzie: 2015-11-05
Írsko
dátum verzie: 2015-11-05
maďarský
dátum verzie: 2015-11-05
nemecký
dátum verzie: 2015-11-05
nórsky
dátum verzie: 2015-11-05
poľský
dátum verzie: 2015-11-05
portugalský
dátum verzie: 2015-11-05
rumunský
dátum verzie: 2015-11-05
ruský
dátum verzie: 2015-11-05
slovenský
dátum verzie: 2015-11-05
slovinský
dátum verzie: 2015-11-05
španielský
dátum verzie: 2015-11-05
turecký
dátum verzie: 2015-11-05
ukrajinský
dátum verzie: 2015-11-05
anglický
dátum verzie: 2015-08-27
bulharský
dátum verzie: 2015-08-27
český
dátum verzie: 2015-08-27
dánsky
dátum verzie: 2015-08-27
estónsky
dátum verzie: 2015-08-27
fínsky
dátum verzie: 2015-08-27
francúzky
dátum verzie: 2015-08-27
grécky
dátum verzie: 2015-08-27
holandský
dátum verzie: 2015-08-27
Írsko
dátum verzie: 2015-08-27
maďarský
dátum verzie: 2015-08-27
nemecký
dátum verzie: 2015-08-27
nórsky
dátum verzie: 2015-08-27
poľský
dátum verzie: 2015-08-27
portugalský
dátum verzie: 2015-08-27
rumunský
dátum verzie: 2015-08-27
ruský
dátum verzie: 2015-08-27
slovenský
dátum verzie: 2015-08-27
slovinský
dátum verzie: 2015-08-27
španielský
dátum verzie: 2015-08-27
švédsky
dátum verzie: 2015-08-27
turecký
dátum verzie: 2015-08-27
ukrajinský
dátum verzie: 2015-08-27
anglický
dátum verzie: 2013-12-21
český
dátum verzie: 2013-12-21
dánsky
dátum verzie: 2013-12-21
estónsky
dátum verzie: 2013-12-21
fínsky
dátum verzie: 2013-12-21
francúzky
dátum verzie: 2013-12-21
grécky
dátum verzie: 2013-12-21
holandský
dátum verzie: 2013-12-21
Írsko
dátum verzie: 2013-12-21
maďarský
dátum verzie: 2013-12-21
nemecký
dátum verzie: 2013-12-21
nórsky
dátum verzie: 2013-12-21
poľský
dátum verzie: 2013-12-21
portugalský
dátum verzie: 2013-12-21
ruský
dátum verzie: 2013-12-21
slovenský
dátum verzie: 2013-12-21
slovinský
dátum verzie: 2013-12-21
španielský
dátum verzie: 2013-12-21
švédsky
dátum verzie: 2013-12-21
turecký
dátum verzie: 2013-12-21
ukrajinský
dátum verzie: 2013-12-21
anglický
dátum verzie: 2012-09-28
český
dátum verzie: 2012-09-28
dánsky
dátum verzie: 2012-09-28
fínsky
dátum verzie: 2012-09-28
francúzky
dátum verzie: 2012-09-28
grécky
dátum verzie: 2012-09-28
holandský
dátum verzie: 2013-04-05
Írsko
dátum verzie: 2012-09-28
maďarský
dátum verzie: 2012-09-28
nemecký
dátum verzie: 2012-09-28
nórsky
dátum verzie: 2012-09-28
poľský
dátum verzie: 2012-09-28
portugalský
dátum verzie: 2012-09-28
ruský
dátum verzie: 2012-09-28
slovenský
dátum verzie: 2012-09-28
španielský
dátum verzie: 2012-09-28
švédsky
dátum verzie: 2012-09-28
turecký
dátum verzie: 2013-04-05
ukrajinský
dátum verzie: 2012-09-28
anglický
dátum verzie: 2012-04-12
český
dátum verzie: 2012-04-12
fínsky
dátum verzie: 2012-04-12
francúzky
dátum verzie: 2012-04-12
grécky
dátum verzie: 2012-04-12
holandský
dátum verzie: 2012-04-12
Írsko
dátum verzie: 2012-04-12
maďarský
dátum verzie: 2012-04-12
nemecký
dátum verzie: 2012-04-12
nórsky
dátum verzie: 2012-04-12
poľský
dátum verzie: 2012-04-12
portugalský
dátum verzie: 2012-04-12
ruský
dátum verzie: 2012-04-12
slovenský
dátum verzie: 2012-04-12
španielský
dátum verzie: 2012-04-12
švédsky
dátum verzie: 2012-04-12
ukrajinský
dátum verzie: 2012-04-12
anglický
dátum verzie: 2011-11-02
český
dátum verzie: 2011-11-02
fínsky
dátum verzie: 2011-11-02
francúzky
dátum verzie: 2011-11-02
grécky
dátum verzie: 2011-11-02
holandský
dátum verzie: 2011-11-02
Írsko
dátum verzie: 2011-11-02
maďarský
dátum verzie: 2011-11-02
nemecký
dátum verzie: 2011-11-02
nórsky
dátum verzie: 2011-11-02
poľský
dátum verzie: 2011-11-02
portugalský
dátum verzie: 2011-11-02
ruský
dátum verzie: 2011-11-02
slovenský
dátum verzie: 2011-11-02
slovinský
dátum verzie: 2011-11-02
španielský
dátum verzie: 2011-11-02
švédsky
dátum verzie: 2011-11-02
ukrajinský
dátum verzie: 2011-11-02
anglický
dátum verzie: 2010-09-03
český
dátum verzie: 2010-09-03
fínsky
dátum verzie: 2010-09-03
francúzky
dátum verzie: 2010-09-03
grécky
dátum verzie: 2010-09-03
Írsko
dátum verzie: 2010-09-03
nemecký
dátum verzie: 2010-09-03
poľský
dátum verzie: 2010-09-03
portugalský
dátum verzie: 2010-09-03
ruský
dátum verzie: 2010-09-03
slovenský
dátum verzie: 2010-09-03
španielský
dátum verzie: 2010-09-03
švédsky
dátum verzie: 2010-09-03
ukrajinský
dátum verzie: 2010-09-03

Produkty

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne s bezdrôtovou nadstavbou ABAX a komunikátorom GSM/GPRS

Informačné materiály

1adresár

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij