Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

GSM-X

Univerzálny komunikačný modul

GSM-X obsluhuje niekoľko kanálov komunikácie. Toto zariadenie môže slúžiť na realizáciu monitoringu v zabezpečovacích systémoch. Na tento cieľ využíva spojenie pomocou telefónneho komunikátora ľubovoľnej zabezpečovacej ústredne, alebo využíva zodpovedajúco naprogramované výstupy ústredne.

Dôležitou vlastnosťou komunikátora je možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH, vďaka čomu môže byť monitoring realizovaný dvomi nezávislými kanálmi (ethernet a GPRS). Stála kontrola stavu spojenie s PCO a nahraditeľnosť kanálov spojenia zaručujú splnenie požiadaviek DP4 normy EN 50136 v rozsahu tzv. Dual Path Reporting.

GSM-X môže zasielať oznamovanie na 8 telefónnych čísiel niekoľkými spôsobmi: hlasovo, pomocou správ SMS a PUSH, alebo pomocou služby CLIP.

V prípade ústrední INTEGRAINTEGRA Plus môže byť spojenie s ústredňami realizované cez RS-232. Týmto spôsobom modul GSM-X realizuje monitoring a oznamovanie (obsah preberaný z pamäte udalostí – INTEGRA Plus), a taktiež diaľkové spojenie s programom DLOADXGUARDX.

Modul má funkciu automatického prepínania komunikácie na kanál GSM, v prípade poruchy analógovej telefónnej linky. GSM-X môže taktiež plniť úlohy brány GSM pre pobočkové telefónne ústredne (PBX).

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné ovládať diaľkovo pomocou SMS, CLIP, DTMF, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. Vďaka tomu môže byť modul GSM-X použitý na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu slúži program GX Soft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne po pripojené na port mini-USB modulu, alebo diaľkovo cez GPRS alebo Ethernet*.

Diaľková aktualizácia firmvéru je možná vďaka spolupráce modulu GSM-X s programom UpServ.

Zabudovaný telefón GSM má konektory na dve karty SIM. V prípade problémov s dosahom siete operátora prvej karty sa modul automaticky prepne na druhú a tak zachová stálosť spojenia.

 • obsluha Dual Path Reporting zhodne s DP4 podľa EN 50136*
 • konvertovanie telefónneho monitoringu na formáty audio / SMS / Ethernet* / GPRS
 • zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
 • oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM - brána GSM
 • prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky
 • kompatibilita s ústredňami INTEGRAINTEGRA Plus:
  • rýchly prenos dát cez RS-232
  • konvertovanie monitoringu RS-232 / TCP/IP
  • automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus)
  • možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADXGUARDX
 • prijímač SMS a CLIP pre PCO STAM-2
 • 4 programovateľné vstupy (NO, NC)
 • 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • možnosť overenia stavu konta karty typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov
 • konfigurácia nastavení modulu:
  • lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu
  • diaľkovo - počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet* alebo GPRS
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
 • možnosť pripojenia zdroja APS-612, APS-412, APS-1412
 • možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH

*pri spolupráci s GSM-X-ETH

EN-50136 DP 4
archívny produkt
GSM-X
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-02-01
819 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-04-27
3.67 MB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2023-01-24
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-06-06
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Certifikáty

EN-50136 DP 4
dátum aktualizácie: 2021-09-30
187 KB

Technické informácie

Počet výstupov typu OC
4
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Počet vstupov
4
Rozmer krytu
126 x 158 x 46 mm
Rozmery dosky elektroniky
141 x 70 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
100 mA
Maximálny odber prúdu
275 mA
Hmotnosť
255 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Počet napájacích výstupov
1
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC
Výstup AUX
300 mA / 12 V DC

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij