Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

VERSA 15 Firmware

Firmvér pre zabezpečovacie ústredne VERSA 15

Na programovanie ústrední je potrebný program DLOADX vo verzii minimálne 1.09.000 2011-06-02
Ústredňa spolupracuje so všetkými verziami klávesníc, ale pre zhodu s normou Grade2 sú vyžadované klávesnice (LCD a LED) vo verzii aspoň 1.01 2010-06-22.

VERSA 15 Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2022-05-20
bulharský
dátum verzie: 2022-05-20
český
dátum verzie: 2022-05-20
fínsky
dátum verzie: 2022-05-20
francúzky
dátum verzie: 2022-05-20
grécky
dátum verzie: 2022-05-20
holandský
dátum verzie: 2022-05-20
lotyšský
dátum verzie: 2022-05-20
macedónsky
dátum verzie: 2022-05-20
maďarský
dátum verzie: 2022-05-20
nemecký
dátum verzie: 2022-05-20
poľský
dátum verzie: 2022-05-20
portugalský
dátum verzie: 2022-05-20
rumunský
dátum verzie: 2022-05-20
ruský
dátum verzie: 2022-05-20
slovenský
dátum verzie: 2022-05-20
slovinský
dátum verzie: 2022-05-20
španielský
dátum verzie: 2022-05-20
srbský
dátum verzie: 2022-05-20
turecký
dátum verzie: 2022-05-20
ukrajinský
dátum verzie: 2023-07-03
anglický
dátum verzie: 2021-03-23
bulharský
dátum verzie: 2021-03-23
český
dátum verzie: 2021-03-23
fínsky
dátum verzie: 2021-03-23
francúzky
dátum verzie: 2021-03-23
grécky
dátum verzie: 2021-03-23
holandský
dátum verzie: 2021-03-23
lotyšský
dátum verzie: 2021-03-23
macedónsky
dátum verzie: 2021-03-23
maďarský
dátum verzie: 2021-03-23
nemecký
dátum verzie: 2021-03-23
poľský
dátum verzie: 2021-03-23
portugalský
dátum verzie: 2021-03-23
rumunský
dátum verzie: 2021-03-23
ruský
dátum verzie: 2021-03-23
slovenský
dátum verzie: 2021-03-23
slovinský
dátum verzie: 2021-03-23
španielský
dátum verzie: 2021-03-23
srbský
dátum verzie: 2021-03-23
turecký
dátum verzie: 2021-03-23
ukrajinský
dátum verzie: 2021-03-23
anglický
dátum verzie: 2018-09-11
bulharský
dátum verzie: 2018-09-11
český
dátum verzie: 2018-09-11
estónsky
dátum verzie: 2017-08-10
fínsky
dátum verzie: 2018-09-11
francúzky
dátum verzie: 2018-09-11
grécky
dátum verzie: 2018-09-11
holandský
dátum verzie: 2018-09-11
lotyšský
dátum verzie: 2018-09-11
macedónsky
dátum verzie: 2019-10-21
maďarský
dátum verzie: 2018-09-11
nemecký
dátum verzie: 2018-09-11
nórsky
dátum verzie: 2017-08-10
poľský
dátum verzie: 2018-09-11
portugalský
dátum verzie: 2018-09-11
rumunský
dátum verzie: 2018-09-11
ruský
dátum verzie: 2018-09-11
slovenský
dátum verzie: 2018-09-11
slovinský
dátum verzie: 2018-09-11
španielský
dátum verzie: 2018-09-11
srbský
dátum verzie: 2019-07-02
turecký
dátum verzie: 2018-09-11
ukrajinský
dátum verzie: 2018-09-11
anglický
dátum verzie: 2016-07-15
bulharský
dátum verzie: 2016-07-15
český
dátum verzie: 2016-07-15
estónsky
dátum verzie: 2016-07-15
fínsky
dátum verzie: 2016-07-15
francúzky
dátum verzie: 2016-07-15
grécky
dátum verzie: 2016-07-15
holandský
dátum verzie: 2016-07-15
maďarský
dátum verzie: 2016-07-15
nemecký
dátum verzie: 2016-07-15
nórsky
dátum verzie: 2016-07-15
poľský
dátum verzie: 2016-07-15
portugalský
dátum verzie: 2016-07-15
rumunský
dátum verzie: 2016-07-15
ruský
dátum verzie: 2016-07-15
slovenský
dátum verzie: 2016-07-15
slovinský
dátum verzie: 2016-07-15
španielský
dátum verzie: 2016-07-15
turecký
dátum verzie: 2016-07-15
ukrajinský
dátum verzie: 2016-07-15
anglický
dátum verzie: 2016-03-09
bulharský
dátum verzie: 2016-03-09
český
dátum verzie: 2016-03-09
estónsky
dátum verzie: 2016-03-09
fínsky
dátum verzie: 2016-03-09
francúzky
dátum verzie: 2016-03-09
holandský
dátum verzie: 2016-03-09
maďarský
dátum verzie: 2016-03-09
nemecký
dátum verzie: 2016-03-09
poľský
dátum verzie: 2016-03-09
rumunský
dátum verzie: 2016-03-09
ruský
dátum verzie: 2016-03-09
slovenský
dátum verzie: 2016-03-09
slovinský
dátum verzie: 2016-03-09
španielský
dátum verzie: 2016-03-09
turecký
dátum verzie: 2016-03-09
ukrajinský
dátum verzie: 2016-03-09
anglický
dátum verzie: 2015-10-06
bulharský
dátum verzie: 2015-10-06
český
dátum verzie: 2015-10-06
fínsky
dátum verzie: 2015-10-06
francúzky
dátum verzie: 2015-10-06
grécky
dátum verzie: 2015-10-06
holandský
dátum verzie: 2015-10-06
maďarský
dátum verzie: 2015-10-06
nemecký
dátum verzie: 2015-10-06
nórsky
dátum verzie: 2015-10-06
poľský
dátum verzie: 2015-10-06
portugalský
dátum verzie: 2015-10-06
rumunský
dátum verzie: 2015-10-06
ruský
dátum verzie: 2015-10-06
slovenský
dátum verzie: 2015-10-06
slovinský
dátum verzie: 2015-10-06
španielský
dátum verzie: 2015-10-06
turecký
dátum verzie: 2015-10-06
ukrajinský
dátum verzie: 2015-10-06
anglický
dátum verzie: 2015-06-08
český
dátum verzie: 2015-06-08
fínsky
dátum verzie: 2015-06-08
francúzky
dátum verzie: 2015-06-08
grécky
dátum verzie: 2015-06-08
holandský
dátum verzie: 2015-06-08
maďarský
dátum verzie: 2015-06-08
nemecký
dátum verzie: 2015-06-08
nórsky
dátum verzie: 2015-06-08
poľský
dátum verzie: 2015-06-08
portugalský
dátum verzie: 2015-06-08
rumunský
dátum verzie: 2015-06-08
ruský
dátum verzie: 2015-06-08
slovenský
dátum verzie: 2015-06-08
španielský
dátum verzie: 2015-06-08
turecký
dátum verzie: 2015-06-08
ukrajinský
dátum verzie: 2015-06-08
anglický
dátum verzie: 2015-01-30
český
dátum verzie: 2015-01-30
fínsky
dátum verzie: 2015-01-30
francúzky
dátum verzie: 2015-01-30
holandský
dátum verzie: 2015-01-30
nemecký
dátum verzie: 2015-01-30
nórsky
dátum verzie: 2015-01-30
poľský
dátum verzie: 2015-01-30
portugalský
dátum verzie: 2015-01-30
rumunský
dátum verzie: 2015-01-30
ruský
dátum verzie: 2015-01-30
slovenský
dátum verzie: 2015-01-30
španielský
dátum verzie: 2015-01-30
turecký
dátum verzie: 2015-01-30
ukrajinský
dátum verzie: 2015-01-30
anglický
dátum verzie: 2013-02-12
český
dátum verzie: 2013-02-12
fínsky
dátum verzie: 2013-02-12
francúzky
dátum verzie: 2013-02-12
grécky
dátum verzie: 2013-02-12
holandský
dátum verzie: 2013-02-12
maďarský
dátum verzie: 2013-02-12
nemecký
dátum verzie: 2013-02-12
nórsky
dátum verzie: 2013-02-12
poľský
dátum verzie: 2013-02-12
portugalský
dátum verzie: 2013-02-12
ruský
dátum verzie: 2013-02-12
slovenský
dátum verzie: 2013-02-12
slovinský
dátum verzie: 2013-02-12
španielský
dátum verzie: 2013-02-12
turecký
dátum verzie: 2013-02-12
ukrajinský
dátum verzie: 2013-02-12
anglický
dátum verzie: 2011-07-05
český
dátum verzie: 2011-07-05
fínsky
dátum verzie: 2011-07-05
francúzky
dátum verzie: 2011-07-05
grécky
dátum verzie: 2011-07-05
holandský
dátum verzie: 2011-07-05
maďarský
dátum verzie: 2011-07-05
nemecký
dátum verzie: 2011-07-05
nórsky
dátum verzie: 2012-03-27
poľský
dátum verzie: 2011-07-05
portugalský
dátum verzie: 2011-07-05
ruský
dátum verzie: 2011-07-05
slovenský
dátum verzie: 2011-07-05
španielský
dátum verzie: 2011-07-05
ukrajinský
dátum verzie: 2011-07-05
anglický
dátum verzie: 2010-09-08
francúzky
dátum verzie: 2010-09-08
holandský
dátum verzie: 2010-09-08
nemecký
dátum verzie: 2010-09-08
poľský
dátum verzie: 2010-09-08
ruský
dátum verzie: 2010-09-08
slovenský
dátum verzie: 2010-09-08
španielský
dátum verzie: 2010-09-08

Produkty

Zabezpečovacia ústredňa

Informačné materiály

1adresár

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij