Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

PERFECTA 32 GSM_G0 UpServ Firmware

Firmvér zabezpečovacích ústrední PERFECTA 32 (GSM_G0)

Na diaľkovú aktualizáciu firmvéru je vyžadovaný program UpServ vo verzii aspoň 1.12 2016-11-22

PERFECTA 32 GSM_G0 UpServ Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2023-11-02
Austrália
dátum verzie: 2023-11-02
bulharský
dátum verzie: 2023-11-02
francúzky
dátum verzie: 2023-11-02
holandský
dátum verzie: 2023-11-02
macedónsky
dátum verzie: 2023-11-02
maďarský
dátum verzie: 2023-11-02
nemecký
dátum verzie: 2023-11-02
poľský
dátum verzie: 2023-11-02
portugalský
dátum verzie: 2023-11-02
rumunský
dátum verzie: 2023-11-02
slovenský
dátum verzie: 2023-11-02
španielský
dátum verzie: 2023-11-02
švédsky
dátum verzie: 2023-11-02
ukrajinský
dátum verzie: 2023-11-02
anglický
dátum verzie: 2023-05-16
anglický
dátum verzie: 2022-08-02
Austrália
dátum verzie: 2023-05-16
Austrália
dátum verzie: 2022-08-02
bulharský
dátum verzie: 2023-05-16
bulharský
dátum verzie: 2022-08-02
francúzky
dátum verzie: 2023-05-16
francúzky
dátum verzie: 2022-08-02
holandský
dátum verzie: 2023-05-16
holandský
dátum verzie: 2022-08-02
macedónsky
dátum verzie: 2023-05-16
macedónsky
dátum verzie: 2022-08-02
maďarský
dátum verzie: 2023-05-16
maďarský
dátum verzie: 2022-08-02
nemecký
dátum verzie: 2023-05-16
nemecký
dátum verzie: 2022-08-02
poľský
dátum verzie: 2023-05-16
poľský
dátum verzie: 2022-08-02
portugalský
dátum verzie: 2023-05-16
portugalský
dátum verzie: 2022-08-02
rumunský
dátum verzie: 2023-05-16
rumunský
dátum verzie: 2022-08-02
slovenský
dátum verzie: 2023-05-16
slovenský
dátum verzie: 2022-08-02
španielský
dátum verzie: 2023-05-16
španielský
dátum verzie: 2022-08-02
švédsky
dátum verzie: 2023-05-16
švédsky
dátum verzie: 2022-08-02
ukrajinský
dátum verzie: 2023-07-03
ukrajinský
dátum verzie: 2023-05-16
ukrajinský
dátum verzie: 2022-08-02

Produkty

Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa

Informačné materiály

1adresár

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij