Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

UpServ

Sever diaľkovej aktualizácie firmvéru vybraných produktov SATEL

Aktualizácia firmvéru zariadenia je nevyhnutná, aby boli dostupné všetky nové funkcie, ale samotná táto činnosť býva niekedy komplikovaná. Nutnosť fyzickej prítomnosti na mieste inštalácie systému, nutnosť priameho pripojenia káblom na zariadenie a prítomnosť vyžadovaná počas celého procesu aktualizácie je často spojená s komplikáciami. Spolu so vzrastom počtu spravovaných systémov (a teda aj zariadení) sa zväčšujú aj komplikácie: rastú náklady na dopravu na objekty a proces sa stáva veľmi náročný na čas.

Činnosti spojené s aktualizáciou firmvéru môžu byť oveľa jednoduchšie a ich realizácia rýchlejšia a oveľa lacnejšia. Na uľahčenie a zrýchlenie práce inštalačných technikov firma SATEL vytvorila aplikáciu UpServ - server diaľkovej aktualizácie, ktorý umožňuje aktualizáciu firmvéru zariadení SATEL využívajúcich komunikáciu TCP/IP (napr. modulov GPRS, GSM, MICRA atď.):

 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru zariadení cez GPRS,
 • možnosť aktualizácie firmvéru zariadení, ktoré nemajú verejnú IP adresu,
 • spravovanie dostupných aktualizácií firmvéru,
 • možnosť sprístupniť aktualizácie firmvéru skupinám zariadení alebo jednotlivým zariadeniam,
 • možnosť informovať o priebehu procedúry aktualizácie firmvéru zariadení spájajúcich sa so serverom,
 • spúšťanie procesu aktualizácie užívateľmi zariadení.

Požiadavky:

 • operačný systém Microsoft Windows (vzhľadom na počet sieťových spojení sa odporúča činnosť v prostredí Windows Server),
 • nainštalovaná Java vo verzii 8 alebo vyššej,
 • port servera (prednastavený: 44004), na ktorom sa bude komunikovať so zariadeniami, musí byť odblokovaný,
 • počítač, na ktorom bude spustený server aktualizácie, musí mať IP adresu viditeľnú na internete (tzv. verejnú IP adresu).

 

UpServ
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2022-11-14
462 KB

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Produkty

Konvertor telefónneho monitoringu na prenos GPRS/GSM
Modul monitoringu GPRS/GSM
Modul GSM simulujúci telefónnu linku
Modul GSM simulujúci pevnú linku so vstupmi a výstupmi
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovací modul s komunikátorom GSM/GPRS
Modul GSM simulujúci telefónnu linku so vstupmi
Komunikačný modul
Zabezpečovacia ústredňa
Modul monitoringu GPRS/SMS
Modul monitoringu GPRS/SMS s napájacím zdromom
Zabezpečovacia ústredňa
Komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus
Zabezpečovacia ústredňa
Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu

Informačné materiály

1adresár

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij