Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

GPRS-A

Univerzálny modul monitoringu

GPRS-A je univerzálny modul monitoringu, ktorý môže pracovať autonómne, alebo v rámci systému signalizácie vlámania a napadnutia a v systémoch automatizácie. Zariadenie má telefón obsluhujúci prenos údajov v technológii 2G.

V zabezpečovacích systémoch môže tento modul slúžiť na realizáciu monitoringu a môže spolupracovať s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou. Prepojenie s ústredňou sa vykonáva pomocou jej telefónneho komunikátora alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov.

Modul má 8 vstupov, ktoré môžu pracovať ako digitálne (NO, NC) alebo analógové. Analógové vstupy môžu byť využívané v sústavách automatiky, alebo na monitorovanie širokej škály externých zariadení, ako sú napr. detektory teploty, tlaku, vlhkosti a podobne. GPRS-A má zbernicu 1-Wire, na ktorú je možné pripojiť až 8 digitálnych detektorov teploty DS-T1 alebo DS-T2 .

Modul môže zasielať údaje o meraní pomocou technológie GPRS s využitím otvorených komunikačných protokolov: MQTT, JSON a MODBUS RTU. Jestvuje možnosť vytvorenia servera, ktorý bude zbierať údaje z viacerých modulov s cieľom ich grafického zobrazenia – napr. na kontrolu parametrov prostredia v skladoch, výrobných halách a podobne. Modul využíva koncepciu tzv. internetu vecí (ang. IoT – Internet of Things). GPRS-A pri prekročení naprogramovaných hodnôt môže zasielať hlásenia na PCO alebo určeným užívateľom. Je možné taktiež naprogramovanie automatickej reakcie pri zmene stavy vybraných výstupov, napr. zapnutie ohrevu pri rýchlom poklese teploty.

Modul môže zasielať oznamovanie max. pre 8 užívateľov, a to niekoľkými spôsobmi: pomocou správ SMS, PUSH, alebo CLIP.

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné diaľkovo ovládať pomocou správ SMS, CLIP-om, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. GPRS-A môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu sa používa program GX Soft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne pomocou portu RS-232 (TTL) modulu, alebo diaľkovo pomocou technológie GPRS.

Diaľková aktualizácia firmvéru zariadenia pomocou servera aktualizácie UpServ.

 • konverzia telefónneho monitoringu na SMS / GPRS
 • zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
 • oznamovanie: SMS / CLIP / PUSH
 • 8 programovateľných vstupov (NO / NC / analógové)
 • zbernica digitálnych detektorov teploty 1-Wire (max. 8 detektorov)
 • možnosť konfigurácie reakcie na prekročenie hodnôt na vstupoch
 • 4 výstupy (2 relé, 2 typu OC) ovládané pomocou SMS / CLIP (max. 10 000 tel. čísiel) / GX CONTROL / GX Soft
 • IoT - obsluha otvorených protokolov: MQTT, JSON, MODBUS RTU cez GPRS
 • vstup na kontrolu napájania AC
 • možnosť overenia stavu kreditu SIM kariet pre-paid a oznamovanie o prekročení naprogramovaného limitu
 • konfigurácia nastavení modulu:
  • lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port RS-232 (TTL) modulu
  • diaľkovo - počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez GPRS
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť pripojenia zdroja APS-412, APS-612
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
EN-50136 SP 5
GPRS-A
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2022-09-06
3.10 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-02-01
456 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2021-12-10
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-06-06
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Certifikáty

EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2021-09-30
184 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-03
761 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Počet výstupov typu OC
2
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Počet vstupov
8
Rozmer krytu
83 x 65 x 23 mm
Pracovná teplota
-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
80 mA
Maximálny odber prúdu
220 mA
Hmotnosť
110 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Počet výstupov relé typu NO
2
Výstupy O1...O2 (typ OC)
50 mA / 12 V DC
Výstupy O3...O4 (relé, typ NO)
1000 mA / 30 V DC
Maximálne povolené napätie na vstupe AC
25 V AC

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij